Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”
Thứ hai, 08 Tháng 8 2022 16:50
457 Lượt xem

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”

(LLCT) - Ngày 8-8-2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”.

Đồng chí Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (ngồi giữa) chủ trì Hội thảo - Ảnh: cand.com.vn

Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương...

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình, lực lượng Công an nhân dân phải thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo”.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng danh là “thanh bảo kiếm, lá chắn thép” của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đấu tranh với các loại tội phạm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại phải được xác đinh là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định.

Hội thảo là hoạt động thiết thực để triển khai Kết luận Hội nghị Trung 4 khóa XIII và Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Công an nhân dân; qua đó thống nhất nhận thức và tăng cường vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Để bảo đảm chất lượng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các ý kiến phát biểu tham luận tập trung đi sâu, phân tích, làm sáng tỏ: Những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Bối cảnh tình hình, chức năng, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của lực lượng Công an nhân dân; Tập trung kiến nghị, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, lực lượng Công an nhân dân tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới chào mừng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh: cand.com.vn

Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; khẳng định ý chí, lòng quyết tâm sắt son theo Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết quả của Hội thảo sẽ là động lực to lớn để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò của mình, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 128 tham luận, có 12 ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và các đại biểu ở Trung ương và địa phương. Nhiều tham luận có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn phục vụ công tác. Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung đi sâu, phân tích, làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12- NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một là, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung phân tích làm rõ những cơ sở lý luận, thực tiễn, sự cần thiết và tầm quan trọng phải ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay. Từ đó, tiếp tục khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện với quyết tâm chính trị ngày càng cao hơn, nỗ lực và hành động quyết liệt hơn, với mục tiêu, yêu cầu cao hơn; đòi hỏi phải kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục; luôn cầu thị, lắng nghe để tìm ra các giải pháp cụ thể, cách làm phù hợp, hiệu quả nhất. Trong đó, một trong những điểm mới trong Kết luận 21 là cùng với chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tấn công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực với cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn.

Hai là, các ý kiến phát biểu tham luận đã phân tích làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiều nhiệm kỳ, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện tinh thần “gương mẫu đi đầu” trong thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn, nổi bật là: Tổ chức bộ máy Công an nhân dân được đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ý thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, danh dự của đảng viên, của người cán bộ công an. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân được nhận diện đúng và kịp thời có các biện pháp mạnh mẽ, phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi. Đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu được bố trí, sắp xếp phù hợp, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng; tuyệt đại bộ phận ý thức rõ trách nhiệm và có nhiều tiến bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố, xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Các ý kiến tham luận cũng đã thẳng thắn chỉ ra việc ngăn chặn, đẩy lùi một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nhất là về đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân vẫn chưa đạt kết quả cao như mong muốn; vẫn còn có cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thụ động, ỷ lại, trông chờ vào cấp trên; chấp hành chưa nghiêm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy chế làm việc, quy trình công tác; tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ…

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, các ý kiến tham luận cho rằng: (1) Phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an nhân dân. (2) Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. (3) Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong Công an nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị công an các cấp, chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn chặn, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cán nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, “lợi ích nhóm”.

Phát biểu kết luận Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS, TS Tô Lâm cảm ơn các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục, luôn cầu thị, lắng nghe để tìm ra giải pháp cụ thể, cách làm phù hợp, hiệu quả nhất. Với vai trò, trách nhiệm là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện tinh thần “gương mẫu đi đầu” trong thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ý thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, danh dự của đảng viên, của người cán bộ công an. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Công an nhân dân được nhận diện đúng và kịp thời. Đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo chỉ huy và người đứng đầu được bố trí, sắp xếp phù hợp, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng; tuyệt đại bộ phận ý thức rõ trách nhiệm và có nhiều tiến bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm phấn đấu ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố, xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

MINH PHƯƠNG

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền