Trang chủ    Thực tiễn    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 01 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 01 về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Ngày 9-3-2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(LLCT) - Sáng 8-3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng. Nội dung Hội nghị bàn về: chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(LLCT) -Sáng 8-3-2021, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Sinh hoạt Chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sinh hoạt Chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(LLCT) - Sáng 03-3-2021, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chi bộ Tạp chí Lý luận chính trị và Chi bộ Viện Xây dựng Đảng tổ chức “Sinh hoạt Chuyên đề về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đại hội XIII của Đảng mở đường cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Đại hội XIII của Đảng mở đường cho đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

(LLCT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quang vinh được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên thuộc 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương thảo luận, quyết định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới với nhiều thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Trang 17 trong tổng số 19 trang.

Thông tin tuyên truyền