Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Hệ thống chính trị Lào và vấn đề nhất thể hóa các vị trí chủ chốt giữa Đảng và Nhà nước

(LLCT) - Mô hình hệ thống chính trị của Lào khá tương đồng với Việt Nam, song cũng có nét khác. Trong những năm qua, Đảng NDCM Lào đã tập trung đổi mới hệ thống chính trị. Từ Đại hội IX, Đảng NDCM Lào thực hiện nhất thể hóa các vị trí chủ chốt giữa Đảng và Nhà nước. Thực tiễn đã cho thấy, việc thực hiện mô hình trên là phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, truyền thống của nền hành chính Lào. Đảng NDCM Lào sẽ tiếp tục thực hiện mô hình này trên cơ sở đổi mới cho phù hợp với điều kiện cụ thể từng giai đoạn, từng địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng tuyển chọn người đứng đầu, có đạo đức, tài năng, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề này.

Tổ chức, vai trò và hoạt động của Đảng Nhân dân cách mạng Lào ở cấp địa phương

(LLCT) - Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (ĐNDCM Lào) là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là tổ chức chặt chẽ nhất, đại diện cho lợi ích chính đáng của giai cấp công nhân Lào yêu nước và của cả quốc gia, dân tộc; ĐNDCM Lào lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Cay xỏn Phômvihản và truyền thống của Đảng làm cơ sở lý luận, tư tưởng khoa học và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.Đồng thời đã kế thừa những giá trị khoa học, tiến bộ của nhân loại trên thế giới, vận dụng những kinh nghiệm của các nước trên thế giới vào thực tiễn và điều kiện cụ thể của đất nước Lào; phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Đảng, tinh thần đoàn kết thống nhất toàn dân gắn liền với chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp vô sảnnhằm đề ra chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực; chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa đa nguyên chính trị...

Thực hiện pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, việc thực hiện pháp luật về NSNN ở CHDCND Lào  có nhiều đổi mới, tiến bộ. Tuy vậy, do chủ thể thực hiện đa dạng, phân cấp chưa rõ; phương thức thực hiện chưa xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN, chưa đi sâu đánh giá và có giải pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng NSNN v.v.. nên thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN vẫn còn bất cập, hạn chế. Để bảo đảm thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN cần có sự nhận thức thống nhất về vai trò, hiệu quả sử dụng NSNN trong hệ thống chính trị, hoàn thiện pháp luật về sử dụng NSNN, nâng cao ý thức, phẩm chất và nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, bảo đảm ứng dụng công nghệ hiện đại, kinh phí, trang thiết bị trong quản lý sử dụng NSNN, cũng như tuyên truyền, giáo dục pháp luật về NSNN; sơ kết, tổng kết báo cáo thường xuyên về sử dụng NSNN, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về sử dụng NSNN.

Chiến lược ngoại giao kinh tế của Nhật Bản với ASEAN trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Chiến lược ngoại giao kinh tế của Nhật Bản với ASEAN trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

(LLCT) - Chính sách ngoại giao kinh tế của Nhật Bản đối với ASEAN thế kỷ XXI được xây dựng nhằm hướng đến ba mục tiêu cụ thể: vực dậy nền kinh tế Nhật Bản, khắc phục tình trạng thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm Nhật Bản không bị gạt ra bên lề cuộc chơi hội nhập kinh tế trong khu vực. Chính sách này đã được triển khai toàn diện cả trên lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và viện trợ phát triển chính thức ODA. Kết quả tích cực từ chiến lược ngoại giao kinh tế với ASEAN của Nhật Bản là do cường quốc này rất coi trọng vai trò “hạt nhân” trung tâm trong các cơ chế hợp tác và cấu trúc khu vực của ASEAN.

Vai trò của nhà nước và sự tham gia của người dântrong phong trào Làng mới ở Hàn Quốc

Vai trò của nhà nước và sự tham gia của người dântrong phong trào Làng mới ở Hàn Quốc

(LLCT) - Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc được bắt đầu vào thập niên 70 thế kỷ XX đã làm thay đổi một cách cơ bản đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội ở nông thôn Hàn Quốc. Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện đúng vai trò tổ chức, động viên của Nhà nước và phát huy đầy đủ tính tự chủ cùng sự tham gia của người dân là một nhân tố cơ bản bảo đảm cho sự thành công của phong trào này. Bài viết phân tích vai trò tổ chức, động viên của Nhà nước và sự tham gia của người dân trong Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc.

Lòng tin xã hội - nhìn từ Bắc Âu

(LLCT) - Bắc Âu được xem là một mô hình kết hợp đặc biệt giữa “Chủ nghĩa tư bản vị lợi và chủ nghĩa xã hội vị tha”. Một trong những giá trị tạo ra sự khác biệt của các nước Bắc Âu là lòng tin xã hội. Bài viết phân tích vai trò, nguyên nhân, giải thích các yếu tố làm gia tăng lòng tin xã hội ở Bắc Âu, qua đó rút ra những giá trị tham khảo phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 

 

Nước Nga trong “kỷ nguyên Putin”: Những thành tựu và vấn đề còn tồn tại

(LLCT) - “Kỷ nguyên Putin” khởi đầu từ ngày 31-12-1999, khi Thủ tướng V.Putin bước chân vào Điện Kremlin để điều hành đất nước đến nay. Việc đắc cử Tổng thống Liên bang Nga trong cuộc bầu cử ngày 18-3-2018 với số phiếu tín nhiệm cao nhất trong tất cả các kỳ bầu cử tổng thống Nga (76,66%) đã cho ông Putin thêm 6 năm chèo lái con tàu Nga, nghĩa là tới năm 2024, nước Nga sẽ tròn ¼ thế kỷ sống trong “kỷ nguyên Putin”. Trong 18 năm qua, nước Nga đã đạt được nhiều thành tựu, song còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Cấu trúc quyền lực kinh tế đang định hình ở châu Á - Thái Bình Dương và vai trò trung tâm của ASEAN

(LLCT) Thế kỷ XXI, thế giới đang chứng kiến tâm điểm của sự dịch chuyển vai trò khu vực đang "nghiêng" về châu Á - Thái Bình Dương. Tại khu vực này, xu hướng hình thành cấu trúc quyền lực khu vực ngày càng thể hiện rõ trên hai góc độ: an ninh - chính trị và kinh tế. Ở góc độ kinh tế là sự thể hiện vai trò của các cơ chế hợp tác thương mại, tài chính song phương và đa phương. Trong đó, ASEAN là đối tác quan trọng của các nước lớn và tổ chức khu vực; được đánh giá là đóng vai trò trung tâm của cấu trúc quyền lực kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điểm nhấn tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 và các hội nghị khác liên quan

Điểm nhấn tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 và các hội nghị khác liên quan

(LLCT) - Từ ngày 1 đến ngày 4-8-2018 tại Singapore đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 và các hội nghị khác liên quan (Hội nghị). Hội nghị tập trung trao đổi về việc xây dựng Cộng đồng ASEAN; tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Vấn đề Biển Đông trở thành một trong những chủ đề “nóng” thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Đoàn Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia và có những đóng góp thiết thực vào thành công chung, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Châu Phi:Tiềm năng và thách thức

(LLCT) - Châu Phi - lục địa tiềm năng của thế giới, có diện tích đất đai rộng lớn, mầu mỡ với các nguồn dự trữ dầu khí, phát triển địa nhiệt điện, thủy điện, phong điệnvà năng lượng mặt trời; nguồn lao động dồi dào. Tuy nhiên, châu Phi vẫn đang là khu vực chậm phát triển nhất thế giới, với những vấn nạn tham nhũng, khủng bố, nghèo đói, bệnh tật và nạn di cư…Do vậy, đòi hỏi sự nỗ lực của  chính phủ các quốc gia châu Phivàcộng đồng quốc tế chung taygiải quyết.

Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội - những khác biệt giữa hai mô hình chủ nghĩa xã hội: Trung Quốc và Cuba

(LLCT) - Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội đang là tâm điểm trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia. Đối với các nước phát triển theo mô hình CNXH, giải quyết tốt mối quan hệ này chính là mục tiêu quan trọng, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ. Trên con đường xây dựng xã hội XHCN, các nước đã thực hiện mục tiêu này theo những cách khác nhau. Trung Quốc và Cuba điển hình cho hai mô hình khác nhau khi giải quyết bài toán này.

Chính sách biển Đông của chính quyền Donald Trump và những vấn đề trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam

(LLCT) - Sau hơn một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ đã có những điều chỉnh căn bản trong chiến lược toàn cầu và chính sách đối với từng khu vực. Đối với Việt Nam, điều chỉnh chiến lược toàn cầu và chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ có những tác động quan trọng trên nhiều phương diện, trước hết là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta. Do vậy, Việt Nam cần có các đối sách phù hợp để tận dụng cơ hội, chủ động ứng phó, không bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Quan hệ Mỹ - Iran: Mâu thuẫn khó bề hóa giải?

(LLCT) Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 30-7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông sẽ gặp bất cứ lãnh đạo nào của Iran vào bất kỳ lúc nào họ muốn mà không cần điều kiện tiên quyết. Nội dung cuộc gặp sẽ tập trung thảo luận về việc cải thiện mối quan hệ song phương giữa hai nước, nhất là sau khi Mỹ rút khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Nếu cuộc gặp diễn ra thì ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên gặp nhà lãnh đạo Iran sau gần 40 năm. Tuy nhiên, Chính phủ Iran vẫn tỏ lập trường không nhượng bộ, bất chấp kinh tế gặp sức ép trước mối đe dọa trừng phạt mới của Mỹ.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng

(LLCT) - Trong những năm qua, Việt Nam, Lào, Campuchia đã tích cực triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, song vẫn dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa ba nước. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng thời gian qua là sự nỗ lực của ba nước trong việc tìm kiếm mô hình phát triển và hợp tác liên kết. Để đẩy mạnh hợp tác, liên kết lên tầm cao mới, cần tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, tăng cường phối hợp giữa ba nước trong triển khai các chương trình hợp tác song phương và đa phương.

Nỗ lực của Đảng nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử cấp địa phương năm 2017 và hướng tới Tổng tuyển cử nhiệm kỳ VI (2018 - 2023)

(LLCT) - Năm 2017, Campuchia tiến hành bầu cử cấp địa phương trước khi Tổng tuyển cử nhiệm kỳ VI (2018-2023). Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã có nhiều nỗ lực trong cuộc bầu cử cấp địa phương, như: có chiến lược tranh cử tích cực; củng cố uy tín ở vùng nông thôn; quan tâm đối tượng cử tri trẻ; chú trọng tính hiệu quả của chiến dịch tranh cử; cam kết vấn đề an ninh trật tự; kiên quyết giả thể đảng đối lập bằng cơ sở pháp lý... Dù chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử 2017, song CPP nhận thức rõ cần tiếp tục thực hiện những mục tiêu mà đảng này cam kết trong cương lĩnh tranh cử, chủ động bước vào cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc (7-2018) với niềm tin thắng lợi.

Trang 6 trong tổng số 20 trang.

Thông tin tuyên truyền