Trang chủ    Tin tức    Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”
Thứ tư, 19 Tháng 6 2013 12:59
5443 Lượt xem

Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”

Trong khuôn khổ Đề án “Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, sáng ngày 14/6, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”. PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Duy Đức - Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển chủ trì Hội thảo.

(PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc)

 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đưa ra những tổng kết về các chặng đường phát triển của đường lối đổi mới; sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về đặc trưng, phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; quá trình phát triển lý luận của các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại…  Đồng thời, nhiều vấn đề lý luận còn chưa rõ trong công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội cũng đã được đặt ra.

Đề án “Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gồm 13 đề tài nhánh cấp bộ, được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Học viện góp phần vào nâng cao chất lượng nghiên cứu, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay.

 

Nguồn: Phòng Thông tin điện tử

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền