Trang chủ    Tin tức    Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thứ sáu, 10 Tháng 8 2018 16:32
648 Lượt xem

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(LLCT) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 10-8-2018, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì Kỳ họp.

(Toàn cảnh kỳ họp)

Tham dự Kỳ họp có đông đủ các đồng chí ủy viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo của một số bộ, ngành.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thảo luận Dự thảo Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam” và Dự thảo Báo cáo “Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Lý luận Trung ương”.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hai nội dung của Kỳ họp đều là những vấn đề quan trọng, nhất là chiến lược biển. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đồng chí trong Hội đồng phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phát biểu vào hai vấn đề quan trọng của Kỳ họp và có những đóng góp trách nhiệm để Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cũng như toàn nhiệm kỳ.

Dự thảo Báo cáo “Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm; kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng Lý  luận Trung ương” đã nêu ra những thành tựu, hạn chế của 6 tháng đầu năm, cùng nguyên nhân của thành tựu, hạn chế. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Hội đồng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: tổ chức nhiều cuộc hội thảo trao đổi học thuật, kinh nghiệm quản lý với Đảng Cộng sản một số nước, xuất bản sách, hoàn thành hầu hết báo cáo tư vấn cho Trung ương Đảng…

Tuy  nhiên, hoạt động của Hội đồng vẫn tồn tại một số hạn chế: chuyên đề phục vụ nghiên cứu lý luận, các tham luận hội thảo khoa học quốc tế còn chậm, một số thành viên hội đồng còn thụ động, đội ngũ phục vụ còn chưa đổi mới phương thức hoạt động. 6 tháng cuối năm, Hội đồng tiếp tục nỗ lực hoàn thành báo cáo tư vấn, tổ chức phối hợp hoàn thành chuyên đề còn lại, tổ chức Kỳ họp thứ 9,10; lựa chọn các bài viết để biên tập, xuất bản ấn phẩm; tổ chức các hội thảo đối thoại khoa học với một số nước: Đức, Cu-ba, Nhật Bản, Pháp; triển khai phối hợp với các cơ quan, địa phương... Để thực hiện thành công kế hoạch, Hội đồng sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phát huy sự chủ động, tích cực của các thành viên, các tiểu ban; phát huy vai trò cơ quan đầu mối về lý luận của Đảng để tiếp tục có báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh.

Về Dự thảo Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược biển Việt Nam”, Hội đồng đã khái quát tình hình, kết quả, hạn chế và nguyên nhân việc thực hiện Chiến lược biển thời gian qua. Đồng thời, Hội đồng có các tư vấn về thực hiện Chiến lược  biển thời gian tới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Thường trực Hội đồng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các báo cáo, đặc biệt là Báo cáo tư vấn; sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần có hiệu quả, kịp thời vào việc xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 8, khóa XII sắp tới.

 

Hoa Mai

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền