Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo - Bồi dưỡng

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II

(LLCT) - Sáng 20-12-2013, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II năm 2013. Tham dự buổi lễ có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lớp học.

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IIIvới công tác đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số

(LLCT) - Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III là một tổ chức giáo dục chính trị được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cấp huyện, thị, thành phố và các sở, ban, ngành cấp tỉnh thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hơn 60 năm hình thành và phát triển, Học viện đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho khu vực, trong đó có công tác đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

 

Trường chính trị tỉnh với nhiệm vụ bồi dưỡng công chức theo nhu cầu công việc trong điều kiện hiện nay

(LLCT) - Nâng cao năng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước trong thời gian tới là nhu cầu cần thiết để tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách nền hành chính nhà nước, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội trong điều kiện mới. Để thực hiện mục tiêu trên, việc trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại là công việc quan trọng.

Xây dựng tiêu chí đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mới

(LLCT)-Trong lý luận và thực tiễn, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục luôn được xem là lực lượng cốt cán của sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, là nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII đã xác định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chỉ rõ: “Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”. Do vậy, muốn phát triển giáo dục - đào tạo, điều quan trọng trước tiên là phải chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên.   

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện

(LLCT)-Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý đào tạo tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh là nhu cầu thiết yếu, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả củacông tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Học viện phát triển, đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng mới.

Trang 11 trong tổng số 11 trang.

Thông tin tuyên truyền