Trang chủ    Tin tức    Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017
Thứ tư, 06 Tháng 12 2017 09:11
934 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017

(LLCT) - Ngày 4-12-2017, Tạp chí Lý luận chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng, Phòng Tài vụ và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên của Tạp chí.

Báo cáo Tổng kết năm 2107 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 nêu rõ, năm 2017, đội ngũ cán bộ của Tạp chí có 15 người (4 nam, 11 nữ); hiện tại, có 14 cán bộ. Hầu hết cán bộ biên tập trẻ của Tạp chí đang theo học sau đại học, bồi dưỡng. Bộ máy lãnh đạo ổn định, gọn nhẹ gồm 1 Tổng Biên tập, 1 Phó Tổng Biên tập, 2 cán bộ quản lý cấp  phòng. Năm 2017, Tạp chí đã làm việc theo đúng khẩu hiệu đề ra: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới. Trong quá trình công tác, Tạp chí nỗ lực thực hiện các kết luận của Giám đốc Học viện về công tác của tạp chí Lý luận chính trị ngày 14 - 7 - 2016.

Một là, Tạp chí không ngừng nỗ lực tăng số lượng công bố bài viết mới trên Tạp chí điện tử và tăng cường chất lượng bài trên Tạp chí Tiếng Anh.

Tỷ lệ tin bài mới trên Tạp chí điện tử năm 2017 chiếm 57,3%, tăng so năm trước. Số lượng bài cập nhật mới hằng tháng ổn định ở mức 40-45 tin, bài. Phản ánh kịp thời hầu hết các hoạt động khoa học của Học viện và các đơn vị trực thuộc.

Việc đăng bài trên tạp chí tiếng Anh luôn bảo đảm đúng nguyên tắc, tuyển chọn các bài có chất lượng đã đăng trên các tạp chí của Học viện (trường hợp đặc biệt là bài đã đăng kỷ yếu hội thảo cấp Học viện). Bảo đảm xuất bản đủ 4 số/năm, tổng số đã đăng tải 64 bài, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn được người đọc bên ngoài quan tâm. Các bài được biên tập, hiệu đính kỹ. Chất lượng trình bày và in ấn đẹp.

Hai là, về phát triển đội ngũ cán bộ, đầu tư đào tạo, bồi dưỡng khả năng tự biên dịch tiếng Anh. Lãnh đạo đơn vị coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và các mặt cho cán bộ của đơn vị nói chung, cán bộ biên tập trẻ nói riêng và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ theo học các lớp đào tạo sau đại học và bồi dưỡng. Những người đủ tiêu chuẩn học các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 được đăng ký theo yêu cầu.

Ba là, về việc đầu tư tăng bài viết có thế mạnh và đặc thù của Tạp chí; xây dựng đề án nâng cấp Tạp chí điện tử, có quy trình biên tập chặt chẽ, chọn lọc kỹ các bài có chất lượng của nghiên cứu sinh. Tạp chí luôn chú ý nâng cao chất lượng bài về lý luận chính trị, đấu tranh tư tưởng, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo. Những sự kiện kỷ niệm lớn đều có bài tuyên truyền với chất lượng tốt: Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười và CNXH hiện thực, 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trường Chinh. Tạp chí cũng tổ chức xuất bản số chuyên đề về 90 năm tác phẩm Đường Cách mệnh. Nhiều bài nghiên cứu của nghiên cứu sinh đã có đề nghị phản biện, hoặc yêu cầu người hướng dẫn sửa chữa trước khi gửi đăng tạp chí. Trình bày bài viết Tạp chí tiếng Việt có bước cải tiến, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

Việc phát biếu, tặng tạp chí luôn tuân theo danh mục được Giám đốc phê duyệt và thường xuyên rà soát, cập nhật bảo đảm đúng đối tượng, tránh lãng phí. Việc biếu khách quốc tế thực hiện với sự phối hợp của Vụ Hợp tác quốc tế.

Tạp chí đã làm việc nhiều lần với đối tác về phương án nâng cấp Tạp chí điện tử về tính năng, hình thức, dự toán kinh phí. Sẽ trình Giám đốc và nếu được phê duyệt và cấp kinh phí sẽ hoàn thành vào đầu năm 2018.

Công tác quản lý tài chính có bước tiến. Thu, chi của đơn vị chặt chẽ, rõ ràng, công khai, minh bạch. Tạm ứng và quyết toán quỹ nhuận bút kịp thời theo yêu cầu của Tài vụ hằng tháng, đúng định mức, trong khuôn khổ được duyệt.

Cán bộ Tạp chí duy trì nền nếp, kỷ cương của đơn vị. Cán bộ chấp hành tốt quy định, quy chế của đơn vị, của Học viện. Chế độ hội họp, kiểm điểm công việc, thông báo được duy trì hằng tháng trong toàn đơn vị.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tế được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiểu biết của cán bộ. Tạp chí tổ chức nhiều chuyến nghiên cứu, tham quan địa phương.

Công tác Đảng, đoàn thể có nhiều tiến bộ. Tuy số lượng ít,song công đoàn viên, đoàn viên thanh niên của Tạp chí tham gia tích cực vào hoạt động chung của Học viện, được các tổ chức ghi nhận tốt (tham gia liên hoan văn nghệ, thể thao; từ thiện, về nguồn, nghỉ mát…)

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018 là tiếp tục thực hiện khẩu hiệu đề ra là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới. Chú trọng hai vấn đề lớn:

Thứ nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Xuất bản các ấn phẩm tạp chí có chất lượng, uy tín, được đánh giá cao về mặt lý luận và khoa học chính trị; về tuyên truyền và đóng góp đường lối, chính sách của Đảng; đấu tranh tư tưởng, phục vụ kịp thời về mặt lý luận các sự kiện quan trọng của đất nước và của Học viện trong năm 2018. Đổi mới phương thức quảng bá, phát hành tạp chí, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Học viện, đáp ứng yêu cầu tài liệu tham khảo của người nghiên cứu trong cả nước, của học viên các hệ lớp của Học viện. Phấn đấu để năm 2018 sẽ ra mắt phiên bản mới của Tạp chí điện tử nhân kỷ niệm 5 năm ngày xuất bản tạp chí điện tử và tiếng Anh.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về mọi mặt: lý luận, chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp. Bổ sung cán bộ lãnh đạo, cán bộ biên tập điện tử, nhân viên phát hành. Rà soát điều chỉnh phân công nhiệm vụ, định mức công việc phù hợp với tình hình và đòi hỏi của công việc. Tăng cường nghiên cứu khoa học, khảo sát thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm các địa phương, giao lưu học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ của cán bộ. Quản lý tốt đội ngũ cán bộ, thường xuyên quan tâm tới quyền và lợi ích của cán bộ, viên chức; thực hiện tốt chính sách cán bộ; bảo đảm dân chủ, đoàn kết trong đơn vị. Tăng cường hoạt động của Hội đồng biên tập và Hội đồng khoa học góp phần nâng cao chất lượng của Tạp chí và đội ngũ cán bộ của Tạp chí về mặt khoa học.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo ghi nhận và biểu dương nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ Tạp chí. Tuy nhân lực ít, thâm hụt do chi viện cho đơn vị khác nhưng Tạp chí vẫn duy trì ổn định công việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Cán bộ Tạp chí tham gia tích cực công việc chung của Học viện…

Thời gian tới, Tạp chí cần tập trung vào một số vấn đề:

- Đặt Tạp chí trong bối cảnh mới khi Học viện đang triển khai quy hoạch báo chí - bản tin toàn hệ thống. Nhiều Tạp chí mới ra đời đặt ra nhiều vấn đề cho Tạp chí, trong đó xác định rõ, nhất quán vai trò, vị trí Tạp chí trong hệ thống báo chí của Học viện; xác định thuận lợi, thời cơ và thách thức. Trên cơ sở đó, có kế hoạch, nội dung biên tập hằng tháng trong năm.

- Thảo luận đổi mới mạnh mẽ, toàn diện Tạp chí, đáp ứng yêu cầu học thuật, thủ tục học thuật; phần mềm biên tập; ứng dụng công nghệ thông tin trong biên tập.

- Đẩy mạnh hoạt động khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn, tọa đàm khoa học, xuất bản phẩm…

- Nghiên cứu triển khai đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, để chủ động trong hoạt động.

- Phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ hơn với các đơn vị chức năng của Học viện.

Hoa Mai

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền