Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

Bài học về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

(LLCT) - Trong tất cả các cuộc cách mạng, đặc biệt là cách mạng giải phóng dân tộc, vấn đề xác định thời cơ, chuẩn bị lực lượng để chớp thời cơ là những vấn đề hết sức quan trọng. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám 1945 là một minh chứng sinh động về sự nhạy bén trong nhận định và chỉ đạo chớp thời cơ khởi nghĩa của Hồ Chí Minh và Đảng ta.

Tuyên ngôn Độc lập  - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

Tuyên ngôn Độc lập - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

(LLCT) - Những ngày đầu tháng 8-1945, trong lúc tình thế cách mạng vô cùng gấp rút, Hồ Chí Minh lại đang bệnh nặng. Do đã được chuẩn bị từ trước, khi thời cơ đến, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền của nhân dân cả nước lan nhanh và đã thành công. Ngày 25-8-1945, dù chưa khỏi bệnh, Người vẫn khẩn trương trở về Hà Nội bằng cáng. Vô số công việc trọng đại đang chờ đợi Người ở thời điểm đặc biệt này. Một trong những công việc  đó là khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Thời hạn dành cho Người rất gấp, chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 ngày, từ 28 đến 30-8. Bản Tuyên ngôn do Người chuẩn bị không dài, chỉ khoảng trên 1.100 từ, nhưng ý nghĩa hết sức to lớn và mang giá trị thời đại.

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi của tinh thần và văn minh Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi của tinh thần và văn minh Việt Nam

(LLCT) - Vừa mang tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc (chống đế quốc xâm lược), vừa là cách mạng xã hội (xóa bỏ chế độ cũ xây dựng xã hội mới), vừa mang ý nghĩa của cuộc chiến đấu chống kẻ thù của nhân loại là chủ nghĩa phát xít, với những giá trị đa tầng như vậy, sự thành công của Cách mạng Tháng Tám đã ngời sáng tinh thần Việt Nam và văn minh Việt Nam trước thế giới.

Cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

(LLCT) - Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS), khi mới thành lập năm 2011 được gọi là “Nhà nước Hồi giáo Irắc và cận Đông”(ISIL) đã chiêu mộ những người Hồi giáo dòng Sunni và cả những người Hồi giáo trẻ tuổi từ các nước châu Âu, Ôxtrâylia và các nước thuộc Liên Xô cũ, dưới chiêu bài thành lập một Nhà nước Hồi giáo cho riêng họ. Thủ lĩnh IS là một người Hồi giáo dòng Sunni. Chỉ tính riêng trong tháng 7-2014, tổ chức này đã thu nạp được trên 6 nghìn tân binh. Các chiến binh IS xuất hiện với những khẩu súng trường tự động, nhưng thực tế tổ chức này sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại, thu được từ các căn cứ quân sự của Irắc và Syria khi các lực lượng vũ trang các nước này bỏ chạy. 

Cần nhận thức thực tế hơn về một số dự báo của Mác về chủ nghĩa tư bản

(LLCT) - C.Mác có cả một hệ thống lý luận về nguyên nhân, tiền đề, điều kiện, các thời kỳ phát triển và đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản (CNCS), v.v.. Trong đó nhiều luận điểm là dự báo tương lai từ sự vận động của chủ nghĩa tư bản (CNTB) đương thời. 

Trang 47 trong tổng số 61 trang.

Thông tin tuyên truyền