Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học: Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại
Thứ sáu, 06 Tháng 10 2017 15:37
874 Lượt xem

Hội thảo khoa học: Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại

(LLCT) - Sáng 5-10-2017, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại (1947 - 2017)” nhằm tiếp tục khẳng định những tác động lớn lao của chiến thắng này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

(Toàn cảnh Hội thảo)

PGS,TS  Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; PGS,TS Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có nhiều nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Lịch sử quân sự, Viện Khoa học Lịch sử - Bộ Công An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng…

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý nêu rõ:  Cách đây tròn 70 năm, chưa đầy một năm, sau Ngày Toàn quốc kháng chiến, quân và dân Việt Nam đã phải đối phó với chiến dịch tiến công lớn, đầy tham vọng của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc. Sau 75 ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta trên chiến trường Việt Bắc đã loại khỏi vòng chiến đấu 7.200 tên địch, bắn rơi 18  máy bay, 16 tàu chiến và 38 ca nô bị bắn chìm; 255 xe các loại bị phá hủy... Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ, sự điều khiển khôn khéo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Chỉ huy, sự dũng cảm của tướng sỹ Vệ quốc quân và dân quân du kích, nhờ sự hăng hái của toàn thể đồng bào, mà ta đã đánh tan cuộc tấn công vào Việt Bắc của thực dân Pháp”. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định những tác động lớn lao của chiến thắng này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; tôn vinh những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam nói chung, quân và dân Việt Bắc nói riêng; làm sáng tỏ thêm những giá trị, đúc kết những bài học hữu ích, phát huy tinh thần và sức mạnh của chiến thắng Việt Bắc trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Gần 40 tham luận và ý kiến phát biểu của các nhà khoa học đã tập trung làm rõ 4 nội dung:

Về vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các tham luận đều cho rằng, sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc  Thu - Đông năm 1947. Đảng ta đã dự đoán âm mưu tiến công lên Việt Bắc của địch từ khá sớm và đã lãnh đạo, chỉ đạo những hoạt động đề phòng. Khi thực dân Pháp bắt đầu cuộc tiến công, chỉ trong một thời gian ngắn, Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Chỉ huy đã khẩn trương đề ra những chủ trương đối phó đúng đắn, linh hoạt, có hiệu quả, hạn chế thấp nhất yếu tố bất ngờ do cuộc nhảy dù của địch gây ra, nhanh chóng chuyển sang thế chủ động, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng phương án tác chiến và những chỉ đạo cụ thể về mọi mặt, nhất là trên lĩnh vực quân sự, nhằm từng bước bẻ gãy cuộc tiến công của địch.

Khẳng định chiến thắng Việt Bắc là thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân chống kẻ thù xâm lược, đã phát huy cao độ sức mạnh của các lực lượng vũ trang, của nhân dân trên chiến trường Việt Bắc cũng như cả nước

Cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, du kích các địa phương, chủ yếu là các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng… đã tích cực tham gia chiến đấu, phát triển chiến tranh du kích. Bên cạnh đó, quân và dân trên chiến trường ở Bắc Bộ, khu V, khu VI và Nam Bộ đã tiến hành nhiều hoạt động chiến đấu phối hợp với Việt Bắc, buộc thực dân Pháp phải căng sức đối phó trên khắp các chiến trường. Đây là một trong những nhân tố góp phần vào thắng lợi của chiến dịch phản công đầu tiên này.

Về ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học lịch sử của chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947 đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều thống nhất: trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông đã đánh bại cuộc tiến công đầy tham vọng của giới quân sự hiếu chiến Pháp. Đó còn là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết quả của thế trận chiến tranh nhân dân… Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển  mới về nghệ thuật quân sự của Đảng theo phương thức “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”, chiến tranh du kích, “vườn không nhà trống”… góp phần quan trọng đưa chiến dịch phản công giành thắng lợi. Bên cạnh đó, công tác chính trị, tư tưởng, hoạt động tuyên truyền, công tác định vận… đã làm cho quân đội và nhân dân ta nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của địch; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, phương thức tiến hành phản công đánh địch nhằm đánh bại cuộc hành quân phiêu lưu, mạo hiểm của thực dân Pháp. Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 cũng là kết quả của sự phối hợp, tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam, góp phần phối hợp giữa chính trị, quân sự, ngoại giao, để kiềm chế âm mưu và hành động của thực dân Pháp.

Đúc kết và vận dụng những bài học quý báu của chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Các tham luận đều cho rằng: từ những bài học kinh nghiệm quý báu trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông, Đảng ta đã đúc kết và vận dụng những bài học quý báu vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong đó nhấn mạnh: không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; coi trọng xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng rộng lớn của quần chúng nhân dân trên mọi địa bàn, nhất là tại các căn cứ địa; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trước hết, đó là yếu tố chính trị, tinh thần góp phần quan trọng làm nên chiến thắng. Sức mạnh chính trị, tinh thần của quân và dân ta trong chiến dịch Việt Bắc là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh ấy đã được nhân lên gấp bội, được phát huy mạnh mẽ khi lý tưởng và mục tiêu chiến đấu của Nhà nước và của toàn dân là hoàn toàn thống nhất. 

Trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, trước hết cần phải cần phải xây dựng vững mạnh về chính trị, nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng…

Hoa Mai

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền