Trang chủ    Tin tức    Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
Thứ ba, 14 Tháng 9 2021 16:41
1111 Lượt xem

Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

(LLCT) - Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Lời kêu gọi Toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 14-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước  đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát động phong trào thi đua đặc biệt trên toàn hệ thống Học viện

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện dự và chỉ đạo Lễ phát động. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Phó Giám đốc đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, PGS, TS Dương Trung Ý; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thương Trung ương; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện; các đồng chí Giám đốc Học viện Khu vực I, II, III, IV và Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, đơn vị chức năng cùng đông đảo cán bộ, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình buổi Lễ được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại Hội trường và trực tuyến tới các điểm cầu Học viện khu vực và các đơn vị tại Học viện Trung tâm.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khắp các địa phương trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam và phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng chí yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn hệ thống Học viện tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19  với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “coi sức khỏe và tính mạng con người là trên hết, trước hết”.

Các đơn vị trực thuộc cần bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Học viện, chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng, chống dịch.

Duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tất cả các đơn vị trực thuộc. Thực hiện nghiêm quy định “5K + tiêm vắc xin” của Bộ Y tế với quan điểm “vắc xin được tiêm sớm nhất là loại vắc xin tốt nhất”.

Phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các hoạt động của Học viện và tăng cường triển khai nhiệm vụ trên nền tảng trực tuyến.

Các đơn vị cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nguồn lực và trí tuệ của tập thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, gắn liền với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát để công việc không bị đình trệ.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, học viên của Học viện cần nêu cao tinh thần tương thân tương ái, bản lĩnh trong đấu tranh với các luận điệu thù địch, sai trái trong công tác phòng, chống dịch cũng như đẩy mạnh thực hiện “phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”.  

Đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt trong công tác giảng dạy, học tập và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học các cấp một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao. Môi trường làm việc và học tập của Học viện rất đặc biệt, do các học viên đến từ mọi miền của Tổ quốc. Chính vì vậy, công tác phòng, chống dịch cần được triển khai quyết liệt, khẩn trương để vừa đảm bảo môi trường an toàn cho các cán bộ, giảng viên, học viên, người lao động Học viện, vừa tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của năm học 2021-2022, trong đó có nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm học mới, đồng chí đề nghị cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid, Tổ An toàn Covid trong Học viện, người đứng đầu các đơn vị, với tinh thần “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, nhằm giữ vững môi trường công tác của Học viện, đảm bảo tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo.

Đại biểu dự lễ tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, đồng chí đề nghị các Học viện trực thuộc cũng như các đơn vị tại Trung tâm Học viện cần có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện cần đưa tiêu chí bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch của các đơn vị vào bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua trong năm.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học viên Học viện sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng cả nước phòng, chống dịch để Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tinh thần chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Nguyễn Thị Lan

__________________

Từ những ngày đầu năm, trước tình hìnhdiễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn trên cả nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” do Chính phủ đề ra để thích nghi với điều kiện tình hình mới. Học viện đã chủ động điều chỉnh và sử dụng các phần mềm để thay đổi cách thức dạy và học từ trực tiếp sang trực tuyến, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hội nghị theo hình thức trực tuyến. Điều chỉnh các kế hoạch đối ngoại phù hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên trong toàn hệ thống Học viện phát huy ý thức tự giác, sáng tạo, chủ động thực hiện hiệu quả chiến lược “tiêm vắc xin + biện pháp 5K”; thực hiện nghiêm các quy định về khai báo y tế, truy vết, giãn cách theo quy định của bộ Y tế và địa phương; phối hợp với địa phương thực hiện phương châm 5T. Các Học viện Khu vực II, III, IV đã được trưng dụng các Ký túc xá để làm địa điểm cách ly y tế, chung tay cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền