Trang chủ    Tin tức    Hội nghị trực tuyến Triển khai xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn”
Thứ bảy, 27 Tháng 2 2021 10:24
1565 Lượt xem

Hội nghị trực tuyến Triển khai xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn”

(LLCT) - Sáng ngày 26-2-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn” nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện.

PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại Học viện Trung tâm có các cán bộ lãnh đạo, quản lý các tạp chí, Cổng thông tin điện tử, biên tập viên Tạp chí Lý luận chính trị. Tại 5 điểm cầu trực tuyến là các cán bộ lãnh đạo, biên tập viên tạp chí các Học viện Chính trị khu vực và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS, TS Dương Trung Ý khẳng định, việc tuyên truyền, phổ biến, làm sáng tỏ những quan điểm, chủ trương của Đảng và nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nói riêng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí. Trong những năm qua, các cơ quan tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Học viện và các Học viện trực thuộc đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ này. Năm 2021, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Dự thảo các Văn kiện và toàn văn Nghị quyết Đại hội XIII đã được công bố, trong đó có rất nhiều nội dung, quan điểm mới, những đánh giá, nhận định, chủ trương, giải pháp mới. Điều này cũng đặt ra những yêu cầu mới trong việc tuyên truyền, phổ biến, làm sáng tỏ những nội dung, quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIII.

Trong các kỳ Đại hội gần đây, Đảng ta nhận định khâu tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Trong đó có phần trách nhiệm của các cơ quan thông tấn báo chí. Với yêu cầu như vậy, Hội nghị trực tuyến nhằm quán triệt thực hiện nội dung chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện về việc xây dựng, tổ chức thực hiện chuyên mục “Đưa nghị quyết đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn”.

Hội nghị tập trung thảo luận 6 nội dung chủ yếu là: Thứ nhất, thống nhất tên của chuyên mục “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn” trên các tạp chí. Thứ hai, nội dung đăng tải của chuyên mục trên các tạp chí căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của tạp chí. Thứ ba, yêu cầu về dung lượng, tần suất của chuyên mục trên các tạp chí. Thứ tư, yêu cầu về chất lượng bài nói riêng, chất lượng chuyên mục nói chung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và tạp chí. Thứ năm, giải pháp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Thứ sáu, những đề xuất, kiến nghị với Ban Giám đốc.

Phát biểu thảo luận, PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị cho biết, ngay từ khi xây dựng Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, Tạp chí Lý luận chính trị đã quan tâm, đăng tải các bài viết góp ý xây dựng Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII. Đại hội XIII chính thức diễn ra tháng 1-2021, Tạp chí đã đăng tải 5 bài viết với chủ đề “Chào mừng Đại hội XIII của Đảng”. Trong thời gian tới, Tạp chí đã xây dựng kế hoạch xuất bản, trong đó chú trọng nội dung “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn”. Tạp chí đã chủ động gửi công văn đặt bài tới các viện chuyên ngành, liên hệ với Hội đồng Lý luận Trung ương để có những bài viết chuyên sâu, chất lượng. Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử của Tạp chí cũng đã tích cực cập nhật những thông tin mới nhất của Đại hội XIII. Tạp chí cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, mời PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, đại biểu chính thức dự Đại hội XIII báo cáo những nội dung chính trong Đại hội.

TS Đặng Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng đề nghị Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức những cuộc họp giao ban của hệ thống báo chí Học viện, để các tạp chí thuộc Học viện hoạt động đồng bộ, hiệu quả, chuyên nghiệp. Là một tạp chí chuyên ngành lịch sử Đảng, phổ biến, đăng tải nội dung Đại hội XIII là nhiệm vụ bắt buộc của Tạp chí. Hiện nay, Tạp chí Lịch sử Đảng có 3 chuyên mục chính, trong đó có chuyên mục “Triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng”. Trước khi Đại hội XIII diễn ra, Tạp chí đã tổ chức chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII”, đã đặt những bài viết góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII. Trong số tháng 2-2021, Tạp chí cũng đã xây dựng chuyên mục “Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII”. Theo kinh nghiệm của Tạp chí Lịch sử Đảng, đối với mỗi sự kiện quan trọng, Tạp chí đều xây dựng những chuyên mục hướng tới sự kiện và chuyên mục chào mừng thành công của sự kiện. Để bảo đảm nguồn bài cho các chuyên mục, Tạp chí đã tổ chức tốt công tác đặt bài đối với Hội đồng Lý luận Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Tại các điểm cầu, các đồng chí phụ trách tạp chí các Học viện Chính trị khu vực nhất trí cao với ý kiến xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn”. Theo TS Đinh Văn Thụy, Phó Giám đốc Học viện khu vực IV, Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Tạp chí đã chú trọng đặt bài và đăng tải các bài viết về nội dung đưa nghị quyết vào cuộc sống, tần suất dự kiến là 2-3 bài/số. Nội dung của các bài viết có thể ở phạm vi cả nước, hoặc gắn với vùng Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, việc xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn” ở các tạp chí thuộc hệ thống học viện có thể trùng lắp về nội dung.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị trao đổi, hiện nay Tạp chí Khoa học chính trị đã có chuyên mục “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” nhưng chưa có nguồn bài thường xuyên. Trong thời gian sắp tới, cần thiết lập chuyên mục cố định. Đồng chí kiến nghị, nên chăng xây dựng chuyên mục Đưa nghị quyết các đại hội của Đảng vào cuộc sống, chứ không chỉ Nghị quyết Đại hội XIII; nội dung của chuyên mục có thể gắn với cả nước, cũng như chú trọng các nội dung đặc thù như tuyên truyền về các mô hình mới, cách làm hay ở các địa phương, nội dung gắn với các chuyên đề bài giảng của các hệ lớp; các tạp chí trong hệ thống học viện cũng cần chia sẻ những bài viết có chất lượng để giới thiệu tới đông đảo bạn đọc.

Tạp chí Sinh hoạt lý luận của Học viện chính trị khu vực III cũng đã luôn duy trì chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống từ năm 1993 đến nay. Nội dung của các bài viết thường gắn với đặc thù của địa phương.

Theo đồng chí Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực I, phụ trách Tạp chí Giáo dục lý luận, Tạp chí Giáo dục lý luận cũng đã xây dựng chuyên mục “Triển khai nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” với dung lượng 3-5 bài viết/số, nội dung gắn với đặc điểm, tình hình địa phương cũng như tôn chỉ, mục đích của Tạp chí. Các bài viết đều được trải qua quy trình phản biện kín và biên tập kĩ lưỡng, bảo đảm chất lượng. Đồng chí Vũ Văn Hậu đề xuất, trong thời gian tới, các Tạp chí nên đẩy mạnh đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử; tăng cường trao đổi chuyên môn giữa các tạp chí.

Đối với Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đề xuất những căn cứ xác định nội dung đưa tin bài về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí; căn cứ vào đối tượng bạn đọc. Trong năm 2021, các Tạp chí có thể xây dựng tên chuyên mục thống nhất hoặc khác nhau nhưng thống nhất về nội dung.

Các ý kiến khác tại Hội nghị đều cho rằng, cần xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn” phù hợp với nội dung, tôn chỉ, mục đích của các tạp chí. Sớm đưa các tạp chí của hệ thống học viện lên Cổng thông tin điện tử Học viện. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác đặt bài và có cơ chế tài chính cho công tác này.

Qua các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, PGS, TS Dương Trung Ý kết luận Hội nghị:

Một là,thống nhất tất cả các tạp chí và Cổng thông tin đều mở chuyên mục về đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đối với tên chuyên mục ở từng tạp chí, Cổng thông tin, có thể lựa chọn theo những tên như sau:

- Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống;

-  Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

- Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống;

- Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn.

Trong đó, trong năm 2021, cần ưu tiên tên chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”.

Hai là,về nội dung đăng tải của chuyên mục. Đối với nội dung chung sẽ gồm các nội dung chủ đề của Đại hội, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII trên các lĩnh vực, kinh nghiệm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020… Đối với nội dung cụ thể của các Tạp chí, các Tạp chí cần lựa chọn các bài viết phù hợp với nội dung, tôn chỉ, mục đích của Tạp chí gắn với nhiệm vụ chính trị chung của Học viện và từng Học viện trực thuộc, nhằm làm sáng tỏ những nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII.

Ba là,trong năm 2021, mỗi số, tạp chí cần bảo đảm ít nhất 1 bài về nội dung chuyên mục. Đối với những tạp chí lớn cần 2-3 bài/số; với các tạp chí xuất bản theo quý, cần ít nhất 2 bài/số. Dung lượng của mỗi bài viết sẽ căn cứ theo yêu cầu của mỗi tạp chí.

Bốn là,yêu cầu về chất lượng chuyên mục: tất cả các bài viết đều phải bảo đảm chất lượng, đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, Học viện khu vực; gắn với thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Năm là,xây dựng kế hoạch biên tập một cách chủ động, gắn với từng nội dung lớn trong Văn kiện Đại hội XIII. Phân công nhiệm vụ đặt bài cho các biên tập viên; quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên. Xây dựng quy trình biên tập chặt chẽ, khoa học. Khuyến khích các tạp chí tổ chức các cuộc tọa đàm, sinh hoạt khoa học liên quan đến quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; đưa nội dung này trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của đơn vị, chi bộ.

Sáu là,thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các tạp chí. Mỗi tạp chí sẽ phát hành đến toàn bộ các tạp chí khác trong hệ thống Học viện. Chọn lọc những bài viết chất lượng đưa lên Cổng thông tin điện tử Học viện và Trang thông tin các Học viện trực thuộc. Đối với những bài viết có chất lượng nhưng không phù hợp với tạp chí chuyên ngành có thể chia sẻ với các tạp chí khác, có sự đồng ý của tác giả.

Bảy là,thống nhất thực hiện giao ban định kỳ hàng quý các tạp chí, Cổng thông tin trong hệ thống Học viện. Đối với đề xuất kinh phí, các tạp chí cần phát huy tối đa nguồn lực của tạp chí, khi có vướng mắc, cần báo cáo Ban Giám đốc.

Thúy Thảo

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền