Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 10:09
1365 Lượt xem

Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản

TS ĐỖ VĂN TRỊNH

ThS LÊ SỸ CƯƠNG

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

TS PHẠM DUYÊN MINH

Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân, bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản. Bài viết làm rõ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ ra thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm các loại hình dịch vụ xã hội cơ bản trong thời gian tới.

Từ khóa: dịch vụ xã hội cơ bản; bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền