Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN: Cơ hội, thách thức và triển vọng

Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN: Cơ hội, thách thức và triển vọng

(LLCT) - Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC) hình  thành đưa lại những cơ hội cho ASEAN, nhưng APSC cũng đối diện trước nhiều thách thức như: sự đa dạng chế độ chính trị, tôn giáo và chênh lệch trình độ phát triển; mâu thuẫn, xung đột trong nội khối; cơ chế và cách thức hoạt động còn bất cập và đặc biệt sự gia tăng ảnh hưởng của các nước lớn với khu vực. Thực tế đó đặt ra yêu cầu mỗi quốc gia thành viên ASEAN ý thức hơn nữa trong vấn đề thống nhất cộng đồng và trách nhiệm cùng chung tay xây dựng APSC; hướng đến xây dựng môi trường hòa bình ổn định; ngăn ngừa xung đột và xây dựng lòng tin; xử lý những thách thức an ninh phi truyền thống, hợp tác chính trị, quốc phòng hiệu quả hơn.

Nghiên cứu ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân trong đời sống chính trị - xã hội Trung Quốc

(LLCT) - Chủ nghĩa cá nhân với tư cách là triết học chính trị coi cá nhân là điểm xuất phát của chính trị, nhấn mạnh quyền tự do, phản đối nhà nước can thiệp vào công việc của cá nhân. Hiện nay, trong xã hội Trung Quốc đang có một xu hướng bênh vực chủ nghĩa cá nhân, đề cao tự do, lợi ích, quyền lợi của cá nhân, sự giải phóng nhân cách con người và xác nhận địa vị chủ thể của cá nhân, coi đó là nền tảng cho xã hội Trung Quốc chuyển đổi sang hướng hiện đại. 

Chính sách đối ngoại của Campuchia nhằm củng cố độc lập dân tộc giai đoạn 1993 - 2013

(LLCT) - Thực tiễn các quốc gia đang phát triển cho thấy, để bảo vệ, củng cố nền độc lập, tự chủ, cùng với nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thì việc hoạch định đường lối và triển khai các hoạt động đối ngoại có vai trò rất quan trọng. Qua 20 năm, từ khi Chính phủ Campuchia (nhiệm kỳ I) được thành lập với mục tiêu là giữ vững ổn định chính trị, duy trì môi trường hòa bình để phát triển, từng bước tham gia hội nhập quốc tế, bảo vệ và củng cố nền độc lập dân tộc đã mang cho Campuchia những thắng lợi to lớn trong chính sách đối ngoại. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích và đánh giá một số kết quả triển khai chính sách đối ngoại của Campuchia từ năm 1993 đến 2013.

Cơ chế bảo đảm quyền con người ở châu Âu hiện nay

(LLCT) - Cơ chế bảo đảm các quyền con người là tổng hòa các biện pháp như: hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống văn bản pháp luật, thành lập các cơ quan độc lập với các cơ quan nhà nước để giám sát, thực thi quyền con người. Trong đó, thành lập các cơ quan độc lập với các cơ quan nhà nước được xem là một trong những cách thức hiệu quả.

Vai trò của nhà nước trong hệ thống đổi mới quốc gia ở một số nước phát triển và gợi mở đối với Việt Nam

(LLCT) - Trong điều kiện kinh tế tri thức và toàn cầu hóa hiện nay, năng lực đổi mới và sáng tạo có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của một quốc gia. Chính vì lẽ đó, phát huy đầy đủ và đúng đắn vai tròcủa nhà nước trong xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia (HTĐMQG), qua đó thúc đẩy năng lực đổi mới,sáng tạo của xã hội là một lý luận và thực tiễn rất quan trọng hiện nay.

Quản trị khủng hoảng di cư nhìn từ góc độ hợp tác quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

Quản trị khủng hoảng di cư nhìn từ góc độ hợp tác quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

(LLCT) - Di cư quốc tế là hiện tượng bình thường trong quá trình phát triển của thế giới. Tuy nhiên, khủng hoảng di cư quốc tế những năm gần đây đã đẩy không ít quốc gia đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, và đặt ra yêu cầu phải quản trị. Việc quản trị khủng hoảng di cư cần phải có sự hợp tác giữa các quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ và các định chế quốc tế. Từ những kinh nghiệm về sự hợp tác này, bài viết đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam trong việc chủ động đối phó với hiện tượng di cư này.

 

WEF 48: Những điểm nhấn quan trọng?

(LLCT) - Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48 (WEF 48) diễn ra tại Davos (Thụy Sỹ), từ ngày 23 đến 26 -1-2018. Với chủ đề “Tạo dựng tương lai chung trong thế giới rạn nứt”, Diễn đàn tập trung vào thúc đẩy sự chia sẻ, chung sức của cộng đồng quốc tế nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu vì lợi ích chung.

Công cuộc đổi mới của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào: Thành tựu, khó khăn, thách thức và xu hướng phát triển

Công cuộc đổi mới của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào: Thành tựu, khó khăn, thách thức và xu hướng phát triển

(LLCT) - Đại hội IV của Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó, khâu then chốt là thực hiện mở cửa, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế, phát triển kinh tế theo hướng XHCN, từng bước đưa Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào hội nhập với dòng chảy chung của khu vực và thế giới. Đến nay, sau hơn 30 năm đổi mới, CHDCND Lào đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội.

Những thách thức đối với tiến trình dân chủ hóa ở Myanmar hiện nay

(LLCT) - Từ khi giành được độc lập (năm 1948), Myanmar liên tục xảy ra các biến cố chính trị và xung đột sắc tộc. Myanmar bắt đầu chuyển hướng sang chế độ dân chủ vào năm 2003 khi Khin Nyunt (Thủ tướng Myanmar) công bố “Lộ trình bảy bước” chuyển đổi Myanmar từ chính quyền quân sự sang dân sự(1).

Truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế trong đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Sự kết hợp truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế là bài học lớn; là nguồn lực, sức mạnh trong đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng ta. Đây là một trong các nhân tố góp phần làm nên thành tựu nổi bật của ngoại giao Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới.

Phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới

Phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới

(LLCT) - Mối quan hệ Việt Nam - Lào là hữu nghị, hợp tác đặc biệt, toàn diện. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định quan hệ với Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội tại khu vực và trên thế giới. Bên cạnh những tiền đề trên, những biến động to lớn và sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực hiện nay cũng như trong thời gian tới sẽ có tác động đến quan hệ Việt - Lào.

Một số kinh nghiệm về phân quyền, phân cấp trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương trong cung ứng dịch vụ công ở đô thị Trung ương của Trung Quốc

(LLCT) - Những nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công, trong đó có việc phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương đã được chú trọng ở Trung Quốc trong nhiều năm qua. Đại hội XVII (năm 2007) của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ rõ: hoàn thiện thể chế tài chính cấp tỉnh trở xuống, tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ công của chính quyền cơ sở, đồng thời yêu cầu “đẩy nhanh cải cách thể chế quản lý hành chính, xây dựng chính quyền dịch vụ”, “hoàn thiện hệ thống dịch vụ công”. Đại hội XVIII (năm 2012), Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh các vấn đề dịch vụ công, làm rõ nội hàm “chính quyền dịch vụ”, “hệ thống dịch vụ công cơ bản”, đồng thời xác định cần cải tiến phương thức cung ứng dịch vụ công của chính phủ, tăng cường quản lý xã hội cơ sở và xây dựng hệ thống dịch vụ, tăng cường chức năng dịch vụ công ở khu vực thành thị và nông thôn.

Nhận diện chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donal Trump

(LLCT) - Đầu thế kỷ XX, Thủ tướng Anh Winston Churchill từng phát biểu: “Quốc gia không có bạn bè vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”(1). Gần 100 năm sau, với khẩu hiệu tranh cử “Make America Great Again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) và thường xuyên nhắc đến cụm từ “Nước Mỹ trước tiên”, “Lợi ích nước Mỹ là trên hết”, Tổng thống Donald Trump gợi cho công chúng nhớ lại câu nói trên của Churchill một cách rõ ràng nhất.

Tổ chức bộ máy Đảng và chính quyền cấp huyện ở Lào hiện nay

(LLCT) - Tổ chức bộ máy ở Lào hiện nay tổ chức theo bốn cấp hành chính: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp bản.

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ở Pháp và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ở Pháp và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam

(LLCT) - Ở Pháp, đội ngũ công chức luôn được đánh giá cao, được coi là lực lượng có ý nghĩa quyết định trong xây dựng và quản lý một nhà nước pháp quyền hiện đại, hướng tới mục tiêu phục vụ cộng đồng dân cư và xã hội với hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất. Do đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức trở thành một trong những điều kiện có tính quyết định để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý của nền hành chính Pháp.

 
Trang 8 trong tổng số 20 trang.

Thông tin tuyên truyền