Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Giáo dục bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

(LLCT) - Bất cứ quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại, phát triển đều phải quan tâm đến việc giáo dục thế hệ kế cận. Sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh và tương lai của đất nước, của dân tộc, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một công việc rất quan trọng và rất cần thiết”(1).

Thể chế

(LLCT) - Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ có thể trình độ phát triển khác nhau, song đều được vận hành bởi sự chi phối trực tiếp hay gián tiếp của thể chế. Cho đến hiện nay đã và đang có sự ghi nhận rộng rãi về vai trò của thể chế đối với sự phát triển nói chung, tăng trưởng phát triển kinh tế nói riêng, song vẫn chưa có sự thống nhất chung về lý luận thể chế và hiện tồn tại những quan niệm khác nhau về thể chế. 

 Bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh tại Lễ khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử  và Tiếng Anh

Bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh tại Lễ khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và Tiếng Anh

(LLCT) – Ngày 24-2-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai trương Tạp chí điện tử và tiếng Anh của Tạp chí Lý luận chính trị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Đồng chí.

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện tại Lễ khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và tiếng Anh

Bài phát biểu của Giám đốc Học viện tại Lễ khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và tiếng Anh

(LLCT) – Ngày 24-2-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai trương Tạp chí điện tử và tiếng Anh của Tạp chí Lý luận chính trị. Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai mạc. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Giám đốc Học viện.

Khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và tiếng Anh

Khai trương Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và tiếng Anh

(LLCT)– Ngày 24-2-2013, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai trương Trang điện tử và bản tiếng Anh của Tạp chí Lý luận chính trị.

Trang 58 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền