Trang chủ    Tin tức    Hội thảo cấp cao tổng kết nghiên cứu năm thứ hai về “Cải cách khu vực công” và triển khai nghiên cứu năm thứ ba “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” trong dự án “Chương trình đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển (DEEP) về tầm nhìn Việt Nam”
Thứ hai, 30 Tháng 10 2017 16:17
859 Lượt xem

Hội thảo cấp cao tổng kết nghiên cứu năm thứ hai về “Cải cách khu vực công” và triển khai nghiên cứu năm thứ ba “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” trong dự án “Chương trình đối tác chia sẻ kinh nghiệm phát triển (DEEP) về tầm nhìn Việt Nam”

(LLCT) - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và 8 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và trong khuôn khổ Dự án “CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN (DEEP) VÌ TẦM NHÌN VIỆT NAM”, ngày 19 và 20 -10 -2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Yonsei, Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác quốc tế KOICA tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo cấp cao về nghiên cứu năm thứ hai với chủ đề “Cải cách khu vực công”, đồng thời triển khai nghiên cứu năm thứ ba về “xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” trong khuôn khổ Dự án DEEP.

(Ảnh: Mạnh Thắng)

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Dự án DEEP, dự và chỉ đạo Hội thảo. Về phía Hàn Quốc, ngàiJeong Jin-Kyu, Tổng Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Phát triển, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngài Jun Kwang Woo, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính quốc gia và Cơ quan Hưu trí Hàn Quốc, Giám đốc Tổng thể Dự án DEEP và ngài Kim Jin Oh, Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam).

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của hơn 100 đại biểu quốc tế và quốc gia, bao gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và nhà khoa học của Việt Nam và Hàn Quốc, gồm một số ban, bộ, ngành Trung ương, các viện nghiên cứu và trường đại học, cùng đại diện một số tổ chức hợp tác phát triển quốc tế tại Hà Nội.

Hội thảo cấp cao về “Cải cách khu vực công” nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu về kinh nghiệm thành công và thất bại trong cải cách khu vực công ở Hàn Quốc và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam, tập trung vào 4 chủ đề kết nối lô-gich chặt chẽ và tương hỗ đó là: cải cách thể chế và hành chính, cải cách quản trị quốc gia, cải cách quản lý nguồn nhân lực và cải cách quản lý tài chính công.

Chủ đề nghiên cứu năm thứ 2 “cải cách khu vực công” là 1 trong 3 chủ đề nghiên cứu của Dự án DEEP vì tầm nhìn Việt Nam được Chính phủ hai nước phê duyệt triển khai và do KOICA tài trợ. Chủ đề năm thứ nhất “ phát triển nguồn nhân lực cấp cao” và năm thứ hai này là cơ sở quan trọng cho việc định hướng triển khai chủ đề năm thứ ba về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay” cũng như mục tiêu tổng thể của Dự án.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Đảng và Nhà nước Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyếtHội nghị Trung ương 6, khóa XII vừa diễn ra. Thành công của kết quả nghiên cứu hai năm qua về hai chủ đề cũng như hướng tới chủ đề thứ 3 và tổng thể Dự án DEEP sẽ góp phần tăng cường chia sẻ tri thức giữa các nhà khoa học hai nước, đồng thời làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 19 -10, Hội thảo triển khai nghiên cứu năm thứ ba về chủ đề “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” vớisự tham dự của hơn 50 đại biểu, gồm các nhà lãnh đạo, quản lý và nhà khoa học của hai nước đại diện cho một số ban, bộ, ngành của Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ đề nghiên cứu năm thứ ba về “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” là sự tiếp nối của các chủ đề nghiên cứu năm thứ nhất về “Phát triển nguồn nhân lực” và  năm thứ hai “Cải cách khu vực công” trong khuôn khổ Dự án DEEP Vì Tầm nhìn Việt Nam,đã được triển khai thực hiện hiệu quả trong 2 năm qua. Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, triển khai nghiên cứu, GS,TS Nguyễn Xuân Thắngkhẳng định chủ đề nghiên cứu năm thứ ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thành công Tổng thể Dự án, đồng thời các kết quả của nghiên cứu năm thứ ba của Dự án sẽ góp phần vào việc đẩy mạnh quá trình cải cách bộ máy nhà nước, đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, như tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng về “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững”.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Kim Jinoh, Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam tin tưởng vào thành công của chủ đề nghiên cứu năm thứ ba về “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” trong khuôn khổ dự án DEEP sẽ góp phần vào thành công chung của Dự án với những kết quả hữu ích cho quá trình tham vấn hoạch định, thực thi chính sách ở Việt Nam trong việc tăng cường cải cách thể chế, phát triển bền vững và làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Những nội dung cơ bản của chương trình nghiên cứu năm thứ ba về “Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường”, bao gồm: 1) Hệ thống kinh tế Việt Nam: Tài chính công; 2) Xác định và thúc đẩy các chính sách kinh tế hiệu quả cho tăng trưởng và phát triển thị trường tài chính; 3) Thúc đẩy cạnh tranh: Phát triển công nghiệp và quy định/ thể chế; 4) Phúc lợi bền vững: Thị trường lao động.

Nam Hoàng

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền