Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học quốc gia: 70 năm tác phẩm “Đời sống mới”của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
Thứ tư, 10 Tháng 5 2017 11:22
1560 Lượt xem

Hội thảo khoa học quốc gia: 70 năm tác phẩm “Đời sống mới”của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

(LLCT) Sáng 9-5-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: 70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và 70 năm ra đời tác phẩm “Đời sống mới”.

 

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có TS Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số tỉnh thành;các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý khẳng định: Hội thảo là dịp để các cấp, các ban, ngành, địa phương tìm hiểu, nhận thức rõ hơn hoàn cảnh ra đời, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là giá trị to lớn đối với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện nay; qua đó cảm nhận sâu sắc khát vọng cháy bỏng, trí tuệ sáng suốt, mẫn tiệp, sáng tạo, tầm nhìn vượt thời đại, kết đọng những giá trị nhân văn cao đẹp của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Cách đây 70 năm, tháng 3-1947, trong lúc cả nước vừa bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với bút hiệu Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết xong tác phẩm “Đời sống mới”. Tác phẩm được Ban Trung ương vận động Đời sống mới xuất bản năm 1947. Ngoài Lời tựa, tác phẩm được kết cấu thành 19 phần, với dung lượng gần 5.800 từ, trình bày theo cách hỏi - đáp. Thông qua tác phẩm, những vấn đề cơ bản, từ mục đích, nội dung xây dựng đời sống mới với từng nhóm đối tượng và môi trường cụ thể, cho đến phương châm và phương pháp xây dựng đời sống mới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập vắn tắt, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Đánh giá về giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh hiện nay, GS,TS Mạch Quang Thắng khẳng định: Dù đã ra đời cách đây 70 năm, nhưng “Đời sống mới” vẫn là tác phẩm mang tính thời sự nóng hổi, sâu sắc, nguyên vẹn giá trị lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới. Về mặt nội dung tư tưởng, về mục đích “làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn”, để “đời sống của toàn thể đồng bào ta có thể phong lưu, dồi dào” và “xây dựng một nước Việt Nam mới, phú cường”, tác phẩm “Đời sống mới” vẫn đang soi đường cho dân tộc ta trên hành trình xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo đồng chí Ma Quang Trung, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới và xây dựng đời sống mới, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đến nay phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đạt được những kết quả quan trọng. Quý 1 năm 2017, cả nước đã có 2.656 xã (chiếm 29,76%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 263 xã (3,3%) so với cuối năm 2016; có 33 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 18 huyện so với cuối năm 2015. Phong trào xây dựng đô thị văn minh cũng phát triển mạnh mẽ, tập trung vào việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh những năm qua cũng đặt ra một số vấn đề cần giải quyết, như về sự sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền; vai trò phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp; vấn đề giảm nghèo bền vững; công tác bình xét, thi đua, khen thưởng ở cơ sở và khu dân cư...

GS,TS Mạch Quang Thắng chỉ rõ, tại một số địa phương còn tồn tại tình trạng chính quyền chỉ quan tâm tới việc xây dựng kết cấu hạ tầng mà chưa thật sự chú trọng tới phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cũng như cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Phát biểu tại Hội thảo, TS Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2016.

Cụ thể, cần đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đối với khu vực nông thôn, cần định hướng người nông dân tham gia vào hợp tác xã, phát triển chuỗi liên kết, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất... Đối với khu vực thành thị, người dân phải tuân thủ các quy định về quy hoạch đô thị, đa dạng hóa các loại hình nghề dịch vụ, đề cao đạo đức doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, cần xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện mô hình cổng, nhà, sân, vườn, đường, ngõ, xóm xanh, sạch, đẹp; chấp hành nghiêm túc chính sách, pháp luật, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Đặc biệt, các cấp, các ngành cần đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nội dung như đóng góp của tác phẩm “Đời sống mới” vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến cứu quốc và kiến quốc; về xây dựng nền văn hóa mới hiện nay trong tác phẩm; công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam mới. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng chia sẻ kinh nghiệm của địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị cụ thể.

Thùy Linh

 

 

Các bài viết khác