Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Cơ sở khoa học xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam - Phiên bản 2015

Ngày 23-8, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Cơ sở khoa học xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam - phiên bản 2015”.

Hội thảo khoa học “An ninh phi truyền thống và tác động đối với Việt Nam”

Nhằm góp phần làm rõ khái niệm, thực trạng vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay, ngày 29-6-2013, Viện Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề An ninh phi truyền thống và tác động đối với Việt Nam. Đã có 27 báo cáo của các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị tham dự.

Tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường

Tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường

Ngày 14-7-2013, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường nhìn từ thực tiễn ở Quảng Ninh.

 

Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”

Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”

Trong khuôn khổ Đề án “Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, sáng ngày 14/6, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”. PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Duy Đức - Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển chủ trì Hội thảo.

Tọa đàm “Bản chất của một nền kinh tế thị trường xã hội - kinh nghiệm của Đức”

Ngày 13-6-2013, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Văn phòng Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Bản chất của một nền kinh tế thị trường xã hội - kinh nghiệm của Đức”.

Hội thảo quốc gia "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra"

Hội thảo quốc gia "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra"

Ngày 08-6-2013, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội thảo quốc gia Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra nhằm xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời chủ động chuẩn bị một bước luận cứ khoa học góp phần phục vụ việc soạn thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”

Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”

Ngày 23-5-2013, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh” dưới sự chủ trì của GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo Kinh nghiệm các nước Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững

Hội thảo Kinh nghiệm các nước Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững

Ngày 06-6-2013, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm của các nước Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững.

Trang 30 trong tổng số 30 trang.

Thông tin tuyên truyền