Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới

Phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới

(LLCT) - Mối quan hệ Việt Nam - Lào là hữu nghị, hợp tác đặc biệt, toàn diện. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định quan hệ với Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội tại khu vực và trên thế giới. Bên cạnh những tiền đề trên, những biến động to lớn và sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực hiện nay cũng như trong thời gian tới sẽ có tác động đến quan hệ Việt - Lào.

Một số kinh nghiệm về phân quyền, phân cấp trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương trong cung ứng dịch vụ công ở đô thị Trung ương của Trung Quốc

(LLCT) - Những nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công, trong đó có việc phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương đã được chú trọng ở Trung Quốc trong nhiều năm qua. Đại hội XVII (năm 2007) của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ rõ: hoàn thiện thể chế tài chính cấp tỉnh trở xuống, tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ công của chính quyền cơ sở, đồng thời yêu cầu “đẩy nhanh cải cách thể chế quản lý hành chính, xây dựng chính quyền dịch vụ”, “hoàn thiện hệ thống dịch vụ công”. Đại hội XVIII (năm 2012), Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh các vấn đề dịch vụ công, làm rõ nội hàm “chính quyền dịch vụ”, “hệ thống dịch vụ công cơ bản”, đồng thời xác định cần cải tiến phương thức cung ứng dịch vụ công của chính phủ, tăng cường quản lý xã hội cơ sở và xây dựng hệ thống dịch vụ, tăng cường chức năng dịch vụ công ở khu vực thành thị và nông thôn.

Nhận diện chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donal Trump

(LLCT) - Đầu thế kỷ XX, Thủ tướng Anh Winston Churchill từng phát biểu: “Quốc gia không có bạn bè vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”(1). Gần 100 năm sau, với khẩu hiệu tranh cử “Make America Great Again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) và thường xuyên nhắc đến cụm từ “Nước Mỹ trước tiên”, “Lợi ích nước Mỹ là trên hết”, Tổng thống Donald Trump gợi cho công chúng nhớ lại câu nói trên của Churchill một cách rõ ràng nhất.

Tổ chức bộ máy Đảng và chính quyền cấp huyện ở Lào hiện nay

(LLCT) - Tổ chức bộ máy ở Lào hiện nay tổ chức theo bốn cấp hành chính: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp bản.

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ở Pháp và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ở Pháp và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam

(LLCT) - Ở Pháp, đội ngũ công chức luôn được đánh giá cao, được coi là lực lượng có ý nghĩa quyết định trong xây dựng và quản lý một nhà nước pháp quyền hiện đại, hướng tới mục tiêu phục vụ cộng đồng dân cư và xã hội với hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất. Do đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức trở thành một trong những điều kiện có tính quyết định để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý của nền hành chính Pháp.

 

Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

(LLCT) - Ngày 7 - 11 - 1917, cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới do V.I. Lênin và Ðảng Bônsêvích Nga lãnh đạo đã giành được thắng lợi, lập nên Nhà nước công nông, do giai cấp công nhân nắm chính quyền, xây dựng một xã hội mới, xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công là một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình phát triển của nhân loại.

Kinh nghiệm xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển của một số nước trên thế giới

(LLCT) - Vấn đề xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển đang là chủ đề được cả giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam quan tâm, đề cập từ nhiều hướng tiếp cận. Việc tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước được đánh giá là rất thành công về vấn đề này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, sẽ góp phần làm rõ thêm những khía cạnh thực tế khác nhau và gợi ý mang giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới

(LLCT) - Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là quan hệ đặc biệt, là láng giềng, gần gũi về địa lý tự nhiên; gần gũi về lịch sử hơn 2 nghìn năm đã được ghi vào lịch sử thành văn; gần gũi, tương đồng về văn hóa, và đặc biệt là trong thời hiện đại, rất gần gũi, tương đồng về ý thức hệ, về chế độ chính trị... “Hiếm có đối tác nào của Việt Nam có nhiều cơ chế giao lưu, hợp tác sâu rộng giữa hai Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giữa các tổ chức chính trị xã hội, địa phương như Trung Quốc”

Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ: Kinh nghiệm quốc tế

(LLCT) - Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạt động công vụ là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm, vì nó tiềm ẩn những nguy cơ lớn dẫn đến tham nhũng. Kiểm soát và hạn chế các tình huống phát sinh XĐLI trong hoạt động công vụ sẽ giúp ngăn ngừa tham nhũng một cách có hiệu quả.

