Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trên lĩnh vực quân sự từ năm 1945 đến năm 1975

(LLCT) - Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (cũ) trong những năm 1945-1975 là một quan hệ đặc biệt trong thời kỳ hiện đại. Liên Xô đã công nhận, đặt quan hệ ngoại giao, ủng hộ về tinh thần và viện trợ to lớn về vật chất cho quân và dân Việt Nam chiến đấu, góp phần quan trọng vào chiến thắng kẻ thù xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô về quân sự đối với Việt Nam là toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực viện trợ vũ khí, trang thiết bị, cử đội ngũ chuyên gia quân sự hùng hậu, nhận đào tạo, huấn luyện cho hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ của Quân đội Việt Nam. Đây là biểu hiện của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và dày công vun đắp. 

Tác động của nền kinh tế số đến các quốc gia dân tộc hiện nay

Tác động của nền kinh tế số đến các quốc gia dân tộc hiện nay

(LLCT) Trong những năm gần đây, thuật ngữ nền kinh tế số được bàn luận sôi nổi và được nhìn nhận như là một đặc trưng kinh tế - công nghệ quan trọng nhất của Cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới hiện nay. Nhận biết về nền kinh tế số và những tác động nhiều mặt của nó đối với các quốc gia dân tộc là rất quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển của mỗi quốc gia trong thời kỳ mới. Bài viết này nêu lên một số đặc điểm chủ yếu của nền kinh tế số và phân tích, đánh giá những tác động của nó tới các quốc gia dân tộc trong môi trường quan hệ quốc tế ngày nay.

Việt Nam cần làm gì khi tham gia các cơ chế an ninh ASEAN

(LLCT) - Từ khi gia nhập tổ chức ASEAN, Việt Nam đã chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của ASEAN góp phần tạo dựng, phát huy các khuôn khổ bảo đảm an ninh cho khu vực, như: Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố Bali về các nguyên tắc quan hệ cùng có lợi,... Trong thời gian tới, để Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò của mình khi tham gia các cơ chế an ninh ASEAN, bài viết đưa ra 3 khuyến nghị về chính sách.

Những người xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ - Tổ chức cánh tả đang lên trên chính trường nước Mỹ

(LLCT) - Tổ chức Những người xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ đã có hơn 30 năm hình thành và phát triển, tập trung những nhà hoạt động cấp tiến có tư tưởng bảo vệ người lao động, chống lại sự nghèo đói, bất bình đẳng, tình trạng phân biệt giới tính, chủng tộc… Những hoạt động của tổ chức và những người theo quan điểm của tổ chức này đã gây được tiếng vang trong chính trường Mỹ hiện nay, tạo ra một “làn sóng xã hội chủ nghĩa” thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng trong và ngoài nước Mỹ.

Quản lý nhà nước về công tác dân tộc - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

Quản lý nhà nước về công tác dân tộc - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

(LLCT) -  Tuyệt đại đa số các nước trên thế giới hiện nay đều là các quốc gia đa tộc người và phải đối diện hằng ngày với nhiều vấn đề từ quan hệ tộc người. Kinh nghiệm thành công có nhiều, nhưng kinh nghiệm không thành công cũng không ít. Trong đó, nhân tố chủ quan bao giờ cũng được nhìn nhận là nguyên nhân hàng đầu của hiện trạng này. Vai trò của giai cấp cầm quyền và nhà nước đương trị với vấn đề dân tộc là nguyên nhân chủ quan thường được nhắc tới. Bài viết khái quát những yếu tố bảo đảm quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

 

So sánh pháp luật về doanh nghiệp xã hội của Trung Quốc và Việt Nam - Một số kiến nghị hoàn thiện

(LLCT) -  Một số quốc gia châu Á như Thái Lan, Singapore... đều đã xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế xã hội một cách khá bài bản và tương đồng. Việc áp dụng mô hình doanh nghiệp xã hội (DNXH) trong nền kinh tế đã góp phần mang lại cho họ những bước tiến về kinh tế và xã hội. Là quốc gia lân cận gần như có cùng điều kiện phát triển về tự nhiên, sự giao thoa trong lĩnh vực văn hóa và cùng tham gia và các quan hệ quốc tế, điều ước quốc tế về kinh tế xã hội như Việt Nam, Trung Quốc cũng có những thành tựu khá đáng kể trong chính sách phát triển DNXH và pháp luật về DNXH. Bài viết nhằm chia sẻ một số so sánh pháp luật về DNXH ở Trung Quốc và Việt Nam, từ đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật dành cho loại hình doanh nghiệp này ở Việt Nam.

 

Từ thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đến kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

(LLCT) -  Đại hội XIV (năm 1992), Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức đưa vấn đề xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa vào văn kiện đại hội với 6 đặc trưng cơ bản. Đến Đại hội XIX (năm 2017), Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra quan điểm về kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Bài viết khái quát sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

 

Ủy hội sông Mê Công - Thực tiễn và triển vọng

Ủy hội sông Mê Công - Thực tiễn và triển vọng

(LLCT) - Hiện nay, trong các cơ chế hợp tác ở tiểu vùng Mê Công, Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) là tổ chức duy nhất có chức năng xây dựng khuôn khổ pháp lý nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước bền vững. Trong thời gian qua, MRC đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển ở các nước thành viên, tăng cường hợp tác giữa các thành viên và với hai nước thượng nguồn là Trung Quốc, Myanmar và nhiều đối tác quốc tế khác. Tuy nhiên, hợp tác Mê Công nói chung và vai trò của MRC đang đứng trước nhiều thách thức, cả do nguyên nhân chủ quan và khách quan, và cần có sự cải tổ thực chất để đóng vai trò to lớn hơn.

Cải cách hành chính ở Trung Quốc từ thời điểm cải cách mở cửa đến nay

(LLCT) - Hội nghị Trung ương 3 khóa XI ĐCS Trung Quốc (1978) đưa ra đường lối cải cách mở cửa đã đánh dấu một bước chuyển lớn trong lịch sử phát triển của nước CHND Trung Hoa. Sau Hội nghị, công cuộc cải cách mở cửa với quy mô lớn diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có cải cách thể chế hành chính nhằm thích ứng với sự hình thành, phát triển của nền kinh tế thị trường XHCN đặc sắc Trung Quốc. Một loạt biện pháp cải cách được đưa ra và thực hiện mạnh mẽ như: cải cách cơ cấu, chuyển đổi chức năng chính quyền, phân chia quyền hạn, tối ưu hóa dịch vụ công, xây dựng chính phủ phục vụ v.v.. Nhờ vậy, sau 40 năm cải cách, đến nay, thể chế hành chính của Trung Quốc đã có những tiến bộ vượt bậc, tạo sự đảm bảo vững chắc về thể chế cho công cuộc mở cửa, hội nhập quốc tế và xây dựng hiện đại hóa ở nước này.

Chuỗi giá trị cho sản phẩm ngành công nghiệp giày dép Inđônêsia và những gợi ý cho Việt Nam

Chuỗi giá trị cho sản phẩm ngành công nghiệp giày dép Inđônêsia và những gợi ý cho Việt Nam

(LLCT) - Bài viết phân tích chuỗi giá trị sản phẩm giầy dép của Indonesia, xác định các hoạt động chính dọc theo chuỗi và những khâu có thể đem lại giá trị, cách thức mà Indonesia vươn tới chiếm thị phần lớn hơn trong chuỗi giá trị giầy dép toàn cầu. Trên cơ sở đó đưa ra những gợi ý chính sách phù hợp hơn khi phát triển các chuỗi giá trị mới cho sản phẩm ngành công nghiệp giầy dép cho Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tác động từ nguồn vốn của Trung Quốc qua sáng kiến “Vành đai và con đường” đến các nước đang phát triển

(LLCT) - Gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc tích cực đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại các nước đang phát triển. Sáng kiến “Vành đai và con đường” (BRI) dự kiến trị giá 1.400 tỷ USD là một kỳ vọng lớn của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng của quốc gia này ra thế giới bằng con đường hợp tác kinh tế. Trên thực tế, các dự án cho vay của Trung Quốc đối với các nước đang phát triển đã có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế bản địa, góp phần nâng cao đời sống của người dân tại các nước vay vốn. Tuy nhiên, BRI cũng đặt các quốc gia này trước nhiều thách thức.

Nợ công tăng cao - Nguy cơ đẩy thế giới vào vòng khủng hoảng mới

Nợ công tăng cao - Nguy cơ đẩy thế giới vào vòng khủng hoảng mới

(LLCT) - Báo cáo kinh tế toàn cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế cho thấy, năm 2019, triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ ảm đạm, tăng trưởng giảm, trong khi nhiều yếu tố bất định tăng, như: chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, sự khó lường trong chính sách của Mỹ, tốc độ tăng trưởng của châu Á chậm lại, nhiều Ngân hàng Trung ương trên thế giới tăng lãi suất liên tục, v.v.. Trong bối cảnh đó, nợ công được xem là “quả bom hẹn giờ” có thể phát nổ, tàn phá nhiều nền kinh tế và thậm chí đẩy thế giới vào vòng xoáy khủng hoảng mới.

Đối sách của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn và các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng hiện nay

Đối sách của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn và các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng hiện nay

(LLCT) - Hiện nay, tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) đã trở thành một khu vực địa - kinh tế, địa - chính trị quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, là mục tiêu hợp tác của các nước lớn. Nhằm nâng cao vai trò và vị thế trong quan hệ với các nước lớn, các nước GMS và các nước liên quan, Việt Nam cần tận dụng vai trò là “cửa ngõ”, là “điểm rơi” trong chiến lược can dự vào GMS của các nước lớn; tăng cường các hoạt động ngoại giao song phương, phát huy vai trò cầu nối trong phát triển theo chiều ngang giữa các nước sông Mê Kông với nhau và với các đối tác như Mỹ, Nhật Bản...; theo quan hệ chiều dọc giữa các nước sông Mê Kông với Trung Quốc, tận dụng các cơ chế hợp tác hiện có, như Ủy hội sông Mê Kông (MRC) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hệ thống công chức và đào tạo công chức với sự phát triển của đất nước Hàn Quốc

Hệ thống công chức và đào tạo công chức với sự phát triển của đất nước Hàn Quốc

(LLCT) -  Hàn Quốc được biết đến là một trong các con rồng châu Á, từ một nước nghèo nàn chỉ trong vòng 4 thập niên đã trở thành nước thuộc khối OECD, có nhiều chỉ số về kinh tế, xã hội thuộc nhóm đầu thế giới. Đóng góp vào thành công đó có vai trò của những người lãnh đạo đất nước và của hệ thống công chức, công vụ tiên tiến, hiệu quả của đất nước. Đó là điều khiến nhiều quốc gia khác mong muốn học tập Hàn Quốc. Bài viết này là tổng hợp từ chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm đào tạo công chức của Đoàn cán bộ các cơ quan, bộ ngành Việt Nam tại Hàn Quốc cuối tháng 11 - 2018.

Vấn đề tăng cường xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc từ đại hội XVIII đến nay

(LLCT) - Tại Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc khóa XVIII, Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc Tập Cận Bình nói: “Cần phải chú trọng tăng cường xây dựng văn hóa chính trị trong đảng, không ngừng vun đắp tạo môi trường chính trị lành mạnh”(1). Vấn đề xây dựng văn hóa chính trị trong đảng đến nay đã được ĐCS Trung Quốc coi trọng hơn và cũng đã giành được những kết quả quan trọng góp phần đi sâu thúc đẩy quản trị đảng nghiêm minh toàn diện, giải quyết những vấn đề tồn tại trong đảng, làm cơ sở vững chắc để tăng cường xây dựng đảng cầm quyền ngày càng vững mạnh.

Trang 3 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền