Trang chủ    Thực tiễn    Kết quả bước đầu trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 17:39
540 Lượt xem

Kết quả bước đầu trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Sau 3 năm triển khai (giai đoạn 2015-2017), các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) tại hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc) và một số trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được những kết quả quan trọng, chứng minh tính hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức và học viện Học viện, hạn chế việc phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại nơi làm việc và nơi công cộng.

Sự thực thi và ý thức chấp hành chính sách không khói thuốc tại hệ thống Học viện

Là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trung và cao cấp của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo Học viện qua các thế hệ luôn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và học viên Học viện. Vì vậy, trong kế hoạch PCTHTL của Học viện được ban hành hằng năm, Học viện tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và học viên về tác của hại thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, đã có 9 lớp tập huấn được tổ chức cho khoảng 1.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức và học viên tại Trung tâm Học viện; Học viện Chính trị khu vực I, II, IV; Trường Chính trị tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa tham gia. Các lớp tập trung vào phổ biến tác hại của thuốc lá, tư vấn bỏ thuốc lá và chống hút thuốc lá thụ động, cập nhật thông tin PCTHTL, nâng cao kinh nghiệm về giáo dục, hướng dẫn thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Từ năm 2015, Học viện đã treo các pano, áp phích, biển báo ở các phòng họp, phòng làm việc, hành lang, nơi đông người qua lại để tuyên tuyền, phổ biến về tác hại thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên. Tỷ lệ các địa điểm có treo biển cấm hút thuốc lá trong các tòa nhà làm việc, giảng dạy và ký túc xá học viên trong hệ thống Học viện là 100%.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trong hệ thống báo ngành, mạng thông tin truyền thông của Học viện. Tính đến nay, đã có 21 bài viết đăng trên các tạp chí uy tín của Học viện và hơn 70 bài viết đăng trên trang thông tin điện tử Học viện, phản ánh, phân tích, đánh giá nhiều mặt về công tác PCTHTL ở Việt Nam và trên thế giới nói chung, công tác PCTHTL tại Học viện nói riêng.

Học viện cũng đã tổ chức 5 Hội nghị triển khai Quy chế xây dựng cơ quan không khói thuốc và khu vực không hút thuốc tại Trung tâm Học viện, Học viện Chính trị khu vực I, II, IV và Học viện Báo chí - Tuyên truyền với khoảng 750 lượt cán bộ, công chức, viên chức, học viên tham dự. Vì vậy, việc thực thi môi trường không khói thuốc trong toàn hệ thống được thực hiện một cách đồng bộ và bài bản. Đáng chú ý, năm 2017, một lễ phát động và mít tinh đã được trọng thể tổ chức tại Trung tâm Học viện, thể hiện ý thức thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên Học viện, quyết tâm xây dựng một môi trường sống, học tập và làm việc lành mạnh.

Đánh giá bước đầu cho thấy, hiện có khoảng 80% cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiểu biết đầy đủ về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, 100% cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá được tập huấn về các quy định của Luật và xây dựng môi trường không khói thuốc.

Bước đầu thành công trong xây dựng môi trường không khói thuốc trong hệ thống Học viện

Mặc dù trong 3 năm qua, công tác PCTHTL của Học viện gặp không ít khó khăn khi triển khai, nhân rộng trên một địa bàn kéo dài từ Bắc vào Nam với đội ngũ kiêm nhiệm, không có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực này nhưng với những lợi ích thiết thực của môi trường không khói thuốc, sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ nhiệt tình của Ban Giám đốc Học viện, sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học viên Học viện và sự hợp tác tích cực của Quỹ PCTHTL Bộ Y tế, sự ủng hộ của các thế hệ học viên đã học tập, rèn luyện tại Học viện, hoạt động PCTHTL của Học viện đã đạt được những  hiệu quả cao.

Nhận thức rõ lợi ích của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc đối với cán bộ, công chức, viên chức, học viên Học viện; nhất là  bảo đảm thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá và giúp những người nghiện thuốc lá có thêm quyết tâm bỏ thuốc hoặc giảm mức độ hút thuốc lá, trong 3 năm qua, với nhiều hoạt động quyết liệt, Học viện đã bước đầu đạt được một số thành công trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc trong toàn hệ thống.

Từ năm 2015, Học viện đã triển khai xây dựng và ban hành Quy chế cơ quan không khói thuốc và khu vực không hút thuốc được áp dụng trong toàn hệ thống Học viện thông qua các hội nghị triển khai quy chế xây dựng cơ quan không khói thuốc và khu vực không hút thuốc được tổ chức tại Trung tâm Học viện và các đơn vị trực thuộc. Cụ thể, Học viện đã quy định và yêu cầu các đơn vị phải treo hệ thống biển báo cấm hút thuốc tại các phòng làm việc, phòng họp, phòng giảng đường, phòng khách, hành lang, cầu thang, nhà ăn...; không khuyến khích việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá tại nhà ăn, căng tin và trong khuôn viên đơn vị; không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ của các công ty thuốc lá hoặc các tổ chức có quan hệ với công ty thuốc lá dưới bất kì hình thức nào.

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thuộc Học viện đã triển khai đồng bộ mô hình môi trường không khói thuốc và các mô hình này đang được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên tích cực hưởng ứng. 80% các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện thực hiện nghiêm quy định nơi làm việc, giảng dạy và học tập không khói thuốc, cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc và tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua môi trường xanh, sạch, đẹp.

Những kết quả bước đầu đó đã chứng minh hiệu quả của chương trình này trong việc bảo vệ sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức cũng như học viên với việc phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại nơi làm việc, giúp những người không hút thuốc giảm nguy cơ tiếp xúc thụ động với khói thuốc và từng bước thay đổi hành vi của một bộ phận người hút thuốc tại Học viện, từ đó giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong có nguyên nhân từ thuốc lá.

___________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận Chính trị số 11-2017

ThS Lê Minh Hằng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác