Trang chủ    Ảnh chính    Tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học với các cơ quan của Lào là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc tế của Học viện
Thứ ba, 29 Tháng 6 2021 20:27
853 Lượt xem

Tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học với các cơ quan của Lào là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc tế của Học viện

(LLCT) - Ngày 29-6-2021, đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao nước CHDCND Lào thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chào mừng của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại buổi đón tiếp Đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

Đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào chụp ảnh cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong chuyến thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hôm nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh rất vui mừng và vinh dự được chào đón Đoàn Đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng Đoàn đến thăm và nói chuyện. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự động viên, khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, giảng viên, học viên của Học viện, xin được nhiệt liệt chào mừng Đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Xin được nhiệt liệt chào mừng Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào và Việt Nam cùng toàn thể các đồng chí.

Cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vô cùng phấn khởi trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Chúng tôi hết sức vui mừng trước thành công của Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Lào Khóa IX vừa qua; đặc biệt, tại Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội Lào Khóa IX, Đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít đã được tín nhiệm bầulàm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thay mặt toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện, tôi xin bày tỏ niềm vui lớn và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đồng chí.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Đồng chí làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; xây dựng thành công nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Lào và Việt Nam là hai nước có mối quan hệ đặc biệt, thắm tình đồng chí, anh em, gắn bó máu thịt, kề vai sát cánh cùng chiến đấu vì mục tiêu cao cả giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam được ươm trồng, không ngừng vun đắp và rèn luyện bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào đã trở thành hình mẫu hiếm có trên thế giới, là tài sản vô giá, trường tồn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước chúng ta. Như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”; và lời khẳng định của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Hơn 70 năm xây dựng và phát triển, kế thừa truyền thống vẻ vang, phát huy tinh thần đổi mới, nỗ lực sáng tạo liên tục, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là ngôi trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội của Việt Nam; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Học viện cũng rất vinh dự được Trung ương Đảng và Nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng và Nhà nước bạn Lào. Hàng năm, Học viện tiếp nhận gần 500 học viên Lào theo học các hệ lớp: cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, cao học và nghiên cứu sinh. Tại Học viện, các đồng chí học viên Lào đã tích cực học tập, nghiên cứu, rèn luyện; nhiều đồng chí đã tốt nghiệp xuất sắc và khi trở về nước công tác đã phát huy hiệu quả kiến thức, bản lĩnh chính trị và kỹ năng đã được trau dồi, tích luỹ, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào. Nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đóng góp to lớn vào sự phát triển đất nước Lào cũng như trong thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào cùng các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương hai nước đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách. Trong những năm qua, hai Học viện đã triển khai nhiều chương trình hợp tác trao đổi đoàn, bồi dưỡng giảng viên, nhiều chương trình, dự án nghiên cứu chung góp phần cung cấp luận cứ cho việc hoàn thiện chủ trương, đường lối của hai Đảng và chính sách, pháp luật của hai Nhà nước, như các dự án: 1) Phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 2) Xây dựng Đảng cầm quyền và Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 3)Quản lý nhà nước bằng pháp luật; 4)Nghiên cứu nền tảng tư tưởng của Đảng; 5)đặc biệt là dự án: Biên dịch Toàn Tập Hồ Chí Minh và Từ điển Hồ Chí Minh học từ tiếng Việt sang tiếng Lào.

Trong những năm tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xác định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách với các cơ quan của nước bạn Lào, trước hết là với Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong các hoạt động hợp tác quốc tế. Học viện sẽ tăng cường đổi mới nội dung, chương trình, phương thức và hình thức đào tạo, chú trọng đào tạo trực tuyến, cập nhật và bổ sung kiến thức, biên soạn giáo trình chuẩn, tài liệu giảng dạy bằng tiếng Lào,… nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, giúp các học viên vừa am tường về lý luận, vừa sâu sát với thực tiễn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiện đại. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, cùng các Ban, Bộ, ngành, địa phương hai nước tăng cường triển khai các hoạt động hợp tác, trong đó trọng tâm là triển khai Đề án chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản; triển khai Dự án xây dựng cơ sở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào tại Chăm-pa-sắc; tăng cường chia sẻ tri thức trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách để cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực thi chủ trương, đường lối, luật pháp, chính sách của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và Nhà nước bạn Lào, cũng như trong công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tham mưu, tư vấn chính sách những năm qua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có được là nhờ sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các ban, bộ, ngành, địa phương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào. Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục đón nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ quý báu đó để Học viện hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước tin tưởng, giao phó.

Kính chúc đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, cùng hai đoàn đại biểu cấp cao Lào, Việt Nam và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc quan mối hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền