Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Phát huy thắng lợi năm học vừa qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015

(LLCT) - Sáng 12-9-2014, trong không khí sôi nổi kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 65 năm truyền thống, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng năm học 2014-2015. Đồng chí LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng trích đăng bài phát biểu chỉ đạo này. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

Phát huy truyền thống 65 năm, đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới

Phát huy truyền thống 65 năm, đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong thời kỳ mới

(LLCT) - Qua 65 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức của Học viện luôn đoàn kết, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của chế độ lên trên hết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và giữ gìn môi trường sư phạm tiến bộ, mẫu mực. Với những đóng góp liên tục trên mặt trận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Những thành tựu đạt được là to lớn, song so với yêu cầu của Đảng đối với Học viện và với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phải thừa nhận Học viện còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó.

 

Tiếp tục suy nghĩ về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Nhân Kỷ niệm 65 năm Truyền thống Học viện, GS, NGND Nguyễn Đức Bình, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, có bài viết riêng cho Tạp chí Lý luận chính trị. Theo Giáo sư “Bài này không đề cập sâu các nhiệm vụ cụ thể mà chỉ nói về phương pháp luận chung có thể được xem là định hướng gợi ý cho Học viện nghiên cứu trong việc tiếp tục mạnh mẽ và vững chắc công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Học viện với nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền và chỉ đạo công tác lịch sử Đảng toàn quốc

(LLCT) - Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong sự nghiệp nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng, Học viện tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo và đi đầu ngành lịch sử Đảng toàn quốc thực hiện sứ mệnh vẻ vang mà Trung ương Đảng giao, thực hiện phương châm hành động đã được đề từ trên Bức trướng Ban Bí thư tặng ngành lịch sử Đảng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Viện và Ngành Lịch sử Đảng (năm 2012): TRÁCH NHIỆM - TRUNG THỰC - TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO VÌ SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG.

Học viện với sự nghiệp nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

(LLCT) - Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Học viện là nghiên cứu, giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục di sản Hồ Chí Minh, tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam, đào tạo trên đại học chuyên ngành Hồ Chí Minh học, giảng dạy bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho các hệ đào tạo.

Trang 53 trong tổng số 59 trang.

Thông tin tuyên truyền