Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Thế giới và nước Nga nhìn từ chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga

Thế giới và nước Nga nhìn từ chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga

(LLCT) - Ngày 31-3-2023, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký Sắc lệnh phê duyệt Chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga trong bối cảnh có nhiều chuyển biến lớn trên thế giới do tác động của cuộc xung đột tại Ucraina. Chiến lược đưa ra nhận định về các xu hướng phát triển chính trên thế giới, xác định vị thế của nước Nga, lợi ích của Nga, định hướng chính sách đối ngoại, xác định các khu vực và quan hệ của Nga với các nước. Bài viết giới thiệu khái quát bản Chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga.

Quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước ở Mỹ

Quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước ở Mỹ

(LLCT) - Quan hệ giữa tôn giáo, giáo hội và nhà nước ở Mỹ tạo ra những tranh luận kéo dài trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của quốc gia này kể từ Tu chính án thứ nhất và được biểu hiện rõ nét ở việc theo dõi và giám sát tôn giáo của nhà nước, các hoạt động của các trường học do tôn giáo tài trợ, trong các chương trình giáo dục và phúc lợi, tranh luận mô hình của nhà nước thế tục hay nhà nước tôn giáo. Bài viết mô tả sơ bộ những tranh luận của nhiều khía cạnh trong lịch sử Mỹ về vị trí của tôn giáo trong xã hội của quốc gia này.

Tác động của cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải pháp thích ứng

Tác động của cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải pháp thích ứng

(LLCT) - Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nhiều biến động phức tạp với sự tác động, ảnh hưởng, chi phối của các nước lớn và các tổ chức quốc tế. Việt Nam có vị trí địa - chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cấu trúc an ninh khu vực tác động trực tiếp, mang lại nhiều thuận lợi và thách thức đến môi trường an ninh của Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích về cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay, đề xuất những giải pháp thích ứng của Việt Nam.

Thành tựu 50 năm quan hệ Việt Nam - Malaixia

Thành tựu 50 năm quan hệ Việt Nam - Malaixia

(LLCT) - Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/3/1973 - 30/3/2023), quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaixia đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đặc biệt là hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015. Là hai thành viên của ASEAN, sự vận động tích cực trong quan hệ Việt Nam - Malaixia góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Bài viết làm rõ những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Malaixia trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, gợi mở hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội

Quan điểm của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Luận bàn về chủ nghĩa xã hội luôn là một trong những chủ đề thời sự của các nhà lý luận khoa học chính trị trên thế giới nói chung, cũng như các nhà lý luận mácxít và những người cộng sản nói riêng. Cương lĩnh chính trị của các Đảng Cộng sản và cánh tả nói chung trên thế giới đều đặc biệt quan tâm đến chủ đề căn cốt đó là “Chủ nghĩa xã hội là gì”, “Đặc trưng về tầm nhìn, giá trị và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội?”,... Đây là những vấn đề lý luận và thực tiễn luôn cần được làm sáng tỏ và luận giải thấu đáo, nhất là tiếp cận từ quan điểm phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết khái quát về sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Mỹ, những nội dung và tầm nhìn của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội.

Sự sáng tạo trong tinh thần Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác

Sự sáng tạo trong tinh thần Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác

(LLCT) - Báo cáo chính trị tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổng kết toàn diện sự nghiệp 5 năm kể từ Đại hội XIX cũng như những biến đổi to lớn trong 10 năm của thời đại mới (từ Đại hội XVIII) trong việc triển khai bố trí chiến lược xây dựng toàn diện đất nước hiện đại xã hội chủ nghĩa thời đại mới bước vào chặng đường mới. Báo cáo nêu việc giương cao ngọn cờ, định hướng tư tưởng, nắm bắt tình hình chung và nắm vững toàn cục; là văn kiện mang tầm cương lĩnh, thể hiện sự tươi sáng của quá trình Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác. Điều đó đòi hỏi được làm sáng tỏ hơn nữa từ nhiều góc độ, trong đó có việc nhận thức sâu sắc sự kế thừa và vận dụng sáng tạo của Đảng từ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác.

Hợp tác Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực y tế từ năm 1991 tới nay

Hợp tác Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực y tế từ năm 1991 tới nay

(LLCT) - Cách đây hơn 55 năm, ngày 24-6-1967, Việt Nam - Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ của hai nước. Trong đó, hợp tác về y tế luôn giữ một vị trí, vai trò quan trọng và ngày càng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân của hai nước. Bài viết phân tích yếu tố thúc đẩy, kết quả và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực y tế.

Nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

(LLCT) - Nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh mới của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Từ thực trạng giảng dạy tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học viện.

Di cư lao động quốc tế và tác động kinh tế

Di cư lao động quốc tế và tác động kinh tế

(LLCT) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, di cư lao động giữa các quốc gia là quá trình tất yếu khách quan. Di cư lao động mang lại nhiều tác động tích cực và tác động tiêu cực đối với quốc gia xuất cư và nhập cư lao động. Bài viết tập trung nghiên cứu về di cư lao động quốc tế, phân tích tác động kinh tế của di cư lao động quốc tế đến kinh tế toàn cầu, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nâng cao năng lực người lao động trong tham gia thị trường lao động quốc tế và phát triển thị trường việc làm trong nước.

Quản lý xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Lào (Qua thực tiễn tỉnh Bolikhamxay)

Quản lý xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Lào (Qua thực tiễn tỉnh Bolikhamxay)

(LLCT) - Thời gian qua, quản lý xã hội (QLXH) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở Lào nói chung, tỉnh Bolikhamxay nói riêng bước đầu đạt được nhữngkết quả quan trọng, tác động tích cực tới xây dựng và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát 500 cán bộ lãnh đạo quản lý và người dân tại 6 huyện của tỉnh Bolikhamxay năm 2021 về QLXH trong XDNTM trên địa bàn tỉnh cho thấy còn nhiều rào cản, bất cập trong công tác này. Trên cơ sở phân tích làm rõ những động lực thúc đẩy, các rào cản đối với QLXH trong XDNTM từ phương diện thể chế, cơ chế chính sách cũng như đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bài viết đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm phát huy hiệu quả QLXH trong XDNTM ở Lào nói chung, ở tỉnh Bolikhamxay nói riêng.

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt

(LLCT) - Bước sang thập niên thứ ba thế kỷ XXI, ASEAN đang phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong các cơ chế đa phương ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực ngày càng được ủng hộ, nâng cao. Bài viết làm rõ vai trò điều phối của ASEAN trong các cơ chế an ninh - chính trị và kinh tế đa phương, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam - với tư cách là một thành viên của ASEAN - trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt, đưa Việt Nam thực sự trở thành hạt nhân gắn kết, vững mạnh và phát triển thịnh vượng.

Quan hệ Việt - Pháp sau 50 năm nhìn lại

Quan hệ Việt - Pháp sau 50 năm nhìn lại

(LLCT) - Nhìn lại mối quan hệ Việt - Pháp từ lịch sử đến hiện tại, đặc biệt trong 50 năm qua (1973 - 2023), có sự phát triển vượt bậc, ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Bài viết khái quát lại chặng đường phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Vai trò của chính phủ đối với phát triển kinh tế bền vững tại các nước đang phát triển

Vai trò của chính phủ đối với phát triển kinh tế bền vững tại các nước đang phát triển

(LLCT) - Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu chiến lược của các quốc gia. Trong đó, chính phủ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện đường lối phát triển bền vững của quốc gia. Dựa trên tiến trình phát triển kinh tế, bài viết phân tích vai trò của chính phủ trong quá trình hình thành và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế bền vững.

Đằng sau những phát ngôn chống chủ nghĩa xã hội của Donald Trump

Đằng sau những phát ngôn chống chủ nghĩa xã hội của Donald Trump

(LLCT) - Trong nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã tạo ra không ít sóng gió trên chính trường Mỹ và trong quan hệ quốc tế. Nhiều phát ngôn của ông đã làm dậy sóng dư luận ở trong và ngoài nước Mỹ, thu hút các hãng truyền thông trên khắp thế giới đưa tin, bình luận. Trong rất nhiều những phát ngôn “dậy sóng” của ông, có không ít những phát ngôn về chủ nghĩa xã hội, về những quốc gia đang và đã từng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài viết phân tích bản chất đằng sau những luận điệu này của Donald Trump là những ý đồ chính trị với nhiều hàm ý khác nhau, không chỉ là chống chủ nghĩa xã hội.

Trang 3 trong tổng số 27 trang.

Thông tin tuyên truyền