Trang chủ    Thực tiễn    Mở rộng hình thức tuyên truyền lý luận chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Thứ bảy, 22 Tháng 2 2014 10:25
1260 Lượt xem

Mở rộng hình thức tuyên truyền lý luận chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Tiến tới kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh (1949 -2014), ngày 6-1-2014, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 224/T.Ư về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện CTQG Hồ Chí Minh, đặt Học viện vào thời kỳ phát triển mới của đất nước - thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Quyết định xác định Học viện là: "Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý".

Bằng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, xuất bản và báo chí của mình, từ lâu, Học viện đã là một trong những lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng và lý luận của Đảng. Tạp chí Lý luận Chính trịvới chức năng là cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện là một thành viên trong lực lượng báo chí nghiên cứu và thông tin hùng hậu của Đảng ta.

Tạp chí Lý luận Chính trịhiện nay là sự hợp nhất của hai tạp chí: một là Tạp chí Thông tin lý luận của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trực thuộc BCH T.Ư Đảng, xuất bản số đầu tiên tháng 8-1976; hai là tạp chí Nghiên cứu lý luận của Học viện CTQG Hồ Chí Minh, trước đó mang tên Nội san nghiên cứu (1977-1981) và Tạp chí Nghiên cứu (1981-1983) của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Với tên gọi Lý luận Chính trịtừ tháng 1-2001 đến nay, tạp chí xuất bản thường kỳ bằng tiếng Việt, một tháng/số, phát hành tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trung ương và tỉnh, thành phố, Học viện, trường chính trị tỉnh, thành phố, các cơ quan tuyên giáo trong cả nước, nhiều trường đại học, cao đẳng.

Là cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện, tạp chí có nhiệm vụ "tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, phản ánh các thành tựu nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái với đường lối của Đảng".

Theo đó, tạp chí thường xuyên đăng tải các kết quả nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổng kết thực tiễn trong nước; nghiên cứu lý luận và thực tiễn chính trị nước ngoài; giới thiệu các hoạt động và kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện; phản bác các quan điểm sai trái. Hiện nay, tạp chí có các chuyên mục thường xuyên như: Nghiên cứu -phát triển lý luận; Thực tiễn - kinh nghiệm; Đào tạo - bồi dưỡng cán bộ; Diễn đàn; Nhân vật - sự kiện; Quốc tế; Từ điển mở. Phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền tư tưởng và lý luận của Đảng từng thời kỳ, tạp chí có các chuyên mục riêng. Năm 2011, chuyên mục Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đăng gần 30 bài; hai năm 2012, 2013 có chuyên mục Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đăng tổng số hơn 40 bài nghiên cứu sâu có chất lượng cao.

Các bài viết trên các chuyên mục của tạp chí luôn bảo đảm về tính khoa học và chính trị, lý luận và thực tiễn, cơ bản và cập nhật, xây dựng và phê phán... Với nội dung và chất lượng của mình, tạp chí Lý luận Chính trị được đông đảo cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các khoa học chính trị và khoa học xã hội trong cả nước đánh giá cao, được coi là một địa chỉ tin cậy trên mặt trận báo chí lý luận của Đảng.

Tuy nhiên, với số lượng và phạm vi phát hành hiện nay, vai trò và ảnh hưởng của tạp chí với xã hội chưa như mong muốn, sự đóng góp vào mặt trận tư tưởng nói chung còn hạn chế. Trước yêu cầu của công tác tư tưởng và lý luận trong thời kỳ mới, công tác đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang diễn ra hằng ngày trên mạng, trước yêu cầu đổi mới, tăng cường toàn diện các mặt công tác của Học viện; yêu cầu của đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lý luận và bạn đọc trong cả nước, vấn đề đặt ra là phải đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và phạm vi phục vụ của tạp chí Lý luận Chính trị. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, quan hệ giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế không ngừng mở rộng, nhu cầu tìm hiểu của bạn bè quốc tế về lý luận, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam ngày càng cao. Hiện nay, ở nước ta đã có hàng trăm tờ báo điện tử của các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương, trong đó có những báo, tạp chí điện tử lớn như Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản... Nhiều tờ báo điện tử đã có trang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào..., qua đó việc giới thiệu, làm rõ, bảo vệ quan điểm lý luận của Đảng, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái đã nhanh chóng tiếp cận các tầng lớp xã hội. Sự tham gia của tạp chí Lý luận Chính trị với tư cách là cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện CTQG Hồ Chí Minh trên mạng in-tơ-nét là điều cần thiết, góp phần quảng bá đầy đủ hơn thành tựu lý luận nói chung, lý luận chính trị nói riêng của Việt Nam thông qua mạng in-tơ-nét và bằng tiếng Anh tới các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, tạp chí Lý luận Chính trị đã nỗ lực đổi mới và chuẩn bị điều kiện tham gia mạng intơ-nét và xuất bản bằng tiếng Anh.

Tạp chí Lý luận Chính trịbằng tiếng Anh (tên là Political Theory) thời gian đầu sẽ xuất bản ba tháng/số, sẽ tiến tới hai tháng/số và một tháng/số. Tạp chí hướng đến đối tượng độc giả là các bạn bè, đối tác nước ngoài của Học viện, các nhà nghiên cứu nước ngoài. Vì vậy, tạp chí bằng tiếng Anh sẽ tập trung giới thiệu về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, quan điểm của các nhà nghiên cứu lý luận của Việt Nam về chính trị trong nước và quốc tế, thông tin về các hoạt động hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện với các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Bằng các sản phẩm điện tử và tiếng Anh, tạp chí Lý luận Chính trị mong muốn trở thành kênh thông tin quan trọng về hoạt động và thành tựu nghiên cứu khoa học, đào tạo của Học viện tới các đối tác và bạn bè quốc tế của Học viện, tạp chí là nhịp cầu giữa Học viện với các nhà nghiên cứu lý luận trong nước và nước ngoài về chính trị; tiếp tục đóng góp tích cực vào tuyên truyền lý luận chính trị và đấu tranh tư tưởng của Đảng.

PGS,TS Vũ Hoàng Công

Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

(Nguồn: nhandan.org.vn)

 

Các bài viết khác