Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Hội thảo giới thiệu Báo cáo "Chỉ số công lý: Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012"

(LLCT)- Ngày 12/11, tại thành phố Hà Nội, Viện Nghiên cứu Lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tổ chức hội thảo giới thiệu báo cáo "Chỉ số công lý: Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012" cho lãnh đạo Hội đồng Nhân dân (HĐND), Hội Luật gia các tỉnh, thành, phía Bắc. 

Hội thảo khoa học quốc tế: “Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội và triển vọng”

Hội thảo khoa học quốc tế: “Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội và triển vọng”

Sáng 29/10, Hội thảo khoa học quốc tế: “Báo chí trong quá trình toàn cầu hóa: Cơ hội và triển vọng” đã khai mạc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với trường Đại học Tổng hợp Viên (Cộng hòa Áo), Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Hội thảo khoa học: Những vấn đề lí luận, thực tiễn về đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay

Hội thảo khoa học: Những vấn đề lí luận, thực tiễn về đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Sáng 1-11-2013, tại Hà Nội, Đề tài “Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về thực hiện đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay” thuộc Chương trình“Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do Ban Bí thư Trung ương Đảng giao nhiệm vụ cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. GS, TS Tạ Ngọc Tấn làm Chủ nhiệm, tổ chức Hội thảo khoa học Những vấn đề lý luận, thực tiễn về đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay.

Cải cách thị trường tài chính trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế

Cải cách thị trường tài chính trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế

Sáng ngày 14-10 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương Đảng phối hợp với Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và Đại sứ quán Cộng hòa Ai-len tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: Cải cách thị trường tài chính trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế.

 
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 40 năm và định hướng tương lai

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 40 năm và định hướng tương lai

Ngày 3-9, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Senshu, Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai”.

Hội thảo khoa học: Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á - Thái Bình Dương và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 20 tháng 9 năm 2013 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học: “Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á - Thái Bình Dương và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ”.

Hội thảo “70 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Sáng 18-9-2013, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo “70 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Đến dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 
Hội thảo khoa học – thực tiễn:  “Một số vấn đề về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay”

Hội thảo khoa học – thực tiễn: “Một số vấn đề về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay”

(LLCT) - Ngày 22-7-2013, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn "Một số vấn đề về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong thời kỳ hiện nay".

 
Hội nghị khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW (khóa VII) của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”

Hội nghị khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW (khóa VII) của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”

(LLCT) - Sáng 20-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”. GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. 

 
Hội thảo khoa học: “Góp ý các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”

Hội thảo khoa học: “Góp ý các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”

(LLCT) - Ngày 19-9-2013, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo khoa học: “Góp ý các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong 30 năm đổi mới”

Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong 30 năm đổi mới”

Trong khuôn khổ Đề tài "Nghiên cứu tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" thuộc Đề án“Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Sáng 07/8/2013, tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III (Đà Nẵng), Viện Văn hóa và Phát triển, (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong 30 năm đổi mới”. PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Duy Đức - Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển đồng chủ trì.

Cơ sở khoa học xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam - Phiên bản 2015

Ngày 23-8, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Cơ sở khoa học xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam - phiên bản 2015”.

Hội thảo khoa học “An ninh phi truyền thống và tác động đối với Việt Nam”

Nhằm góp phần làm rõ khái niệm, thực trạng vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay, ngày 29-6-2013, Viện Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề An ninh phi truyền thống và tác động đối với Việt Nam. Đã có 27 báo cáo của các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị tham dự.

Tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường

Tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường

Ngày 14-7-2013, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường nhìn từ thực tiễn ở Quảng Ninh.

 

Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”

Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”

Trong khuôn khổ Đề án “Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, sáng ngày 14/6, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”. PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Duy Đức - Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển chủ trì Hội thảo.

Trang 29 trong tổng số 30 trang.

Thông tin tuyên truyền