Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Giải mã những biến động thế giới bằng từ khóa “cách mạng công nghiệp 4.0”

Giải mã những biến động thế giới bằng từ khóa “cách mạng công nghiệp 4.0”

(LLCT) - Khái niệm Industry 4.0 hay Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lần đầu tiên được đề cập trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao, được Chính phủ Đức thông qua năm 2012.  Lịch sử phát triển của thế giới ghi nhận, khi một cuộc cách mạng công nghiệp xuất hiện là môi trường để ra đời các công nghệ và phương pháp mới, từ đó tạo ra sự thay đổi trong các hệ thống kinh tế và kết cấu xã hội.

Tôn giáo, chính trị và xung đột quốc tế

Tôn giáo, chính trị và xung đột quốc tế

(LLCT) - Trong tiến trình phát triển của nhân loại, tôn giáo và tín ngưỡng đã trở thành một thành tố của sự phát triển. Bất cứ một tôn giáo nào, với hình thái phát triển của nó, cũng đều bao gồm: ý thức tôn giáo (thể hiện ở quan niệm về các đấng thiêng liêng với những tín ngưỡng tương ứng) và hệ thống tổ chức tôn giáo cùng những hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng của nó. Tôn giáo đã và đang ảnh hưởng đến chính trị - xã hội theo hai cách: (1) định hình thế giới quan của các tín đồ; (2) các tổ chức tôn giáo tác động đến các tiến trình chính trị.

Kinh nghiệm trọng dụng nhân tài của Xinhgapo

(LLCT) - Việc nghiên cứu những kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng và thu hút, sử dụng nhân tài từ Xinhgapo và kế thừa những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta sẽ giúp chúng ta có những kiến thức bổ ích trong công việc, nhất là cho việc đổi mới công tác cán bộ hiện nay, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

 

Những nhân tố chủ yếu tác động đến môi trường an ninh và sự lựa chọn chiến lược quốc tế của Trung Quốc những năm tới

(LLCT) - Dự đoán diễn biến môi trường an ninh quốc gia là vô cùng quan trọng đối với an ninh lâu dài của một đất nước. Ở đây, bắt đầu từ những phán đoán về xu thế diễn biến của một số nhân tố có ảnh hưởng quyết định đối với môi trường an ninh của Trung Quốc để đưa ra một dự đoán có hệ thống về môi trường an ninh tổng thể của Trung Quốc. Vậy thì, trong tương lai 10-15 năm tới, nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường an ninh xung quanh Trung Quốc là gì? Đây chính là câu hỏi phải trả lời trước tiên khi tiến hành phân tích môi trường an ninh xung quanh Trung Quốc.

Quan điểm của các nước xã hội chủ nghĩa về phát triển kinh tế thị trường

(LLCT) - Trong quá trình cải cách, đổi mới, các nước XHCN đã có sự thay đổi quan trọng trong nhận thức về phát triển kinh tế thị trường. Sự thay đổi này phản ánh một xu thế khách quan, một đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn phát triển nền kinh tế.

Tìm hiểu về chức danh phó nguyên thủ quốc gia

(LLCT) - Nguyên thủ quốc gia (NTQG) là thuật ngữ chỉ người, thiết chế đứng đầu quốc gia, đứng đầu nhà nước. “Nước không thể thiếu Vua một ngày” là câu phương ngôn quen thuộc, cho thấy nhu cầu hiện diện và vai trò đặc biệt của NTQG đối với đất nước. Cũng vì vậy, từ xưa, các nhà nước luôn có phương án “dự phòng” cho trường hợp NTQG không thể làm việc được. Tước hiệu “Thái tử” thời phong kiến trước đây hay Phó tổng thống, Phó chủ tịch ngày nay là vì mục đích đó.

Đô thị hóa và vấn đề dân chủ ở Trung Quốc

Đô thị hóa và vấn đề dân chủ ở Trung Quốc

(LLCT) - Hiện tượng đô thị hóa đang diễn ra từng ngày trên thế giới không đơn thuần chỉ là một hiện tượng của kỷ nguyên hiện đại (modern age) mà còn là một sự chuyển dịch mang tính lịch sử, một bước tiến của nhân loại, khi văn minh nông thôn, làng xã vốn thống trị trước đó đang suy yếu và dần bị thay thế bằng văn minh thành thị.

Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Lào hiện nay (qua thực tế tỉnh Hủa Phăn)

(LLCT) - Trong nhữngnăm qua, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của Làođược coi là một trong nhữngnhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huytốt nguồn nhân lực vào phát triểnkinh tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội. Tuy nhiên, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn vẫn còn nhiều bất cập cần nhận diện và tháo gỡ.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng đất nước Lào hiện nay

(LLCT) - Trải qua chiều dài lịch sử của dân tộc, vượt qua những chặng đường hào hùng và mất mát đau thương, phụ nữ Lào đã vun đắp nên truyền thống tốt đẹp: yêu nước, kiên cường, đoàn kết, cần cù, chịu thương, chịu khó, năng động, sáng tạo, có ý chí vươn lên.Kế thừa những truyền thống tốt đẹp được vun đắp, phụ n ữ Làođang ra sức cống hiến tài năng và tâm huyết của mình xây dựng gia đình và đất nước.

Chủ nghĩa xã hội ở các Kibbutz của Israel

(LLCT) - Cho đến nay, mô hình Liên Xô đã chấm dứt vai trò lịch sử trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực. Nhưng vẫn còn một thực tế khác, hiện đang tồn tại và có thể coi là phiên bản khá thành công của CNXH. Đó là các kibbutz của Israel.

 

Tăng trưởng xanh ở các nước và Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trước những hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu, một mô hình tăng trưởng mới - tăng trưởng xanh hay tăng trưởng ít cacbon chú trọng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ thân thiện với môi trường đã hình thành. Vì vậy, tăng trưởng xanh đang là xu thế với luật chơi toàn cầu mới đang được định hình. 

Trung Quốc đấu tranh trong vấn đề nhân quyền như thế nào

(LLCT) - Trung Quốc đã tích cực tham gia trong việc phát triển nhân quyền trên thế giới trên cơ sở bảo vệ nhân quyền ở trong nước. Chính phủ và người dân Trung Quốc đã nỗ lực cải thiện các điều kiện nhân quyền. Ngay từ khi cải cách mở cửa, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền đã là một mục tiêu quan trọng của sự phát triển chính trị và hiện đại hóa của Trung Quốc. 

Ngoại giao công chúng của Cộng hòa Pháp

Ngoại giao công chúng của Cộng hòa Pháp

(LLCT) - Chính phủ Pháp đã sớm có nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ thân thiện, hợp tác, tạo dựng sự hiểu biết và tin tưởng của công chúng trong và ngoài nước nhằm không ngừng nâng cao vị thế của Pháp. Do đó, Pháp đã thực hiện những cải cách mạnh mẽ, trong đó nhấn mạnh việc phổ biến rộng rãi hơn nữa những quan điểm, chính sách, hình ảnh nước Pháp đến nhân dân trong và ngoài nước thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Hoạt động đầu tư của một số nước vào Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

(LLCT) - Lào là một quốc gia có vị thế riêng biệt, có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên; mặc dù nằm sâu trong lục địa, không có đường ra biển nhưng Lào có vị trí ngã tư biên giới của lục địa Đông Nam Á; đồng thời là “trái tim” của Tiểu vùng sông Mê Kông, cánh cửa đi vào thị trường to lớn với gần 300 triệu dân trong khu vực này. Dòng sông Mê Kông chảy qua Lào, bồi đắp những cánh đồng phù sa màu mỡ, rất thuận lợi cho việc phát triển cây nông nghiệp, tiềm năng thủy điện đạt khoảng 18 GW. Kiên trì đường lối đối ngoại hòa hình, độc lập, hữu nghị và hợp tác với các nước trên cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, phát triển, với điều kiện hệ thống giao thông được cải thiện vượt bậc so với trước đây, Lào đang trở thành điểm trung chuyển quan trọng của khu vực Đông Nam Á lục địa, là nơi các nước đang gia tăng đầu tư.

Các xu hướng khủng hoảng trong chủ nghĩa tư bản và lý thuyết hành động giao tiếp của J.Habermas

(LLCT) - Trường phái Frankfurt(1) là một phong trào triết học xã hội và chính trị tư tưởng ở châu Âu những năm 1920 - 1930 nhằm phát triển và giải thích các tư tưởng của C.Mác. Habermas là một trong những nhà tư tưởng quan trọng nhất của trường phái này, là kiến trúc sư chính của thuyết phê phán mới. Những tư tưởng của ông hiện vẫn có nhiều ảnh hưởng trong chính trị hiện đại, đặc biệt là ở một số nước châu Âu.

Trang 11 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền