Trang chủ    Tin tức    Hội thảo: Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lí luận và thực tiễn
Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 16:23
772 Lượt xem

Hội thảo: Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lí luận và thực tiễn

(LLCT) - Ngày 18-10-2017, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Bùi Thị Ngọc Lan, Quyền Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các vụ, viện cùng đông đảo các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài Học viện.

Khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, PGS, TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý phát triển xã hội. Trong đó, quản lý phát triển xã hội là yêu cầu khách quan trong mọi thời kỳ lịch sử, đồng thời, là một quá trình liên tục vận động, biến đổi tùy theo đặc điểm kinh tế - xã hội cụ thể. Hội thảo tập trung tiếp cận quản lý phát triển xã hội theo một phương diện trong cấu trúc tổng thể xã hội nói chung bao gồm các lĩnh vực như các vấn đề xã hội, các quan hệ xã hội và cơ cấu xã hội,... Mục tiêu của quản lý phát triển xã hội là điều tiết các quan hệ xã hội, hoàn thiện các thể chế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm sự phát triển toàn diện con người, sự ổn định và phát triển bền vững xã hội.

Gần 30 tham luận được gửi tới Hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ một số nội dung sau: Một là, quan niệm về quản lý phát triển xã hội; tính tất yếu khách quan; các nguyên tắc, quan điểm, định hướng trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay. Hai là, một số gợi ý về mô hình quản lý phát triển xã hội phù hợp với điều kiện Việt Nam; những kinh nghiệm trong nước, quốc tế nào cần được nghiên cứu, nhân rộng. Ba là, các lĩnh vực chủ yếu trong quản lý phát triển xã hội cần ưu tiên, tập trung thực hiện trong giai đoạn từ nay đến 2020. Bốn là, đề xuất, kiến nghị những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển xã hội.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học cũng tập trung thảo luận, đánh giá về sự cần thiết của việc mở mã ngành đào tạo cán bộ có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý phát triển xã hội; nội dung, chương trình đào tạo cũng được thảo luận để đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS, TS Lê Quốc Lý khẳng định, với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội thảo đã nêu bật được tầm quan trọng, khái niệm và đặc điểm của quản lý phát triển xã hội; những nguyên tắc, quan điểm, định hướng của Đảng trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, Hội thảo cũng gợi mở, trực tiếp luận chứng mở mã ngành đào tạo trình độ cao học Quản lý phát triển xã hội tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh đây là hình thức thiết thực để triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong đó nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực này là vô cùng cần thiết.

Bảo Ngọc

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền