Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện

Nhân vật - Sự kiện

Trường Chinh với những bước ngoặt lịch sử Việt Nam hiện đại

(LLCT) - Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đời, tên tuổi đồng chí Trường Chinh gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong suốt thế kỷ XX. Đồng chí là Quyền Tổng Bí thư  Đảng Cộng sản Đông Dương (1940-1941), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (1941-1951); Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam (1951-1957) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1986).

Xung quanh cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Paul Mus ngày 12-5-1947

(LLCT) - Từ ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, quân dân Thủ đô đã chiến đấu giằng co, quyết liệt giữ chân, tiêu hao quân chủ lực Pháp tại Hà Nội cho đến 17-2-1947. Sau khi chiếm đóng Hà Nội, quân Pháp tấn công ra các vùng nông thôn để mở rộng quyền kiểm soát. Mặc dù kẻ địch hung hãn và hiếu chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kiên trì kêu gọi nhà cầm quyền Pháp và quân đội Pháp ở Đông Dương ngừng chiến tranh, thực thi những hiệp định hòa bình mà hai Chính phủ đã ký kết.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

(LLCT) - Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, sinh ngày 9-7-1912 trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sớm trưởng thành trong phong trào yêu nước quật cường của nhân dân ta đầu thế kỷ XX, đồng chí trở thành người có tuổi đời trẻ nhất khi giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng - một nhà lãnh đạo tài năng, kiên định và sáng tạo, đã hiến trọn đời mình cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Phương pháp ngoại giao “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Pháp năm 1946

(LLCT) - Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, song dưới tác động của những yếu tố khách quan, chủ quan, nhân dân Việt Nam phải đương đầu với không ít nguy cơ, thách thức, khó khăn. Trước bối cảnh nền độc lập bị đe dọa, nguy cơ bùng nổ chiến tranh ngày càng bộc lộ rõ, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tận dụng mọi khả năng có thể để vãn hồi hòa bình, ngăn chặn chiến tranh.

Suy nghĩ về quan điểm “bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách Tổ quốc” của đồng chí Phạm Hùng

Suy nghĩ về quan điểm “bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách Tổ quốc” của đồng chí Phạm Hùng

(LLCT) Đồng chí Phạm Hùng là một trong những chiến sĩ cộng sản tiên phong, “gian nan không lùi bước, hiểm nguy không sờn lòng”, “sẵn sàng hy sinh tất cả vì nước, vì dân, giữ vững niềm tin ở thắng lợi cuối cùng”; là “một nhà lãnh đạo kiên định”, “đem hết trí tuệ và sức lực nhằm hoàn thành công việc được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”(1). Kỷ niệm 105 năm ngày sinh của đồng chí, bài viết đề cập tới một di huấn chính trịđặc biệt mà đồng chí để lại, đó là: “Bảo vệ chủ nghĩa xã hội với tính cách Tổ quốc”(2).

Toàn quốc kháng chiến và bài học về độc lập, tự chủ trong hoạch định đường lối

Toàn quốc kháng chiến và bài học về độc lập, tự chủ trong hoạch định đường lối

(LLCT) - Cách đây 70 năm, dân tộc Việt Nam đứng trước một tình thế hết sức nghiêm trọng. Thực dân Pháp dã tâm trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Từ sau khi kẻ thù gây hấn ở Nam Bộ (23-9-1945), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách thương lượng, đàm phán, tránh cho đất nước một cuộc chiến tranh. Đêm 19-12-1946, trước tình thế không còn con đường nào khác, cả dân tộc Việt Nam nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, chính thức bắt đầu cuộc toàn quốc kháng chiến.

Phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam những năm 1954-1958

(LLCT) - Thực tiễn 4 năm đấu tranh chính trị ở miền Nam (1954- 1958) phản ánh nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân ta mong muốn hòa bình, thống nhất Tổ quốc; góp phần duy trì và giữ gìn lực lượng cách mạng, bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo thế và lực cho cuộc đấu tranh trong đoạn tiếp theo. Đấu tranh chính trị ở miền Nam còn phản ánh thái độ nghiêm chỉnh của ta trong việc thi hành Hiệp định Giơnevơ; bước đầu làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chính trị lừa bịp của chủ nghĩa thực dân mới.

Phong trào thi đua "hai giỏi" ở Quảng Bình: biểu tượng sức mạnh đoàn kết toàn dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Phong trào thi đua "hai giỏi" ở Quảng Bình: biểu tượng sức mạnh đoàn kết toàn dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

(LLCT) - Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Bình (cùng với huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) làđịa bàn nằm ở tuyến đầu của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, tích cực, chủ động xây dựng hậu phương vững mạnh, đối phó, đánh thắng mọi hoạt động đánh phá của đế quốc Mỹ.

Nguyễn Phong Sắc - người chiến sĩ cộng sản tận trung với Đảng, với Tổ quốc

(LLCT) Đồng chí Nguyễn Phong sắc là một chiến sĩ cộng sản thuộc lớp người tiên phong thời dựng Đảng đã góp phần đưa cách mạng nước ta đi theo con đường mới dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam. Bài viết này mong muốn góp phần làm làm rõ những cống hiến quan trọng của đồng chí trong tiến trình đó.

Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng - Chân dung chính trị

Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng - Chân dung chính trị

(LLCT) - Kỷ niệm 140 năm ngày sinh của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng (1876-2016), dưới góc độ sử học, bài viết này mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm về chân dung chính trị của ông trên ba phương diện: con người, tư tưởng, hành động trên cơ sở những đóng góp của ông đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nước ta trong thế kỷ XX.

Nguyễn Phong Sắc - người cộng sản kiên trung, mẫu mực

(LLCT) - Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam đều lần lượt thất bại và bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Trong bối cảnh đó, nhiều thanh niên yêu nước tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và đi theo xu hướng cách mạng cộng sản. Trong số đó có Nguyễn Phong Sắc -từ một trí thức yêu nước chân chính sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và trở thành người cộng sản kiên cường, mẫu mực.

Giá trị lịch sử của "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

(LLCT) - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, bản lĩnh, khát vọng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. 70 năm đã đi qua, tác phẩm bất hủ này của Người vẫn giữ nguyên giá trị, có ý nghĩa soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.     

Nền hòa bình bị bỏ lỡ và cuộc chiến 3000 ngày

Nền hòa bình bị bỏ lỡ và cuộc chiến 3000 ngày

(LLCT) - Khi phe chủ chiến mang bản chất thực dân vẫn chiếm đa số trong Chính phủ và Quốc hội nước Pháp năm 1946 thì việc ký kết các Hiệp định Sơ bộ 6-3 hay Tạm ước 14-9 đối với họ chỉ có ý nghĩa như những quãng tạm lặng gió để chờ gây bão. Vì thế, ngay trong quá trình đàm phán giữa Việt Nam và Pháp, dù ở Đà Lạt hay Paris, thì quân đội viễn chinh Pháp vẫn tiếp tục mở rộng chiến tranh ra Nam Bộ, Nam Trung Bộ rồi đến ngày 20-11-1946, quân Pháp chiếm Lạng Sơn và dùng cả hải lục không quân chiếm Hải Phòng, bắn giết cả người dân tản cư.

 

Fidel Castro - Lãnh tụ vĩ đại của Cuba, Chiến sỹ cộng sản xuất sắc, Người bạn lớn, thân thiết của Việt Nam

Fidel Castro - Lãnh tụ vĩ đại của Cuba, Chiến sỹ cộng sản xuất sắc, Người bạn lớn, thân thiết của Việt Nam

(LLCT) - Hơn nửa thế kỷ với cương vị là người đứng đầu và lãnh tụ Cách mạng Cuba, Fidel Castro là người đồng chí, anh em thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong ngày vui thắng lợi và công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam trong hòa bình. 

Những cống hiến của đồng chí Phạm Văn Đồng trên mặt trận ngoại giao

Những cống hiến của đồng chí Phạm Văn Đồng trên mặt trận ngoại giao

(LLCT) - Ngoại giao là một nghệ thuật đòi hỏi trí tuệ và sự uyên bác trong tư duy, khôn khéo, tinh tế trong ứng xử, hành động... Tất cả những yếu tố đó hội tụ đầy đủ ở nhà ngoại giao tài ba Phạm Văn Đồng.

Trang 5 trong tổng số 9 trang.

Thông tin tuyên truyền