Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Xây dựng các yếu tố cấu thành văn hóa công sở hành chính

(LLCT) - Văn hóa luôn được xem như một nhân tố quan trọng, có tác động mạnh mẽ tới mọi hoạt động của tổ chức, từ quản lý, tạo mối quan hệ trong và ngoài tổ chức cho đến phong cách lãnh đạo và cách thức ứng xử giữa các thành viên... Trong giai đoạn hiện nay, khi quá trình hội nhập và công cuộc cải cách hành chính đang diễn ra với những yêu cầu và thách thức mới, thì văn hóa công sở hành chính càng được các nhà quản lý quan tâm.  

Khai thác tốt tài nguyên đất đai, tạo động lực phát triển Tây Nguyên bền vững

(LLCT) - Tây Nguyên có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng, đồng thời là vùng giàu tài nguyên, có tiềm năng phát triển kinh tế to lớn. Đất đỏ bazan màu mỡ; nhiều loại tài nguyên khoáng sản quý; hệ động, thực vật đa dạng, phong phú; nơi có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đủ điều kiện hình thành, phát triển một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, phát triển du lịch, điện năng, khai khoáng, công nghiệp chế biến gỗ, nông sản, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội với nhiều lợi thế nổi trội so với các vùng miền trong cả nước. 

 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tây Nguyên trong thời kỳ mới

(LLCT) - Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25-5-2007 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng, trong những năm qua, các chi bộ đảng trên địa bàn Tây Nguyên đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, lãnh đạo đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong chất lượng tổ chức Đảng.

Trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp công lập

(LLCT) - Trong các đơn vị sự nghiệp công lập, một trong các chức trách và nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu cấp ủy (Bí thư) là công tác kiểm tra, giám sát. Do vậy, người đứng đầu cấp ủy phải nắm vững các quan điểm, nội dung, nguyên tắc, phương châm, quy trình công tác kiểm tra, giám sát và có đủ năng lực để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao.       

Tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp và một số đề xuất

(LLCT) - Cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối tháng 6-2012 tại 60 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, phân bố trên địa bàn 12 tỉnh, thành, gồm 11 doanh nghiệp nhà nước; 12 doanh nghiệp cổ phần; 13 doanh nghiệp FDI; 12 công ty trách nhiệm hữu hạn vốn tư nhân; 12 doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp được lựa chọn phân bố ở 4 vùng lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

(LLCT) - Trong quá trình cải cách hành chính thuế thì cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế đóng vai trò quan trọng. Nội dung của cải cách TTHC thuế là xoá bỏ về căn bản những TTHC mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà và hoàn thiện nó theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện, rút ngắn thời gian cho người nộp thuế khi giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục về thuế. Cụ thể là đổi mới thủ tục kê khai, đăng ký cấp mã số thuế, thủ tục hoàn thuế, miễn giảm thuế, thủ tục trong công tác thanh tra, kiểm tra, cải tiến tờ khai thuế. 

Hà Nội xây dựng đội ngũ bí thư đảng bộ phường đáp ứng yấu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

(LLCT) - Phường là cấp có vị trí, vai trò quan trọng, là nơi hội tụ sự chỉ đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể thuộc hệ thống ngành dọc. Bí thư đảng ủy (BTĐU) phường là người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở trên địa bàn đô thị, sự lãnh đạo sáng suốt, phong cách lãnh đạo (PCLĐ) dân chủ, khoa học, thực tiễn của bí thư là nhân tố có vai trò quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở phường, góp phần xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, làm thay đổi diện mạo của đất nước.

Phát triển thêm nhiều doanh nghiệp để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(LLCT) - Hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế quan trọng, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Tuy vậy, Việt Nam vẫn nằm trong số những nước có nền kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp. Để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Việt Nam cần có những chính sách kích cầu nhằm phát triển hơn nữa các doanh nghiệp - các tế bào của nền kinh tế.
 

Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Lựa chọn và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta có tầm quan trọng hàng đầu để sớm vượt ra khỏi tình trạng một nước có mức thu nhập trung bình thấp, đảm bảo tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và bền vững. Để thực hiện việc lựa chọn và chuyển đổi đó cần phải hiểu rõ các mô hình tăng trưởng kinh tế, thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta hiện nay, phương hướng và giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
 

Tăng cường vai trò của Nhà nước, tạo sự liên kết ổn định, hiệu quả giữa “bốn nhà” trong phát triển nông nghiệp

(LLCT) - Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, ngày 24-6-2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng đã tạo tiền đề cho việc liên kết “bốn nhà” (nhà nông - Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học) trong phát triển nền nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam

(LLCT) - Với đường lối đổi mới, sản xuất nông nghiệp nước ta những năm qua đã có bước phát triển ngoạn mục, từ chỗ là nước phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã vươn lên thành nước đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, sự bất ổn về chất lượng, giá cả, thị trường, công nghệ sau thu hoạch... đã làm cho giá trị gia tăng của hạt gạo chưa tương xứng với công sức và vốn đầu tư bỏ ra. Người nông dân làm ra hạt gạo chưa được hưởng lợi nhiều. Vì vậy, cần phải có giải pháp để nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng gạo xuất khẩu, góp phần làm cho sản xuất và xuất khẩu gạo phát triển bền vững và hiệu quả hơn.          

Kinh nghiệm từ thực tiễn bầu cấp ủy xã, phường ở thành phố Hải Phòng

(LLCT) - Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, công tác bầu cử tại đại hội đảng bộ cấp xã, phường ở thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2010 - 2015, có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ. Việc thực hiện những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong công tác bầu cử, làm cho việc bầu cử diễn ra dân chủ, khoa học và đạt kết quả cao hơn; xác định, lựa chọn đội ngũ cán bộ được chính xác hơn; bảo đảm cho những đảng viên thật sự có đức, có tài được tham gia vào cơ quan và chức vụ lãnh đạo.

Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(LLCT) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với sự nỗ lực cố gắng và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với công cuộc đổi mới của đất nước. 

Truyền thông đại chúng với việc phát triển con người Việt Nam hiện đại

(LLCT) - Truyền thông đại chúng là công cụ quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các tri thức khoa học về mọi lĩnh vực của đời sống đến đông đảo nhân dân. Cùng với khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, truyền thông đại chúng có vị trí, vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là diễn đàn, tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cấp quận, huyện ở thành phố Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cấp quận, huyện ở thành phố Hà Nội

(LLCT) -Thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trở nên cấp thiết, đặc biệt là chính quyền cấp huyện.

Trang 35 trong tổng số 40 trang.