Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện

Nhân vật - Sự kiện

Báo chí miền Bắc phát huy vai trò trong những năm tháng chiến tranh ác liệt (1969-1973)

(LLCT) - Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng. Đồng hành cùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, báo chí miền Bắc không chỉ  đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà mà còn góp phần bảo vệ hòa bình thế giới.

 
Bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba

Bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba

(LLCT) - Ngày 17-12-2014, tại thủ đô của hai nước, Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Obama có bài phát biểu trên truyền hình, tuyên bố bắt đầu tiến trình đàm phán khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trước đó một năm rưỡi, với sự hòa giải của Vatican và Canađa, đại diện của Cuba và Mỹ đã bí mật đàm phán về vấn đề bình thường hóa quan hệ song phương. Ngày 1-7-2015, hai nước đã chính thức tuyên bố kế hoạch khôi phục quan hệ ngoại giao, cụ thể là mở lại Đại sứ quán ở Oasinhtơn và La Habana vào ngày 20-7-2015.

Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ĐIện Biên Phủ năm 1954

Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ĐIện Biên Phủ năm 1954

(LLCT) - Đánh giá về ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: Điện Biên Phủ là cột mốc bằng vàng trong lịch sử dân tộc, đánh dấu nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, khởi đầu quá trình phi thực dân hóa trên phạm vi toàn thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - biểu tượng sức mạnh dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Chiến thắng Điện Biên Phủ - biểu tượng sức mạnh dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(LLCT) - Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến công giữ nước, giải phóng dân tộc của Việt Nam, bổ sung, làm phong phú và nâng cao các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cuộc kháng chiến cứu nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, quy tụ sức mạnh tiềm tàng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chuyển hóa thành sức mạnh trong thực tiễn chiến đấu, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại.

Sức mạnh chính trị - tinh thần, nhân tố quyết định chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Sức mạnh chính trị - tinh thần, nhân tố quyết định chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

(LLCT) - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 là sự kết tinh cao nhất sức mạnh tổng hợp của dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong đó, sức mạnh chính trị - tinh thần của quân và dân ta là một trong những nhân tố cơ bản và là động lực góp phần quyết định thắng lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Sự thống nhất về tinh thần và chính trị của nhân dân và quân đội xung quanh Đảng và Chính phủ đã giúp chúng tôi vượt qua những thử thách, khó khăn không thể tưởng tượng được và tạo ra những điều kiện về chính trị, kinh tế và quân sự để chiến thắng”(1).

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

(LLCT) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp với hơn 80 năm hoạt động cách mạng đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng với những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt trong giai đoạn cuối chiến tranh, Đại tướng đã có những hoạt động, cống hiến xuất sắc trong chỉ đạo hoạch định kế hoạch chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, chỉ đạo chớp thời cơ, thực hành Tổng tiến công và nổi dậy, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

V.I.Lênin - tấm gương mẫu mực của tinh thần đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa xét lại

V.I.Lênin - tấm gương mẫu mực của tinh thần đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa xét lại

(LLCT) - Khái niệm “Chủ nghĩa xét lại” xuất hiện trong “cuộc tranh luận xét lại” (1896) giữa các lý luận gia của Đảng Công nhân Dân chủ xã hội Đức, để chỉ xu hướng rời bỏ, thoát ly khỏilý luận gốc mang tính kinh điển của chủ nghĩa Mác. Theo đó, những người theo Chủ nghĩa xét lại cho rằng, CNTB không thể bị xóa bỏ bởi một cuộc cách mạng XHCN, mà chỉ có thể vượt qua CNTB dần dần thông qua các cuộc cải cách.Đại biểu nổi tiếng cho khuynh hướng này là E. Bécxtanh (1850-1932), người đã tham gia tích cực vào việc soạn thảo Cương lĩnh Erfurt(1891) của Đảng Dân chủ xã hội Đức.

Quan hệ Việt - Mỹ: Hành trình 20 năm và triển vọng

Quan hệ Việt - Mỹ: Hành trình 20 năm và triển vọng

(LLCT) - Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế cho đến khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng và an ninh cũng như hợp tác nhân đạo, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trên các vấn đề hai nước cùng quan tâm; dù vẫn còn những trở ngại và cả chặng đường phía trước, song dư địa hợp tác còn nhiều và những kết quả  ghi nhận trên đang tạo đà để hai bên tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển trên bề rộng và tăng cường đi vào chiều sâu trong năm 2015 và những năm sau.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(LLCT)  Ngày 28-1-2016, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(LLCT) - Chiều 26-1-2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội XII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trang tin "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XII" trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc (xếp theo vần ABC).

Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

(LLCT) - Sáng 28-1-2016, tại phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - ngọn cờ dẫn lối cho cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác, khó khăn, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cho đến nay, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn là ngọn cờ dẫn lối cho cách mạng Việt Nam tiến bước trên con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc đã lựa chọn.

 
Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát với phong trào đòi hòa bình, tự do, dân chủ, thống nhất đất nước (1954-1975)

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát với phong trào đòi hòa bình, tự do, dân chủ, thống nhất đất nước (1954-1975)

(LLCT) - Lịch sử cách mạng Việt Nam ghi nhận những đóng góp lớn của những trí thức yêu nước, nổi tiếng, như: luật sư Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, bác sĩ Phùng Văn Cung, Trần Bạch Đằng… Những trí thức yêu nước, không màng danh lợi, đi theo cách mạng, cống hiến trí tuệ cho đất nước, cho nhân dân. Trong đó, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một trí thức lớn, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếngmà con người và sự nghiệp của ông luôn luôn gắn bó với vận mệnh đất nước.

Hội nghị Trung ương 12 khóa III khẳng định quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

Hội nghị Trung ương 12 khóa III khẳng định quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

(LLCT) - Hơn 85 năm xây dựng, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã thể hiện trên thực tế trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng ta. Một trong những thí dụ tuyệt vời về bản lĩnh và trí tuệ đó là Hội nghị Trung ương 12 khóa III, Hội nghị quyết tâm đánh thắng Mỹ xâm lược, từ đó đi đến những chiến thắng vang dội sau này mà đỉnh cao là Chiến thắng 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Báo chí Nga viết về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Liên Xô năm 1955

(LLCT) - Chuyến thăm Liên Xô tháng 7-1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng không chỉ ngay thời điểm diễn ra mà còn cả về sau. Điều đó giải thích tầm quan trọng của sự kiện được xác định không phải chỉ bởi xúc cảm của những người đương thời, mà còn bởi nhiều hệ quả của sự kiện, được bộc lộ qua thời gian. Chuyến thăm của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và việc ký kết các thỏa thuận đã thực sự tạo đà xuất phát cho quá trình hợp tác toàn diện và cùng có lợi, mà theo lời của Tổng thống Liên bang Nga V.V. Putin, ngày nay đã đạt đến tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Trang 5 trong tổng số 7 trang.

Thông tin tuyên truyền