Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Kinh nghiệm cầm quyền của Đảng UMNO ở Malaixia

(LLCT) - Ra đời tháng 11-1946 trong thời kỳ Malaixia còn dưới sự cai trị của Anh,  UMNO - Tổ chức quốc gia Malaixia thống nhất, là trụ cột của liên minh cầm quyền BN (Barisan National - Mặt trận quốc gia)  rất có công lao trong đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước.

Mô hình tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô – những bài học rút ra từ thực tiễn lịch sử

(LLCT) - Những khiếm khuyết của mô hình CNXH Xôviết nói chung và mô hình tổ chức hệ thống chính trị và Đảng cầm quyền nói riêng, nguyên nhân trực tiếp của nó là mất dân chủ trong Đảng cũng như toàn xã hội; sự tha hoá biến chất đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng và đường lối sai lầm, khiến Đảng Cộng sản Liên Xô phân liệt, tan rã, dẫn đến Liên bang Xôviết khủng hoảng, sụp đổ. Đó là kết cục đau xót song rất đáng để chúng ta suy ngẫm và rút kinh nghiệm.

Kinh nghiệm xây dựng tính chính đảng trong cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc

(LLCT) - Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc, trong 91 năm xây dựng và trưởng thành của mình đã có 63 năm cầm quyền tại đất nước đông dân nhất thế giới này. Trong suốt thời gian cầm quyền (từ năm 1949), ĐCS Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc đạt được rất nhiều thắng lợi và thành tựu to lớn. Vì sao ĐCS Trung Quốc có thể cầm quyền trong suốt một thời gian dài và đạt được hiệu quả cao như vậy? Đã có rất nhiều nghiên cứu tiếp cận dưới các góc độ khác nhau để trả lời cho câu hỏi đó.

Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) - 20 năm nhìn lại

(LLCT) - Đến cuối tháng 12-2011, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) tròn 20 năm. Đó là 20 năm các nước từng là thành viên của Liên Xô thực hiện một dạng thức liên kết mới, rất cần có một cái nhìn tổng quan, đánh giá một cách chân xác nhất ở mức độ có thể về những gì đã xảy ra ở SNG trong quãng thời gian đó.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn 2011 - 2020

(LLCT) - Những năm sau giải phóng (1975), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào xây dựng, phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, phi thị trường. Tuy đạt được một số thành tựu trong khôi phục và phát triển kinh tế, nhưng mô hình này đã bộc lộ nhiều nhược điểm, không thể giải quyết được vấn đề phát triển, rốt cuộc sau năm 1986 Lào đã phải tiến hành cải cách, đổi mới, mở cửa để phát triển kinh tế theo hướng XHCN. Thực chất của cải cách, đổi mới kinh tế kế hoạch hóa tập trung là chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập nền kinh tế vào tiến trình phát triển hiện đại toàn cầu. Sự cải cách và đổi mới này đã thay đổi căn bản con đường, mô hình phát triển kinh tế của Lào, nhờ đó đã giải thoát nền kinh tế khỏi sự trì trệ và tạo ra một sự tăng trưởng khá cao, đưa nền kinh tế tới điểm cất cánh.

Quản lý đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố Viêng Chăn - thực trạng và giải pháp

(LLCT)- Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng bộ thành phố Viêng Chăn đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác quản lý đội ngũ đảng viên song còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Khủng hoảng nợ công lỗi hệ thống của xã hội tư bản hiện đại

Khủng hoảng nợ công lỗi hệ thống của xã hội tư bản hiện đại

(LLCT)- Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ông Pascal Lamy vừa cảnh báo: kinh tế thế giới đang đi từ khủng hoảng tài chính sang khủng hoảng tăng trưởng với các biểu hiện ngày càng rõ là tốc độ tăng trưởng giảm sút, thâm hụt tài khóa nghiêm trọng và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.

 

 

Tài nguyên thiên nhiên – mối quan tâm địa chính trị hàng đầu của các quốc gia

Tài nguyên thiên nhiên – mối quan tâm địa chính trị hàng đầu của các quốc gia

(LLCT) - Những năm gần đây, các nhà chính trị và giới khoa học đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với chiến lược đối nội và đối ngoại của các nước. Thậm chí có những người còn phản đối quan điểm chính trị văn hoá của Hăntington về sự đụng độ giữa các nền văn minh và cho rằng tài nguyên thiên nhiên mới là cội rễ của các xung đột dai dẳng hiện nay chứ không phải văn hóa. 

Vận động hành lang trong đời sống chính trị các nước phương Tây

(LLCT) - Vận động hành lang (VĐHL) là quá trình tác động của chủ thể lên đối tượng có quyền lực nhằm đạt tới các quyết định có lợi cho mình. Đó là những hoạt động có tính hệ thống nhằm tiếp cận, cung cấp thông tin, gây ảnh hưởng, thuyết phục các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách, vì lợi ích của cộng đồng, nhóm lợi ích hoặc của cá nhân.

Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Sê Koong, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

(LLCT) - Tuy là tỉnh miền núi, có nhiều khó khăn về giao thông vận tải, nhưng với đường 14D, đường 16 đã hình thành và đang được nâng cấp và với cửa khẩu quốc gia Nam Giang - Đăk Taoc, cùng các cặp cửa khẩu chính thức khác, Sê Koong có điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, nối liền các tỉnh đông bắc Thái Lan, các tỉnh nam Lào với các tỉnh miền trung Việt Nam ra cảng Đà Nẵng. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đó của tỉnh rất thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tổ chức phát triển sản xuất kinh doanh theo các loại hình phù hợp, nhất là phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Quan điểm và chính sách của Nhật Bản đối với tiến trình liên kết ở Đông Á

(LLCT) - Quan điểm của Nhật Bản về tiến trình liên kết Đông Á đã được tượng hình rất sớm, từ chính sách Đông Nam Á trong Học thuyết Fukuda (1977) đến ý tưởng xây dựng Cộng đồng Đông Á trong quan điểm Hatoyama (2009). Mặc dù chính trường Nhật Bản có nhiều thay đổi, song qua từng thời kỳ, với những đời thủ tướng khác nhau, Nhật Bản vẫn luôn thể hiện sự quan tâm lớn tới tình hình khu vực thông qua đường lối, chính sách đối ngoại sắc sảo của các đảng cầm quyền. Bằng những hành động thiết thực, Nhật Bản đã có những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy hợp tác các nước trong khu vực Đông Á, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng Đông Á của Thủ tướng Hatoyama.

 Kinh nghiệm xây dựng đảng cầm quyền ở Cộng hòa Xingapo

Kinh nghiệm xây dựng đảng cầm quyền ở Cộng hòa Xingapo

(LLCT) - Với sự hoạt động có hiệu quả của cả hệ thống chính trị mà quan trọng là của các đảng chính trị với vai trò của một đảng nổi trội cầm quyền, Xingapo đã tìm ra cho mình một hướng đi phù hợp với nền dân chủ phương Đông, đồng thời hoà nhập với sự phát triển chung của thế giới hiện đại. Kinh nghiệm của các đảng chính trị Xingapo nói chung và đặc biệt của đảng cầm quyền PAP là những điều chúng ta có thể nghiên cứu và tham khảo.

Kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng công chức ở một số nước

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng công chức có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền hành chính nhà nước đối với mọi quốc gia. Mỗi quốc gia có những kinh nghiệm khác nhau trong vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công chức, song nghiên cứu, trao đổi, học tập những kinh nghiệm của các nước là việc làm cần thiết để giúp chúng ta tìm ra cách làm, bước đi thích hợp với hoàn cảnh, điều kiện của đất nước mình.

Định hướng phát triển của các nước Mỹ Latinh dưới chính thể cánh tả

(LLCT) - Lực lượng cánh tả đã thực sự đóng vai trò chủ đạo trong đời sống chính trị - xã hội khu vực. Tuy vậy, các Chính phủ hiện tại không có sự đồng nhất về chính sách kinh tế nên thực quyền chính trị cũng có sự khác biệt. Cho nên, việc định hướng phát triển của các quốc gia này cũng khác nhau về mức độ và quy mô.

 

Tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở Đông Nam Á với Việt Nam

(LLCT) - Việt Nam, với tư cách là thành viên tích cực của ASEAN, đang trên đà phát triển mạnh mẽ, có tiềm năng phát triển lớn với nhiều hải cảng nước sâu, lại nằm trên các trục giao thông huyết mạch của khu vực và quốc tế, nên có vị trí rất quan trọng trong sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Trong lịch sử, Việt Nam đã từng là “khu đệm”, là “bàn đạp” của các cuộc tranh giành ảnh hưởng ở khu vực. Bởi vậy, bất kỳ biến động nào trong quan hệ giữa các nước lớn ở khu vực Đông Nam Á đều tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến an ninh và phát triển của Việt Nam.  

Trang 18 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền