Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Lý luận Mác-Lênin về hình thái kinh tế - xã hội và những luận điểm cần bổ sung, phát triển

(LLCT) - Triển khai đề tài nghiên cứu cơ bản khoa học xã hội và nhân văn: “Lý luận mác xít về hình thái kinh tế - xã hội được vận dụng trong thế kỷ XX và con đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”, ngày 26-6-2014, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:“Lý luận mác xít về hình  thái kinh tế - xã hội. Tính khoa học của những nguyên lý và những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua”.

 
Tọa đàm khoa học “Xã hội học về toàn cầu hóa”

Tọa đàm khoa học “Xã hội học về toàn cầu hóa”

(LLCT) - Sáng 12-8-2014, Vụ Hợp tác quốc tế và Viện Xã hội học (Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh)  phối hợp tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Xã hội học về toàn cầu hóa”. 

Hội thảo khoa học “Kinh tế Nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Kinh tế Nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Sáng ngày 27-6-2014, tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị khu vực III và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế Nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo do TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và PGS,TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì.

Hội thảo khoa học "Phương pháp luận nghiên cứu đề tài "An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay""

Hội thảo khoa học "Phương pháp luận nghiên cứu đề tài "An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay""

Sáng 26-6-2014, tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phương pháp luận nghiên cứu đề tài “An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay””. Hội thảo nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề tài khoa học cấp nhà nước KX.03.12/11-15 “An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay” thuộc Chương trình khoa học trọng điểm KX.03/11-15 do Viện Văn hóa và Phát triển chủ trì. PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Duy Bắc - Chủ nhiệm Đề tài chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Hội thảo khoa học “Đào tạo trình độ thạc sỹ theo học chế tín chỉ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

Hội thảo khoa học “Đào tạo trình độ thạc sỹ theo học chế tín chỉ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

Sáng 30/6, tại Trung tâm Học viện, Vụ Quản lý đào tạo phối hợp với Đề án 1677 (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Đào tạo trình độ thạc sỹ theo học chế tín chỉ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. GS,TS Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo; PGS,TSKH Phan Xuân Sơn - Chánh Văn phòng Đề án 1677 chủ trì Hội thảo. 

Tọa đàm “Phòng chống tham nhũng trong khu vực công – kinh nghiệm của Vương quốc Anh”

(LLCT) - Ngày 25-7-2014, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Phòng chống tham nhũng trong khu vực công – kinh nghiệm của Vương quốc Anh”.

Toạ đàm khoa học: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, quá trình tất yếu và lâu dài

(LLCT) - Trong khuôn khổ đề tài nhánh Nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thuộc Đề án “Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam” do Học viện là cơ quan chủ trì, ngày 12-7-2014, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Tọa đàm khoa học nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về thời kỳ quá độ lên CNXH.

Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai biên soạn chương trình cao cấp lý luận chính trị mới

(LLCT) - Ngày 25-6-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Tổng kết đánh giá kết quả triển khai biên soạn chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính thuộc Đề án 1677. Chủ trì Hội thảo GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm Chương trình cao cấp lý luận chính trị.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm nhìn lại

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Thành ủy Cần Thơ tổ chức sáng 19-5-2014 tại Thành phố Cần Thơ. 

 

Hội thảo: Lý luận Mác xít về hình thái kinh tế - xã hội: Tính khoa học của những nguyên lý và những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua

(LLCT) - Ngày 26-6-2014, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức Hội thảo khoa học Lý luận Mác xít về hình thái kinh tế - xã hội: Tính khoa học của những nguyên lý và những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua. Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu: “Lý luận Mác xít về hình thái kinh tế - xã hội được vận dụng trong thế kỷ XX và những bài học kinh nghiệm đối với xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo. Cùng tham gia, có các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Hội thảo khoa học về cuốn sách “Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội”

Hội thảo khoa học về cuốn sách “Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội”

(LLCT) - Ngày 10-6-2014, Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về cuốn sách Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội. Dự Hội thảo có GS Nguyễn Đức Bình, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đông đảo các nhà khoa học, giảng viên của Học viện. PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Giám đốc Học viện tiếp đoàn đại biểu Đảng Tổ chức Thống nhất dân tộc Mã Lai, Malaysia

Giám đốc Học viện tiếp đoàn đại biểu Đảng Tổ chức Thống nhất dân tộc Mã Lai, Malaysia

Sáng ngày 15/5, đoàn đại biểu Đảng Tổ chức Thống nhất dân tộc Mã Lai (UMNO), Malaysia do ông Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Phó Chủ tịch Đảng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện.

Đồng chí Đào Duy Tùng: Nhà tư tưởng - lý luận của Đảng ta

Đồng chí Đào Duy Tùng: Nhà tư tưởng - lý luận của Đảng ta

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng: Nhà tư tưởng - lý luận của Đảng ta” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của đồng chí Đào Duy Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo tọa đàm.

 
Hội thảo khoa học "Xã hội học môi trường và biến đổi khí hậu - Lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học "Xã hội học môi trường và biến đổi khí hậu - Lý luận và thực tiễn”

 
Ngày 15/5/2014, tại Hà Nội, Viện Xã hội học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xã hội học môi trường và biến đổi khí hậu - Lý luận và thực tiễn”.
Hội thảo: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Hội thảo: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

(LLCT) - Ngày 16 tháng 5 năm 2014, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn: “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”, hướng tới kỷ niệm lần thứ 124 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TS Đỗ Hoàng Linh, Phó giám đốc Khu di tích Phủ chủ tịch và PGS, TS Nguyễn Thị Kim Dung, Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì hội nghị. Hội nghị nhận được sự tham gia đóng góp tham luận của nhiều nhà khoa học, nhằm làm sáng tỏ những nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn và sâu sắc phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trang 29 trong tổng số 33 trang.

Thông tin tuyên truyền