Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kỹ trị và vận dụng kỹ trị trong mở rộng dân chủ ở Việt Nam
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:21
16441 Lượt xem

Kỹ trị và vận dụng kỹ trị trong mở rộng dân chủ ở Việt Nam

TS BÙI VIỆT HƯƠNG

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Kỹ trị là khái niệm được tiếp cận từ nhiều phương diện khác nhau: như một loại quyền lực, như một phương pháp ra quyết định, hay như một loại chính phủ. Kỹ trị có mối quan hệ với dân chủ vốn được tiếp cận như một giá trị hay một phương thức quản lý và điều hành xã hội. Trong tiến trình mở rộng dân chủ ở Việt Nam hiện nay, nhận diện đúng bản chất của kỹ trị là cơ sở để vận dụng vào quá trình phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân tộc ở nước ta.

Từ khóa: Kỹ trị; quyền lực kỹ trị; chế độ kỹ trị; dân chủ; dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền