Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện

Nhân vật - Sự kiện

Đồng chí Ngô Gia Tự với việc xây dựng hội Việt Nam cách mạng thanh niên

(LLCT) - Đồng chí Ngô Gia Tự (khi còn nhỏ thường gọi là Chín Tự, khi đi hoạt động lấy bí danh là Ngô Sĩ Quyết), sinh ngày 3-12-1908, tại làng Tam Sơn, tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh. Sinh trưởng trong một gia đình trung nông khá giả, có truyền thống hiếu học và học giỏi. Năm 1922, sau khi tốt nghiệp Trường Kiêm bị Bắc Ninh, anh thi đỗ vào Trường Bưởi.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, nhà chính trị - quân sự song toàn

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, nhà chính trị - quân sự song toàn

(LLCT) - Đồng chí Nguyễn Chí Thanh là nhà chính trị - quân sự lỗi lạc của Đảng, quân đội và dân tộc ta, người chỉ huy mưu lược, dũng cảm, kiên quyết của lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí là nhà hoạt động chính trị có tầm nhìn chiến lược, lý luận liên hệ với thực tiễn.

Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam

Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam

(LLCT) - Đại hội đồng UNESCO Khóa họp lần thứ 24 tại Pari đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội phát biểu: “Tôi có mặt tại đây ngày hôm nay để hoàn thành sứ mệnh của Nghị quyết được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại Khóa họp lần thứ 24 của cơ quan này tại Pari năm 1987, về việc kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng dân tộc và nhà văn hóa lớn. Đại hội đồng cho rằng việc thế giới kỷ niệm ngày sinh của những nhà văn hóa và trí thức kiệt xuất sẽ góp phần đạt được những mục tiêu của UNESCO và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các quốc gia”(1). 

Trang 9 trong tổng số 9 trang.

Thông tin tuyên truyền