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao

(LLCT) - Từ khi chính thức bình thường hóa quan hệ (1995) đến nay, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hai nước luôn quan tâm tăng cường quan hệ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thiết lập các kênh đối ngoại giữa các cấp, các ngành, các tổ chức.

Bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga - Cách mạng muốn thắng lợi phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

(LLCT) - Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, Nhà nước Xôviết ra đời, đã làm cho học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành hiện thực sinh động, cổ vũ giai cấp vô sản các nước trên thế giới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Cách mạng Tháng Mười đã để lại cho cách mạng thế giới những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Một trong những bài học đó là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản - đội tiền phong của giai cấp vô sản.

Cách mạng tháng Mười Nga và Sắc lệnh hòa bình mở ra quan hệ quốc tế mới

(LLCT) - Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại, giai cấp công nhân và nông dân lần đầu tiên làm chủ vận mệnh đất nước bằng chính sức mạnh của mình. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, Đại hội Xôviết toàn Nga đã thông qua Sắc lệnh hòa bình, mở ra quan hệ quốc tế mới - quan hệ hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

Nhận diện chủ nghĩa dân túy trong bối cảnh thế giới hiện nay

(LLCT) - Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy làm cho thế giới thêm bất ổn. Hiện nay, chủ nghĩa dân túy cũng được dùng để nói về những thủ đoạn chính trị mang tính chất mị dân, đánh vào tâm lý, quan điểm của đám đông để kêu gọi, tổ chức phong trào nhằm lôi kéo tranh thủ quần chúng. Đây có thể hiểu là sự phát triển về khái niệm, hay là “chủ nghĩa dân túy mới” (Neo-populism). Năm 2016, “chủ nghĩa dân túy mới” trỗi dậy từ châu Á sang châu Âu và châu Mỹ như: Rodrigo Duterte ở Philippin; “Brexit” ở Anh; Donald Trump ở Mỹ và đang tiếp tục tấn công vào các thành trì châu Âu. Thách thức hiện nay là tìm cách ngăn chặn sự xói mòn trật tự quốc tế và xây dựng lại hệ thống toàn cầu trên cơ sở bền vững hơn.

Hiện đại hóa quản trị quốc gia ở Trung Quốc hiện nay: Nội hàm và phương hướng thực hiện

(LLCT) - Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ rõ: “Mục tiêu tổng thể của công cuộc cải cách toàn diện theo chiều sâu chính là hoàn thiện và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa quản trị quốc gia”. Nhiều nhà khoa học Trung Quốc khẳng định, chủ trương thúc đẩy “hiện đại hóa quản trị quốc gia” đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc: từ tìm kiếm con đường - tổng kết lý luận đến định hình thể chế.

“Cách mạng sắc màu” và giải pháp phòng, chống

(LLCT) - “Cách mạng sắc màu” (colour revolution) hay còn được biết đến với tên gọi như “cách mạng cam”, nhung, hạt dẻ, hoa hồng, hoa tulip... là khái niệm dùng để chỉ các phong trào biểu tình quần chúng, các cuộc chính biến do các thế lực bên ngoài kích động tại một số quốc gia thuộc Liên Xô (cũ), Đông Âu vào thập kỷ cuối thế kỷ XX và ở Trung Đông - Bắc Phi trong những năm đầu thế kỷ XXI. 

Trang 8 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền