Trang chủ    Tin tức    Báo cáo phát triển con người khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Thứ năm, 28 Tháng 4 2016 11:34
947 Lượt xem

Báo cáo phát triển con người khu vực châu Á - Thái Bình Dương

 
(LLCT) - Chiều 27-4-2016, tại Hà Nội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) công bố Báo cáo phát triển con người khu vực châu Á - Thái Bình Dương với chủ đề “Định hình tương lai: Nhân khẩu học thay đổi có thể tạo nguồn phát triển con người như thế nào”.

(Các báo cáo viên tại buổi Lễ)

Phân tích về các xu hướng dân số ở các nước trong khu vực, Báo cáo phát triển con người khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết sự thay đổi nhân khẩu học ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang diễn ra với tốc độ nhanh nhất chưa từng có trong lịch sử. Theo đó, nếu châu Âu phải cần hàng thế kỷ mới có sự bùng nổ dân số trong độ tuổi lao động và giảm tỷ lệ sinh thì khu vực châu Á - Thái Bình Dương chỉ cần 30 năm để đạt được điều này.

Hiện số người trong độ tuổi lao động nhiều hơn (chiếm 68% dân số toàn khu vực) và số người phụ thuộc ít hơn (chiếm 32%). Điều này là biểu hiện của việc các quốc gia trong khu vực đang có lợi tức về dân số và sẽ tạo bàn đạp cho sự tăng trưởng. Việc tận dụng thay đổi nhân khẩu học phụ thuộc phần lớn vào sự năng động cảu các quốc gia trong việc chèo lái quá trình này trên nhiều phương diện: thị trường lao động, y tế, giáo dục, tăng trưởng… Những nước không quy hoạch trước sẽ chịu thiệt thòi vì đầu tư thiếu hụt vào giáo dục sẽ cản trở sự phát triển kinh tế do người lao động không được trang bị  đầy đủ kỹ năng cho thị trường lao động. Bỏ phí cơ hội này sẽ dẫn đến thất thoát tài nguyên con người. Các chuyên gia phân tích nhân khẩu học cũng khẳng định rằng: Nếu một quốc gia có nhiều người trong độ tuổi lao động, có thể làm việc, tiết kiệm và nộp thuế thì quốc gia đó có tiềm năng chuyển đổi nền kinh tế, đẩy mạnh đầu tư cho y tế, giáo dục và xây dựng sự thịnh vượng trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Báo cáo kêu gọi các quốc gia có số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn (thời kỳ dân số vàng), Chính phủ cần tạo ra việc làm phù hợp với lực lượng lao động. Đặc biệt, cần chú ý tạo bình đẳng cho phụ nữ và có giải pháp biến tiết kiệm thành đầu tư trong khu vực. Đối với các quốc gia có dân số trẻ, Chính phủ cần phải đầu tư nhiều hơn cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe, để thanh niên rời ghế nhà trường có thể làm việc một cách hiệu quả, phải khuyến khích sự tham gia của thanh niên trong đời sống xã hội. Ở những quốc gia có dân số già, Chính phủ cần thiết kế một hệ lương hưu hợp lý bền vững, hỗ trợ người cao tuổi tham gia nhiều hoạt động xã hội, thúc đẩy giá trị của mỗi công dân cao tuổi. Nếu người cao tuổi muốn làm việc cần bảo đảm rằng họ có thể đóng góp những kỹ năng, kinh nghiệm của mình trong thị trường lao động.

Báo cáo phát triển con người khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần này đã đề xuất một số chính sách cho Việt Nam để hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững, như: cần tập trung vào năng suất và việc làm bền vững; chuyển đổi công nghệ, kỹ năng; huy động tiết kiệm và đầu tư vào các ngành sản xuất; bảo đảm công bằng giới trên thị trường lao động; thúc đẩy cải cách an sinh xã hội. Đặc biệt, Việt Nam cần tập trung vào cải cách y tế và giáo dục vì đây là hai lĩnh vực cơ bản, trọng yếu để tăng chất lượng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Hoa Mai

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền