Trang chủ    Thực tiễn    Thanh niên Học viện Chính trị quốc Hồ Chí Minh phấn đấu tiếp nối 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện
Thứ ba, 29 Tháng 10 2019 10:20
266 Lượt xem

Thanh niên Học viện Chính trị quốc Hồ Chí Minh phấn đấu tiếp nối 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện

(LLCT) - Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, bao gồm 8 Đoàn cơ sở và 2 Chi đoàn cơ sở. Các Đoàn cơ sở bao gồm 3 Đoàn tại Trung tâm Học viện là: Đoàn Khối nghiên cứu, giảng dạy; Đoàn Khối Văn phòng, Đoàn Khối chức năng, và 5 Đoàn tại các Học viện trực thuộc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Khu vực I, Khu vực II, Khu vực III và Khu vực IV. Hai Chi đoàn cơ sở là Chi đoàn Viện Thông tin khoa học và Chi đoàn Nhà xuất bản lý luận chính trị. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Học viện có 6.500 đoàn viên, trong đó 6.000 đoàn viên là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền và 500 đoàn viên là cán bộ đang làm việc tại các Vụ, Viện, Phòng, Ban trên toàn hệ thống Học viện.

 

Đoàn Thanh niên Học viện được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Cờ thi đua của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 

1. Thuận lợi và thách thức đối với thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Được học tập và làm việc trong một ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào lớn của thanh niên Học viện. Trong thời gian qua, thanh niên Học viện đã gặp nhiều thuận lợi trong việc học tập, làm việc và phấn đấu.

Thứ nhất, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm, tạo điều kiện tối đa cho thanh niên được học tập, làm việc và rèn luyện bản thân.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, luôn chăm lo, quan tâm đến việc học tập và làm việc của thanh niên. Đối với thanh niên là cán bộ hiện đang công tác tại các Viện, các khoa  chuyên ngành; các Vụ, các phòng ban chức năng, văn phòng; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn tạo điều kiện để thanh niên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn như học cao học, nghiên cứu sinh; học tập lý luận chính trị như trung cấp, cao cấp. Ngoài ra, thanh niên Học viện còn thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ như bồi dưỡng nghiệp vụ công chức, bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, văn hóa trường Đảng… Nhờ đó, thanh niên Học viện không ngừng có cơ hội được nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Hiện nay, số lượng thanh niên đạt trình độ sau đại học và trình độ cao cấp lý luận chính trị khá cao và tăng lên tiên tục qua các năm. Theo thống kê của Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện, tính đến cuối tháng 6 năm 2019, trong số 500 thanh niên  là cán bộ, hiện có 1 người có trình độ PGS,TS; khoảng 65 người có trình độ tiến sĩ, khoảng 310 người có trình độ thạc sĩ, còn lại có trình độ cử nhân. Về trình độ lý luận chính trị, trong số 500 thanh niên là cán bộ của Học viện có khoảng 80 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị(1). Đối với thanh niên là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc tạo điều kiện trong việc học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tính đến cuối tháng 6-2019, trong số khoảng 6.000 thanh niên là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã có khoảng 100 sinh viên được kết nạp Đảng. Điều đó khiến cho chất lượng đoàn viên, thanh niên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính luôn nổi trội hơn so với các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Theo chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, trong thời gian qua, Đảng ủy, Chi ủy, lãnh đạo cácVụ, Viện, các Khoa, Phòng, Ban của cả hệ thống Học viện luôn quan tâm, chăm lo đến việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên. Thanh niên được tạo điều kiện để học tập chuyên môn, được phân công người kèm cặp, giúp đỡ, được tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Một số thanh niên tuy còn trẻ tuổi nhưng đã được giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; có một số thanh niên được tham gia vào cấp ủy, Công đoàn… Điều đó đã góp phần nâng cao vị thế của thanh niên, tạo điều kiện tốt để thanh niên không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Hiện nay, trong số 500 thanh niên là cán bộ của toàn hệ thống Học viện, có khoảng 250 người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy; 100 người làm công tác hành chính, văn phòng, tài vụ, tổng hợp; khoảng 50 người làm công tác báo chí, xuất bản… Nhiều thanh niên đã bước đầu khẳng định được năng lực của bản thân trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, tham vấn cho lãnh đạo… góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Thứ hai, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là nơi có cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, tạo điều kiện tốt cho thanh niên được học tập, làm việc.

Trong những năm qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật rất hiện đại với các phòng làm việc, phòng học, giảng đường khang trang, đầy đủ các trang thiết bị kỹ thuật; các thư viện số thông minh hỗ trợ tích cực cho việc tra cứu dữ liệu… Do đó, cán bộ Học viện nói chung và thanh niên nói riêng có nhiều thuận lợi trong việc học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Ngoài ra, tại Trung tâm Học viện còn có đầy đủ các Viện chuyên ngành lý luận chính trị nên hầu hết thanh niên Học viện có điều kiện được học tập nâng cao trình độ chuyên môn thạc sĩ, tiến sĩ tại chỗ; được các giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành của Học viện trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn. Nhờ đó, nhiều thanh niên của Học viện tuy còn trẻ nhưng đã có được học vị chuyên môn cao, sớm khẳng định được năng lực của bản thân và có những đóng góp bước đầu vào sự phát triển của Học viện.

Riêng với thanh niên là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng được học tập trong một ngôi trường có cơ sở vật chất tốt, môi trường và cảnh quan sư phạm chuẩn mực, được các thầy cô có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề giảng dạy; được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học… Do đó, nhiều sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Thứ ba, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện thanh niên; tạo cho thanh niên môi trường tốt để trưởng thành và cống hiến.

Hiện nay, bên cạnh các hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương triển khai; Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động riêng, gắn với nét đặc thù của tổ chức Đoàn ở ngôi trường mang tên Bác. Đó là việc hướng mạnh vào hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách cho thanh niên theo “Văn hóa trường Đảng”.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, bên cạnh việc thành lập các Ban chuyên trách như Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Phong trào, Ban Tuyên truyền; Đoàn Thanh niên Học viện còn có Ban Khoa học với nhiệm vụ chính là triển khai các hoạt động khoa học được Giám đốc giao cho Đoàn Thanh niên như Đề tài, Hội thảo, Tọa đàm… Ngoài ra, Ban Khoa học còn phụ trách những nhiệm vụ khoa học riêng do Đoàn Thanh niên xây dựng như Đối thoại với chính khách - chuyên gia, Thông tin khoa học, giao lưu khoa học giữa thanh niên Học viện và thanh niên các đơn vị thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Năm 2017, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện đã thành lập Câu lạc bộ Cán bộ khoa học trẻ để trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Đoàn Học viện. Câu lạc bộ Cán bộ khoa học trẻ đã xây dựng các chương trình hoạt động riêng như tổ chức thao giảng cho đoàn viên, kết nối các hoạt động khoa học giữa Học viện trung tâm và các Học viện trực thuộc, giữa Học viện với các đơn vị khác như Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương… Nhờ đó, môi trường hoạt động của thanh niên cũng không ngừng được mở rộng. Thanh niên Học viện có điều kiện được giao lưu, trao đổi, học hỏi từ các chuyên gia, các nhà khoa học, các đoàn viên ở nhiều đơn vị khác nhau.

Thực hiện yêu cầu của Giám đốc Học viện về việc đẩy mạnh đấu tranh phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, từ đầu năm 2019 đến nay, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức và kết hợp tổ chức các Hội thảo khoa học về chủ đề trên như: Vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay - Thực trạng và giải pháp - Hội thảo kết hợp với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức vào tháng 3-2019; Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo “Di chúc” Hồ Chí Minh - Hội thảo kết hợp với Trung ương Đoàn tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 5-2019; Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng - Hội thảo được tổ chức tại Học viện Chính trị Khu vực II (6-2019). Những hoạt động khoa học này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên Học viện. Hội thảo cũng đã khẳng định vai trò của thanh niên Học viện trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - khi mà các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá nền tảng lý luận của Đảng ta trên không gian mạng.

Không chỉ Đoàn Thanh niên Học viện có Câu lạc bộ khoa học mà ở tất cả các tổ chức Đoàn của các Học viện trực thuộc đều có các câu lạc bộ khoa học, câu lạc bộ lý luận chính trị, câu lạc bộ giảng viên trẻ, câu lạc bộ khoa học sinh viên… Những câu lạc bộ này chính là cầu nối quan trọng để kết nối thanh niên Học viện, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh niên được rèn luyện và trưởng thành.

Bên cạnh những thuận lợi trên, thanh niên cũng gặp phải một số áp lực, khó khăn khi học tập, làm việc tại Học viện. Đối với thanh niên là cán bộ, đặc biệt là cán bộ thuộc Khối nghiên cứu, giảng dạy, yêu cầu về chuyên môn rất cao nên khi được tuyển dụng vào Học viện, thanh niên phải có quá trình lâu dài để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thông thường, với một cán bộ trẻ được tuyển dụng vào Học viện; phải có ít nhất khoảng 5 đến 7 năm mới có thể trực tiếp đứng lớp, thậm chí là 10 năm hoặc lâu hơn nữa tùy thuộc vào quá trình phấn đấu của mỗi người. Những cán bộ trẻ làm công tác hành chính, văn phòng, tổng hợp, báo chí, xuất bản… cũng có khối lượng công việc nhiều, đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp nên đôi khi không tránh khỏi áp lực lớn. Tuy nhiên, những khó khăn, áp lực đó không phải là trở ngại mà chính là động lực lớn để thanh niên không ngừng phấn đấu học tập, làm việc và rèn luyện bản thân trong môi trường Học viện.

2. Pháp phát huy tinh thần nỗ lực phấn đấu của thanh niên tiếp nối truyền thống 70 năm của Học viện

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các Vụ, Viện, Phòng, Ban tiếp tục tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, làm việc và rèn luyện bản thân.

Trong thời gian tới, để thanh niên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các Vụ, Viện, Phòng, Ban cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, giáo dục bồi dưỡng cho thanh niên để thanh niên càng có thêm nhiều điều kiện không chỉ học tập chuyên môn, nghiệp vụ mà còn học tập lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, cập nhật kiến thức… Điều đó không chỉ giúp cho thanh niên có cơ hội làm việc, cống hiến trong môi trường Học viện mà còn có điều kiện tham gia hội nhập ở các diễn đàn khoa học quốc tế để nâng cao trình độ.

Trong thời gian tới, để phát huy vai trò, vị thế của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện nói chung và tiếp tục tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức các hoạt động khoa học. Để thanh niên Học viện có thể tuyên truyền, quảng bá các hoạt động và trực tiếp nói lên tiếng nói trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng theo chủ trương của Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện kính mong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cho phép thành lập các chuyên san (dạng báo in hoặc trên Cổng Thông tin Điện tử) của Thanh niên để tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, cho phép Đoàn Học viện tham gia đề án thành lập “Diễn đàn Thanh niên Việt Nam” trên mạng internet và ủng hộ Đoàn Học viện nếu được Trung ương Đoàn giao chủ trì Diễn đàn này.

Lãnh đạo các Vụ, Viện, các Phòng, Ban cần tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn; tin tưởng và tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, phát triển bản thân và tham gia các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Ở những đơn vị làm công tác giảng dạy, nghiên cứu; các Viện, Khoa chuyên ngành cần phân công người theo dõi, giúp đỡ các cán bộ trẻ những hướng nghiên cứu khoa học, soạn bài giảng, thông qua bài giảng để thanh niên từng bước trưởng thành, tích lũy tri thức và học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước.

Thứ hai, Đoàn Thanh niên Học viện tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các hoạt động, đặc biệt chú trọng vào các hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Để tiếp tục tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, tạo cơ hội cho thanh niên phấn đấu, trưởng thành; trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh toàn diện các hoạt động, Đoàn Thanh niên Học viện cần đặc biệt chú trọng việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đẩy mạnh các hoạt động một cách thường xuyên, thực chất, có chiều sâu và có tính chiến lược lâu dài của Câu lạc bộ cán bộ khoa học trẻ cũng như các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ nghiên cứu lý luận, câu lạc bộ giảng viên và câu lạc bộ khoa học sinh viên của các Học viện trực thuộc.

Đoàn Thanh niên Học viện cần chủ động, tích cực đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin khoa học về việc đấu tranh phản bác lại các luận điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; xây dựng đội ngũ thanh niên có trình độ chuyên môn vững vàng phụ trách việc đăng tải, viết bài, tuyên truyền các nội dung giáo dục chính trị cho thanh niên. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Học viện cần thay đổi hình thức tuyên truyền theo hướng tận dụng lợi thế của truyền thông và mạng xã hội để tăng lượng tương tác của thanh niên, chú ý đến việc định hướng ý thức chính trị cho thanh niên; tiên phong trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng trên không gian mạng.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Học viện cũng cần tăng cường hơn nữa việc kết nối trong toàn hệ thống bằng việc tổ chức các hoạt động của Đoàn không chỉ ở trung tâm Học viện mà còn ở các Học viện trực thuộc; tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên ở các Học viện trực thuộc đăng cai tổ chức các hoạt động. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Học viện cũng cần chủ động tạo ra sự kết nối với Đoàn Thanh niên trong và ngoài Khối các cơ quan Trung ương để tạo ra môi trường rộng mở cho thanh niên được giao lưu, trao đổi, học hỏi. Trong những diễn đàn đó, Đoàn Thanh niên Học viện cần tạo được dấu ấn riêng, thể hiện đậm nét bản sắc của thanh niên Học viện.

Thứ ba, bản thân mỗi thanh niên không ngừng rèn luyện và phấn đấu, nỗ lực khẳng định bản thân, tích cực đóng góp cho tổ chức để phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Bên cạnh việc tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như sự quan tâm của lãnh đạo các Vụ, Viện, Khoa, Phòng, Ban; sự hoạt động tích cực và toàn diện của Đoàn Thanh niên Học viện, để khẳng định bản thân và tích cực đóng góp vì sự phát triển chung của Học viện, bản thân mỗi thanh niên cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện.

Mỗi thanh niên Học viện cần nuôi dưỡng cho mình niềm vinh dự, sự tự hào khi được học tập, làm việc ở ngôi trường mang tên Bác. Điều đó sẽ giúp cho mỗi thanh niên có thêm nhiều động lực để phấn đấu, có ý thức khắc phục mọi khó khăn, vượt qua những thử thách, biến áp lực thành động lực để không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, làm việc, không ngừng phát triển bản thân, có tinh thần cầu thị, cầu tiến.

Bên cạnh đó, mỗi thanh niên Học viện cần không ngừng trau rồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt “Văn hóa trường Đảng”. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể; mạnh dạn, thẳng thắn khi đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan, tổ chức; tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng, về nguồn…

Là những người được học tập và làm việc trong trường Đảng cao cấp, mỗi thanh niên Học viện cần giữ vững kỷ luật phát ngôn; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trên không gian mạng; tỉnh táo, có bản lĩnh trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Quy định của Học viện.

Đặc biệt, thanh niên Học viện cần triệt để khắc phục bệnh “lười” học tập lý luận chính trị, thường xuyên tham gia đào tạo và tự đào tạo lý luận chính trị để bồi đắp cho bản thân một nền tảng lý luận chính trị vững chắc, nâng cao khả năng “miễn dịch” trước sự chống phá, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch.

Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, đáng tự hào của nhiều thế hệ cán bộ trong suốt 70 năm qua, thanh niên Học viện luôn có ý thức khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực trong học tập, làm việc và rèn luyện bản thân góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. Hơn lúc nào hết, ngày nay, thế hệ trẻ của Học viện cũng luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của Học viện. Đó chính là động lực tinh thần to lớn để thế hệ trẻ không ngừng phấn đấu vươn lên, nỗ lực cống hiến, xung kích, tiên phong để tiếp tục viết lên truyền thống vẻ vang của Học viện trên những chặng đường tiếp theo. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghi trong Sổ vàng của Trường trong những ngày đầu thành lập (tháng 9-1949) sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ trẻ Học viện nỗ lực phấn đấu: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”(2).

___________________

  1. Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo cáo thống kê đoàn viên 6 tháng đầu năm 2019.
  2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 208.

 

TS Lê Thị Chiên

ThS Hà Thị Bích Thủy

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 
Các bài viết khác