Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Hội nghị trực tuyến Triển khai xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn”

Hội nghị trực tuyến Triển khai xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn”

(LLCT) - Sáng ngày 26-2-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn” nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện.

Hội thảo khoa học “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”

(LLCT) - Kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951 - 2-2021), chiều ngày 25-2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến: “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo.

Hội nghị thông tin chuyên đề: Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Hội nghị thông tin chuyên đề: Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

(LLCT) - Ngày 29-1-2021, tại Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Thông tin chuyên đề “Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”.  Đây là kết quả chắt lọc nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm. 

Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”

(LLCT) - Kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23-01-1916 - 23-01-2021), sáng ngày 21-01-2021, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đồng chủ trì tọa đàm.

Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

(LLCT) - Chiều ngày 11-1-2021, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Hội đồng Biên tập. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí chủ trì Hội nghị.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

(LLCT) - Sáng ngày 08-01-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Tọa đàm công tác in ấn, phát hành, dịch thuật, thông tin quảng cáo năm 2020

Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Tọa đàm công tác in ấn, phát hành, dịch thuật, thông tin quảng cáo năm 2020

(LLCT) - Ngày 7-1-2021, tại Hà Nội, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm công tác in ấn, phát hành, dịch thuật, thông tin quảng cáo năm 2020. PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện và PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị chủ trì Tọa đàm.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

(LLCT) - Ngày 7-1-2021, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong tình hình mới”.

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2020

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2020

(LLCT) - Ngày 30-12-2020, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2020. PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc

Hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc

(LLCT) - Sáng 28-12-2020, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá Học viện tổ chức “Hội nghị tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc”. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phòng, chống thuốc lá điện tử - một nội dung mới trong chương trình phòng, chống thuốc lá tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phòng, chống thuốc lá điện tử - một nội dung mới trong chương trình phòng, chống thuốc lá tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong những năm qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với sự hợp tác của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá thuộc Bộ Y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và học viên về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá nhằm giúp những người không hút thuốc giảm nguy cơ tiếp xúc thụ động với khói thuốc và từng bước thay đổi hành vi của một bộ phận người hút thuốc tại Học viện, từ đó giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong có nguyên nhân từ thuốc lá.

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu xã hội học về biến đổi xã hội trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu xã hội học về biến đổi xã hội trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

(LLCT) - Ngày 18-12-2020, Viện Xã hội học và phát triển tổ chức Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu xã hội học về biến đổi xã hội trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0”. TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển chủ trì Hội thảo.

Hội thảo “Khu kinh tế Mộc Bài - Lựa chọn mô hình và định hướng phát triển”

Hội thảo “Khu kinh tế Mộc Bài - Lựa chọn mô hình và định hướng phát triển”

(LLCT) - Ngày 11-12-2020, tại tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp cùng Tỉnh ủy Tây Ninh với sự hỗ trợ của Nhóm Hỗ trợ xúc tiến nhanh cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam (VBI Fast Track) tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế Mộc Bài – Lựa chọn mô hình và định hướng phát triển”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tich Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Thảo luận Đề án “Sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống báo chí Học viện đến năm 2025”

Thảo luận Đề án “Sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống báo chí Học viện đến năm 2025”

(LLCT) - Triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án “Sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống báo chí Học viện đến năm 2025”, Ban Chủ nhiệm Đề án đã phối hợp với Ban Quản lý lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản năm 2020 tổ chức thảo luận góp ý bản Dự thảo Đề án.PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị chủ trì thảo luận.

Tọa đàm khoa học trực tuyến “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

Tọa đàm khoa học trực tuyến “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

(LLCT) - Chiều 30-11-2020, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học trực tuyến với chủ đề “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Tọa đàm.

Trang 2 trong tổng số 23 trang.

Thông tin tuyên truyền