Trang chủ    Thực tiễn    Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thứ ba, 15 Tháng 4 2014 14:42
1761 Lượt xem

Bắc Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(LLCT) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với sự nỗ lực cố gắng và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với công cuộc đổi mới của đất nước. 

Bắc Giang là một tỉnh miền núi nằm trong khu vực Đông Bắc Bộ, dân số gần 1,6 triệu người; thu nhập bình quân gần 900 USD/người/năm. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 10 đảng bộ huyện, 5 đảng bộ trực thuộc với 869 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 230 tổ chức đảng cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).  

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với sự nỗ lực cố gắng và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với công cuộc đổi mới của đất nước.  

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thành lập gồm 25 đồng chí là đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, ban, ngành. Đồng thời, bộ phận chuyên trách về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy được thành lập. 100% cấp ủy cấp huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên của bộ phận giúp việc; xây dựng chương trình công tác phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng địa phương, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng các tiêu chí cụ thể theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình trong giai đoạn hiện nay, sát hợp với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.            

Cùng với việc bổ sung, xây dựng các tiêu chí rèn luyện phù hợp với giai đoạn hiện nay, nhiều đơn vị duy trì việc ghi sổ Nhật ký những việc làm tốt theo tấm gương đạo đức của Bác. Đến nay, số việc đăng ký làm theo của cá nhân và tập thể trong Đảng bộ tỉnh là trên 102.037 việc. Mỗi cơ quan, đơn vị của tỉnh tiến hành lựa chọn một đến hai vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết dứt điểm, nhằm từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua theo dõi, tổng hợp có 8/15 đảng bộ cấp huyện, 1/6 tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung giải quyết 20 vấn đề, vụ việc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.      

Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các địa phương, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh triển khai trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể hằng tháng. Một số đơn vị đã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đồng thời tập huấn cách thức triển khai cho các cơ sở.        

Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo đã định hướng, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình giảng dạy và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Thực hiện nghiêm việc giảng dạy lồng ghép nội dung về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học ở các cấp học, bậc học; triển khai thực hiện Đề án về Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015.            

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2011- 2015; tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể để giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình điểm thanh niên học tập và làm theo lời Bác; thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức thanh niên làm theo lời Bác "5 xây- 5 chống"... Các phong trào viết Sổ vàng, Nhật ký làm theo lời Bác; thực hiện 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động của chương trình rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới; đăng ký thực hiện các Công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác... được đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng. Đã có hàng trăm công trình, phần việc thanh niên đảm nhận trị giá hàng tỷ đồng, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân thanh thiếu niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được xã hội ghi nhận.        

Công tác tuyên truyền Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thật sự có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm tổ chức, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 100% huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo làm mới các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trung tâm các huyện, thành phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trên các trục đường lớn dẫn vào tỉnh, huyện.         

Nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai xây dựng chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử, các bản tin hoạt động của huyện, ngành. Chương trình của đài truyền thanh huyện, thành phố phát sóng cố định vào một số ngày trong tuần để tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.           

 Báo Bắc Giang xây dựng và triển khai chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên báo vào ngày thứ sáu, định kỳ phát hành 2 số/1 tháng. Trên các trang chuyên đề về xây dựng Đảng, văn hóa - xã hội đã đăng tải nhiều bài viết về cá nhân, tập thể điển hình làm theo lời Bác...    

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tối thứ Năm của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng; chương trình không ngừng được nâng cao chất lượng về nội dung và đổi mới về hình thức.   

 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể hội viên, cộng tác viên, thu hút các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia. Thời gian cuộc vận động sáng tác từ 15-1-2012 đến 30-4-2014; trong các năm có sơ kết, khen thưởng vào dịp tổng kết công tác hội; tổng kết và trao giải vào cuối năm 2014. Trên Tạp chí Sông Thương của hội, mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xây dựng và in trang trọng tại trang đầu của Tạp chí, các tác phẩm có chất lượng đã được lựa chọn đăng tải...   

Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngay từ đầu năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; đồng thời thành lập 4 tổ kiểm tra để tiến hành kiểm tra ở 15 đảng bộ trực thuộc và 19 chi, đảng bộ cơ sở. Sau kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Thông báo Kết luận kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị phát huy những mặt tích cực, khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế, đề ra nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Các tổ kiểm tra ở các chi, đảng bộ cơ sở cũng được xây dựng. Một số đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra ngay từ đầu năm 2012. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, về công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực quan; việc đăng ký "làm theo" và việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức...         

Tính đến hết tháng 12-2012, 9/15 đảng bộ trực thuộc, 2/6 đoàn thể của tỉnh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 989 tập thể và cá nhân, trong đó có 324 tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp cơ sở. Thành uỷ Bắc Giang đã tổ chức cho 36 đại biểu báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 110 công nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Các hoạt động biểu dương, khen thưởng đã cổ vũ động viên, phát huy những kết quả của cuộc vận động trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh.  

Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện những mô hình, cách làm sáng tạo, có tác dụng tích cực đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như: Thành ủy Bắc Giang xây dựng Đề án Tăng cường rèn luyện đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ 2010 - 2015 và những năm tiếp theo; tổ chức Hội nghị chuyên đề Cán bộ, đảng viên, công chức thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính - tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua Thành phố Bắc Giang học tập và làm theo gương Bác Hồ... Huyện ủy Tân Yên, Yên Dũng tổ chức học tập chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị cho cán bộ chủ chốt của huyện; tập huấn cách thức triển khai trong sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai thực hiện nền nếp tinh thần "2 giảm - 3 tăng" (giảm hội họp 50%; giảm số lượng văn bản, giấy tờ 50%; tăng cường đi cơ sở; tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể; tăng cường kiểm tra, giám sát). Đảng ủy Công an tỉnh phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ...         

Những việc làm sáng tạo trên đã đem lại hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

_____________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 1-2013

Nguyễn Ngọc Chính

   Ngô Thị Toàn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

 

 

Các bài viết khác