Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”
Thứ năm, 11 Tháng 3 2021 16:55
1396 Lượt xem

Hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”

(LLCT) - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), ngày 10-3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát trực tiếp trên Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, mạng xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: đồng chí Nguyễn Ðắc Vinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Ðảng; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các nhà khoa học; cán bộ Đoàn chủ chốt của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương; các nhà quản lý trẻ, giảng viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. 90 năm qua, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam vững bước tiến dưới lá cờ Ðảng quang vinh và đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng. Thông qua các hoạt động của Đoàn, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã được rèn luyện, giác ngộ cách mạng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo vì quê hương, đất nước

Đồng chí đề nghị Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới, phù hợp hơn với các đối tượng thanh niên. Các tham luận, phát biểu, nội dung tại hội thảo cần được xây dựng thành cơ sở để các cấp bộ đoàn nghiên cứu, triển khai thành chiến lược, phương hướng phát triển, bồi dưỡng cán bộ đoàn, xác lập giải pháp cho công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ở mỗi địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

110 báo cáo gửi tới và tham luận tại Hội thảo đã tiếp tục làm rõ các luận điểm khoa học, truyền thống lịch sử, thực tiễn về vị trí, vai trò của thanh niên và Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc; tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn nhằm khẳng định vai trò trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên của Ðoàn trong 90 năm qua.

GS, TS Hoàng Chí Bảo khái lược: xuyên suốt lịch sử hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chăm lo công tác thanh niên, giáo dục lý tưởng, rèn luyện chính trị, học tập và thực hành đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong Di chúc, Người căn dặn Đảng và nhân dân ta: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho tương lai là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết. Từ những chỉ dẫn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần chú trọng đến những luận điểm: khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của thanh niên và tổ chức của thanh niên trong sự phát triển đất nước và xã hội; nhiệm vụ của thanh niên gắn chặt với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Tại hội thảo, đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đại hội Đảng XIII lần đầu tiên đưa ra tầm nhìn 25 năm - đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu đó có hoàn thành được hay không là nhờ thanh niên, cụ thể là thế hệ thanh niên sinh ra trong thế kỷ XXI. Để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng tiến bộ, giàu manh, thế hệ thanh niên cần phấn đấu hơn nữa, chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng toàn diện, đặc biệt, cần phải có “6 cặp chữ T”: Khát vọng - Thực tế; Ý chí - Tiến thủ; Đầu óc - Thông thái; Tay nghề - Thành thạo; Làm người - Tử tế; Phong trào - Thiết thực.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, xác lập mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành nước), đề ra 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước, 10 mối quan hệ lớn, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược và tầm nhìn.

Một trong những nội dung trung tâm trong chủ đề và quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng là phải khơi dậy ý chí của con người Việt Nam, khát vọng của con người Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới. Khát vọng này, ý chí này trước hết là phải dựa vào thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, những người trụ cột phát triển đất nước, thực hiện cho được tầm nhìn 2030 và 2045.

BBT tổng hợp từ nhandan.com.vn và tuoitre.vn

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền