Trang chủ    Quốc tế    Quản lý đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố Viêng Chăn - thực trạng và giải pháp
Thứ năm, 10 Tháng 10 2013 10:20
3302 Lượt xem

Quản lý đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố Viêng Chăn - thực trạng và giải pháp

(LLCT)- Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng bộ thành phố Viêng Chăn đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác quản lý đội ngũ đảng viên song còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Thi hành Điều 7, Điều lệ Đảng Nhân dân cách mạng Lào về ph­ương thức quản lý và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên nhằm đảm bảo sự thống nhất, trong sạch và vững mạnh của tổ chức đảng, Trung ương Đảng đã cụ thể hóa trong nhiều quy định, hướng dẫn thực hiện như Quy định số 3/BCT ngày 5-12-2006 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 14/BTCTW ngày 17-12-2007 củaBan Tổ chức Trung ương Đảng khóa VIII và gần đây là Quy định số 52/BCT ngày 10-7-2011 của Bộ Chính trị khóa IX về phư­ơng thức quản lý đảng viên và chuyển sinh hoạt Đảng. Thực hiện các quy định, hướng dẫn đó, Đảng bộ thành phố Viêng Chăn, các đảng ủy huyện, chi ủy đã tổ chức cho đội ngũ đảng viên trong toàn đảng bộ nghiên cứu quán triệt, nắm vững phương hướng, yêu cầu, nguyên tắc quản lý đảng viên, những đặc điểm thực trạng của đối tượng quản lý và cụ thể hoá thành các quy định; đồng thời, công tác quản lý đảng viên cũng được Đảng bộ thành phố Viêng Chăn lồng ghép trong các nghị quyết hàng tháng và trong các kế hoạch, chương trình công tác, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp quản lý đội ngũ đảng viên của Đảng bộ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý đảng viên. Các huyện ủy luôn đi sâu đi sát cơ sở để nắm tình hình sinh hoạt của đảng viên; hằng năm, trong các hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, nội dung quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được các cấp uỷ, chi bộ rất quan tâm. Các cấp uỷ, chi bộ đã thực hiện tốt việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên, tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm.  

Theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng bộ thành phố Viêng Chăn đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung quản lý đảng viên như:

- Quản lý về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được coi trọng: các cấp uỷ, chi bộ thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên. Đối với đảng viên có biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống, chi bộ nhắc nhở hoặc yêu cầu viết tường trình và thông qua sinh hoạt thường kỳ của chi bộ để góp ý cho đảng viên khắc phục, sửa chữa.

- Quản lý hoạt động của đảng viên là cán bộ trong hệ thống chính trị các huyện khá chặt chẽ. Hằng năm, các đảng bộ, chi bộ cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị thành phố đều có nghị quyết và kế hoạch công tác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; các đảng viên trong các chi bộ đều phải đăng ký mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cấp ủy cơ quan thàmh phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra, động viên đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; giúp đỡ những đảng viên gặp khó khăn trong công tác. Đối với những đảng viên khó khăn về đời sống, chi bộ kịp thời động viên, giúp đỡ về vốn từ các chương trình, dự án để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ hằng tháng, đảng viên phải báo cáo trước chi bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng qua và đề ra kế hoạch tháng tới để cấp uỷ, chi bộ nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Quản lý về quan hệ xã hội của đảng viên được quan tâm hơn: các cấp uỷ, chi bộ thường xuyên nhắc nhở đảng viên trong chi bộ nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức và lối sống, thực hiện đúng những quy định của Đảng đối với đảng viên. Khi phát hiện đảng viên có quan hệ xã hội không lành mạnh, cấp uỷ gặp gỡ, phân tích cho đảng viên thấy rõ để có phương hướng sửa chữa kịp thời. Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, nhiều chi bộ yêu cầu đảng viên báo cáo cho chi bộ biết mối quan hệ xã hội của mình.

- Quản lý hồ sơ của đảng viên: Ban Tổ chức - Cán bộ Thành ủy thành phố Viêng Chăn và cán bộ làm công tác tổ chức Đảng ở các huyện đã làm tốt công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ đảng viên của đảng bộ, không để thất lạc, từng bước thực hiện quản lý thông tin cá nhân đảng viên trên máy vi tính. Hằng năm, việc bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định, kịp thời với ý thức trách nhiệm và mang tính chủ động cao nên hồ sơ đảng viên được quản lý chặt chẽ, giúp cho cấp uỷ cấp trên nắm chắc và có hệ thống về lý lịch, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của từng đảng viên.

Về phương thức quản lý đảng viên, Đảng bộ thành phố Viêng Chăn đã vận dụng tốt các phương thức: quản lý đảng viên thông qua việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; thông qua sinh hoạt chi bộ; thông qua phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương và cơ sở; thông qua kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân; thông qua công tác quản lý hồ sơ...

Qua các hình thức, phương thức quản lý đảng viên, nhất là quản lý đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng, các đợt tự phê bình và phê bình, các đợt học tập nghị quyết của Đảng, thành phố Viêng Chăn đã quản lý và đánh giá đảng viên tương đối chặt chẽ về chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, thái độ học tập, nhận thức, tư tưởng chính trị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ đảng viên. Trong 2 năm 2008-2009, thành phố Viêng Chăn có 11.442 đảng viên, trong đó 2.943 nữ; kết quả phân loại đảng viên như sau: 2.394 đảng viên mạnh (635 nữ), 2.560 đảng viên khá (641 nữ), 1.319 đảng viên trung bình (297 nữ), 104 đảng viên yếu (25 nữ) và có 5.065 đảng viên không được phân loại (1.345 nữ); đảng viên bị kỷ luật đưa ra khỏi đảng là 39 đồng chí (7 nữ)(1). Đến năm 2010 số đảng viên tăng lên tới 13.485 đồng chí (3.595 nữ), trong đó 10.725 đảng viên chính thức (3.104 nữ) và 2.760 đảng viên dự bị (835 nữ); kết quả phân loại đảng viên: 5.478 đảng viên mạnh (1.331 nữ), 3.704 đảng viên khá (919 nữ), 901 đảng viên trung bình (269 nữ), 31 đảng viên yếu (8 nữ) và 1.538 đảng viên không được phân loại (489 nữ)(2).

Tuy có được những kết quả quan trọng, song công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ thành phố Viêng Chăn thời gian qua còn nhiều hạn chế, yếu kém: các quy định quản lý đảng viên còn thiếu và có những điểm chưa thống nhất; thiếu các quy định về hỗ trợ, bảo vệ đảng viên trước những khó khăn do sự “tấn công” của tiêu cực, cám dỗ, hoặc do sức ép của gia đình...

Chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, các lực lượng tham gia vào công tác quản lý đảng viên; sự phối hợp giữa tổ chức đảng với các tổ chức chính trị xã hội trong công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát đội ngũ đảng viên chưa chặt chẽ, chưa phát huy tốt sức mạnh tổng hợp để quản lý tốt đảng viên. Có đảng bộ chỉ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, ít quan tâm đến nhiệm vụ quản lý đảng viên. Một bộ phận cán bộ đảng viên sa sút về đạo đức, lối sống nhưng cấp ủy đảng chưa kịp thời đấu tranh.

Vẫn còn tình trạng quản lý đảng viên chủ yếu về mặt hành chính, chưa chú ý nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, các mối quan hệ xã hội và sinh hoạt của đảng viên, nhất là ngoài giờ làm việc và các sinh hoạt tôn giáo. Trong quá trình đảng viên thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ khó khăn, cần được chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của cấp uỷ, chi bộ, nhưng cấp ủy chưa thực sự quan tâm, động viên, giúp đỡ; sinh hoạt cá nhân, sức khoẻ của đảng viên ít được quan tâm, cho đây là việc riêng tư không cần quản lý. Do đó, quá trình phân loại, đánh giá đảng viên thường không sát. Tỷ lệ đảng viên xuất sắc, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ ở các đảng bộ thường đạt tỷ lệ cao, có đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, nhưng qua kiểm tra, thanh tra có đảng viên mắc nhiều sai phạm mà chi bộ không phát hiện được.

Công tác quản lý hồ sơ còn bộc lộ nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Một vài cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên chưa tốt, chưa khoa học, bổ sung hồ sơ, lý lịch đảng viên hằng năm chưa kịp thời. Một số biểu mẫu thống kê đảng viên thiếu thống nhất giữa các huyện trong thành phố và không theo quy định của cấp trên; xây dựng cơ sở dữ liệu về đảng viên còn chậm, nhất là bổ sung về trình độ văn hoá, chính trị của đảng viên. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý đảng viên còn thô sơ, chưa đạt yêu cầu; công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ đảng viên chưa được các cấp ủy quan tâm, tin học hoá còn chậm, chưa có biện pháp hữu hiệu chống mất cắp,...

Về thực hiện phương thức quản lý,nhiều cấp ủy chưa thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp, phương pháp quản lý đảng viên; nhiều cấp ủy còn máy móc, thiếu linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện phương thức quản lý, có nơi còn coi trọng phương thức này xem nhẹ phương thức khác.

Trong sinh hoạt chi bộ, việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, phê bình đối với đảng viên còn mang tính hình thức, nể nang, né tránh, “dĩ hoà vi quý”, chỉ nêu ưu điểm, thành tích, chưa chỉ ra khuyết điểm của đảng viên cần phải sửa chữa.

Việc phối hợp với các tổ chức và tổ chức để quần chúng tham gia giám sát, quản lý đảng viên ở nhiều nơi chưa được quan tâm thực hiện nghiêm túc, còn mang tính hình thức, cách làm chiếu lệ.

Chưa chú trọng đúng mức việc phát huy vai trò đảng viên tự quản lý, tự giáo dục, tu dưỡng và tự rèn luyện đạo đức phẩm chất. Bên cạnh các cấp ủy, chi bộ chú trọng đến việc nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng rèn luyện của đảng viên, vẫn còn nhiều cấp ủy, chi bộ và đảng viên chưa nhận thức đúng về vấn đề này, coi công tác quản lý đảng viên là trách nhiệm của tổ chức. Do đó, bên cạnh những đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn vươn lên để tự hoàn thiện mình, thực hiện đúng các quy định của Đảng, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của việc quản lý, chưa chủ động tự quản lý, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ thành phố Viêng Chăn do các nguyên nhân chủ yếu sau:

Một là,những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường và các tiêu cực, tệ nạn xã hội. Trong những năm qua, tuy nền kinh tế, văn hoá, xã hội của Lào có bước phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết: cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, hiệu quả sản xuất chưa cao, thiếu việc làm, mức sống của nhân dân và cán bộ đảng viên nhìn chung còn thấp. Do đó, việc đầu tư cho xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể còn rất hạn chế, công tác giáo dục, rèn luyện, phát triển và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên chưa được làm thường xuyên do thiếu kinh phí. Bên cạnh đó, những tác động của mặt trái của cơ chế thị trường, các tiêu cực, tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng. Đất nước mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, có những mặt tích cực như tiếp thu được các nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý và khoa học công nghệ tiên tiến để xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội. Nhưng bên cạnh đó, tư tưởng, văn hoá, đạo đức lối sống phương Tây cũng du nhập vào;các mối quan hệ xã hội của đảng viên cũng được mở rộng, đa dạng hơn và khó kiểm soát hơn. Đây là nguyên nhân khách quan của những hạn chế, khuyết điểm về công tác quản lý đảng viên của các cấp bộ đảng thành phố Viêng Chăn trong thời gian qua.

Hai là,một số cấp ủy, chi bộ nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên chưa cao, chưa thật sự nắm vững đặc điểm, chất lượng của từng đảng viên, chưa xác định rõ phương hướng, nội dung, hình thức, biện pháp quản lý cho phù hợp; mặt khác trong quá trình tổ chức thực hiện chưa chủ động, tích cực. Việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng các quy định, hướng dẫn của Đảng về quản lý đảng viên ở một số cấp ủy, chi bộ chưa sâu sắc, chưa chú trọng nhiều đến quản lý đảng viên của đảng bộ, nghị quyết lãnh đạo và nội dung sinh hoạt chi bộ.

 Ba là, một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của việc tự quản, chưa chủ động tự quản lý, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; mặt khác việc giáo dục, rèn luyện đảng viên của một số tổ chức đảng chưa tốt.

Bốn là, trình độ, năng lực của các cấp uỷ, chi bộ còn hạn chế là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến hạn chế trong công tác quản lý đảng viên.

Năm là,trong nhận thức và hành động, không ít cấp uỷ và chi bộ cho rằng công tác xây dựng Đảng là công việc thuần túy của nội bộ Đảng, chưa phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, không biết “dựa vào dân” để xây dựng Đảng, chưa thực hiện tốt lấy ý kiến đóng góp, phê bình của quần chúng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với đảng viên. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ thành phố Viêng Chăn còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Sáu là,trong sinh hoạt đảng theo định kỳ, nội dung, chất lượng sinh hoạt còn yếu, ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao nên nhiều đảng viên vi phạm khuyết điểm mà tổ chức đảng chưa nắm bắt được, có đảng viên vi phạm bị cơ quan pháp luật xử lý thì tổ chức đảng mới biết.

Để tăng cường quản lý đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố Viêng Chăn cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: 

Một là,nâng cao nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về vai trò vị trí của công tác quản lý đảng viên trong giai đoạn hiện nay.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, các huyện uỷ đối với việc quản lý đội ngũ đảng viên.

Hai là,thực hiện tốt các nội dung và phương thức quản lý đảng viên: đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ đảng viên; tăng cường quản lý diễn biến tư tưởng đảng viên; quản lý tốt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và sinh hoạt của đảng viên; thực hiện nghiêm chế độ quản lý đảng viên tại nơi cư trú; quản lý chặt các quan hệ xã hội của đảng viên...

Ba là, nâng cao ý thức tự quản lý của đảng viên và động viên, tạo điều kiện để đảng viên tự quản lý.

Bốn là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ; đổi mới đánh giá chất lượng đảng viên.

Năm là, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Viêng Chăn trong quản lý đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Huyện uỷ đối với việc quản lý đội ngũ đảng viên.

Như vậy,cần chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, coi trọng chất lượng không chạy theo số lượng, phát triển đảng đi đôi với tăng cường củng cố, xây dựng Đảng; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, động viên đảng viên tự giác học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức và năng lực thực tiễn, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên phải tự đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ, tuân thủ kỷ luật Đảng. Các chi bộ phải có quy chế lãnh đạo quản lý số đảng viên do chi bộ phụ trách. Đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là đảng viên có chức, có quyền càng phải gương mẫu hơn, khắc phục bệnh quan liêu xa rời nhân dân.

___________________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2011

(1) Thống kê số lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng của thành phố Viêng Chăn, năm 2008-2009.

(2) Thống kê số lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng của thành phố Viêng Chăn, năm 2010.

 

Chănthạnỏm Bănđavông

Nghiên cứu sinh Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền