Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Thương mại hóa và văn hóa

(LLCT) - Kể từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới, nền văn hóa nước ta bước sang một thời kỳ lịch sử mới: nền văn hóa trong cơ chế kinh tế thị trường. Đã nói kinh tế thị trường thì phải nói đến hoạt động thương mại. Không thể hình dung một nền kinh tế thị trường mà thiếu hoạt động thương mại. Có thể ví hoạt động thương mại như những mạch máu nuôi dưỡng nền kinh tế thị trường. Vấn đề đặt ra là, trong nền kinh tế thị trường, tác động của thị trường đối với văn hóa như thế nào, và có thể chấp nhận xu hướng thương mại hóa trong lĩnh vực văn hóa không. Câu hỏi này đã được đặt ra khá lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát. Điều đó đang tác động không tốt đến đời sống văn hóa của đất nước trên rất nhiều phương diện.
Đồng chí Đào Duy Tùng: Nhà tư tưởng - lý luận của Đảng ta

Đồng chí Đào Duy Tùng: Nhà tư tưởng - lý luận của Đảng ta

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng: Nhà tư tưởng - lý luận của Đảng ta” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của đồng chí Đào Duy Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo tọa đàm.

 
Tuyên truyền sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh - nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

Tuyên truyền sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh - nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

(LLCT) - Tuyên truyền sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong công tác tư tưởng, lý luận, công tác xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho đội ngũ, cán bộ, đảng viên hiện nay; tạo ra động lực niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 
Hội thảo: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Hội thảo: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

(LLCT) - Ngày 16 tháng 5 năm 2014, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn: “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”, hướng tới kỷ niệm lần thứ 124 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TS Đỗ Hoàng Linh, Phó giám đốc Khu di tích Phủ chủ tịch và PGS, TS Nguyễn Thị Kim Dung, Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì hội nghị. Hội nghị nhận được sự tham gia đóng góp tham luận của nhiều nhà khoa học, nhằm làm sáng tỏ những nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn và sâu sắc phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những cống hiến của Tổng Bí thư Trần Phú với cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Trên cơ sở tư liệu được bổ sung, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-2014), bài viết góp phần làm sáng tỏ những cống hiến về lý luận và tổ chức thực tiễn của đồng chí với Đảng và cách mạng nước ta trong một năm tròn, kể từ khi đồng chí về nước hoạt động (4-1930) cho tới khi bị kẻ thù bắt (4-1931)(1).

Trang 57 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền