Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Ra mắt cuốn sách: “Nhật kí chiến trường”

Ra mắt cuốn sách: “Nhật kí chiến trường”

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2014), kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tổ chức ra mắt cuốn sách Nhật ký chiến trường của Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tiến Bình.

Khai trương Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước

Khai trương Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước

(LLCT) - Sáng 26-8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức lễ khai trương tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước. Tới dự có Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí và toàn thể cán bộ Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước.

Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới của Việt Nam

Ngày 06-8-2014, tại thành phố Ninh Bình, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới của Việt Nam”.

Từ “ Tài sản chung” đến “ Lợi ích chung của nhân loại” (From “common goods” to the “common good of humanity”)

(LLCT) – Cuốn sách mang tựa đề Từ “Tài sản chung” đến “Lợi ích chung của nhân loại” của GS Francois Houtart đã nêu ra các khía cạnh khác nhau của khái niệm Lợi ích chung. Thông qua việc phân tích cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống trên thế giới và những hệ lụy của nó, GS đã chỉ ra rằng cần phân biệt được mức độ về mặt từ ngữ cũng như mối liên hệ giữa ba khái niệm: “Tài sản chung” (common goods), “Lợi ích chung” (common good) và “Lợi ích chung của nhân loại” (common good of humanity).

 
Hội thảo: Văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam - Từ nhận thức đến hành động

Hội thảo: Văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam - Từ nhận thức đến hành động

(LLCT) - Sáng 22-8-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động. Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa khoa học cả về lý luận và thực tiễn nằm trong tổng thể chương trình hoạt động của Hội đồng chỉ đạo Giải thưởng: “Sản phẩm và dịch vụ Việt Nam được tin dùng” lần 2 năm 2014.

Bình đẳng giới: sự tham chính của phụ nữ

Bình đẳng giới: sự tham chính của phụ nữ

(LLCT) - Ngày 11-8-2014, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Tọa đàm “Bình đẳng giới – sự tham chính của phụ nữ” do Trung tâm Phụ nữ trong Chính trị và Hành chính công thuộc Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức, với sự hợp tác của Bộ Ngoại giao và UNDP trong khuôn khổ Dự án quốc gia “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế”.

Hội thảo “Phân tầng xã hội và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay – lí luận và thực tiễn”

Hội thảo “Phân tầng xã hội và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay – lí luận và thực tiễn”

(LLCT) - Sáng 15-8-2014, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Xã hội học Việt Nam phối hợp với Ban chủ nhiệm Đề tài khoa học do NAFOSTED tài trợ và Viện Xã hội học thuộc Học viện tổ chức Hội thảo khoa học “Phân tầng xã hội và công bằng xã hội: vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Lý luận Mác-Lênin về hình thái kinh tế - xã hội và những luận điểm cần bổ sung, phát triển

(LLCT) - Triển khai đề tài nghiên cứu cơ bản khoa học xã hội và nhân văn: “Lý luận mác xít về hình thái kinh tế - xã hội được vận dụng trong thế kỷ XX và con đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”, ngày 26-6-2014, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:“Lý luận mác xít về hình  thái kinh tế - xã hội. Tính khoa học của những nguyên lý và những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua”.

 
Tọa đàm khoa học “Xã hội học về toàn cầu hóa”

Tọa đàm khoa học “Xã hội học về toàn cầu hóa”

(LLCT) - Sáng 12-8-2014, Vụ Hợp tác quốc tế và Viện Xã hội học (Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh)  phối hợp tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Xã hội học về toàn cầu hóa”. 

Hội thảo khoa học “Kinh tế Nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Kinh tế Nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Sáng ngày 27-6-2014, tại Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị khu vực III và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế Nhà nước 30 năm nhìn lại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo do TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và PGS,TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì.

Hội thảo khoa học "Phương pháp luận nghiên cứu đề tài "An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay""

Hội thảo khoa học "Phương pháp luận nghiên cứu đề tài "An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay""

Sáng 26-6-2014, tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phương pháp luận nghiên cứu đề tài “An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay””. Hội thảo nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề tài khoa học cấp nhà nước KX.03.12/11-15 “An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay” thuộc Chương trình khoa học trọng điểm KX.03/11-15 do Viện Văn hóa và Phát triển chủ trì. PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Nguyễn Duy Bắc - Chủ nhiệm Đề tài chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Hội thảo khoa học “Đào tạo trình độ thạc sỹ theo học chế tín chỉ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

Hội thảo khoa học “Đào tạo trình độ thạc sỹ theo học chế tín chỉ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

Sáng 30/6, tại Trung tâm Học viện, Vụ Quản lý đào tạo phối hợp với Đề án 1677 (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Đào tạo trình độ thạc sỹ theo học chế tín chỉ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. GS,TS Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo; PGS,TSKH Phan Xuân Sơn - Chánh Văn phòng Đề án 1677 chủ trì Hội thảo. 

Tọa đàm “Phòng chống tham nhũng trong khu vực công – kinh nghiệm của Vương quốc Anh”

(LLCT) - Ngày 25-7-2014, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Viện Thông tin khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Phòng chống tham nhũng trong khu vực công – kinh nghiệm của Vương quốc Anh”.

Toạ đàm khoa học: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, quá trình tất yếu và lâu dài

(LLCT) - Trong khuôn khổ đề tài nhánh Nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thuộc Đề án “Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam” do Học viện là cơ quan chủ trì, ngày 12-7-2014, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Tọa đàm khoa học nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về thời kỳ quá độ lên CNXH.

Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai biên soạn chương trình cao cấp lý luận chính trị mới

(LLCT) - Ngày 25-6-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Tổng kết đánh giá kết quả triển khai biên soạn chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính thuộc Đề án 1677. Chủ trì Hội thảo GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm Chương trình cao cấp lý luận chính trị.

Trang 30 trong tổng số 34 trang.

Thông tin tuyên truyền