Trang chủ    Tin tức    Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thứ hai, 14 Tháng 6 2021 10:10
1521 Lượt xem

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(LLCT) - Sáng ngày 12-6-2021, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tại điểm cầu Trung ương có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội tại Trung ương; lãnh đạo các ban Đảng, ban cán sự Đảng; Đảng Đoàn; các đảng ủy và một số liên hiệp hội trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Tổng cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng; Tổng cục Công tác đảng viên, Bộ Công an.

Tại điểm cầu các địa phương có các đồng chí bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, các đồng chí cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, các đồng chí chuyên trách thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016-2021.

Tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Ban Giám đốc Học viện, các Ban Tham mưu của Đảng ủy, cấp ủy, và lãnh đạo các đơn vị, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Học viện, đội ngũ báo cáo viên và công tác viên dư luận xã hội các cấp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị và trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để tôn vinh những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm 2016-2021; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả nổi bật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ nhất,việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với tổ chức Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Các cấp ủy đảng đã chú trọng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ các công việc của cấp ủy, đặc biệt là của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thứ hai,công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện với nhiều nội dung mới, định hướng phong phú, sáng tạo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba,công tác giáo dục lý luận chính trị và nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, cập nhật, có hệ thống, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thứ tư,công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Có được những kết quả nêu trên là do sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức Đảng, thể hiện vai trò của người đứng đầu, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sự vận hành thông suốt từ Trung ương tới cơ sở; sự đa dạng, đổi mới trong nội dung và phương thức tuyên truyền; sự kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những nhiệm kỳ trước.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các tham luận về việc học tập và làm theo Bác, công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 năm qua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của toàn Đảng ta trong 5 năm qua; biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những cách làm sáng tạo, đạt được những hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, phân tích thuận lợi, khó khăn về bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách. Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư mong rằng, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

T.T

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền