Trang chủ    Tin tức    Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
Thứ ba, 07 Tháng 3 2023 10:22
769 Lượt xem

Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

(LLCT) - Sáng 6-3-2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm - Ảnh: LLCT

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và chỉ đạo Tọa đàm. Đồng chủ trì Tọa đàm có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tới dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Phát biểu chỉ đạo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Tọa đàm khoa học được tổ chức nhằm quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, quần chúng nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của người đứng đầu Đảng ta.

Toàn bộ những giá trị lý luận và thực tiễn mà cuốn sách mang lại chính là “vũ khí” sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cũng mong muốn nội dung cuốn sách sớm được đưa vào chương trình giảng dạy Lý luận chính trị.

Hơn 40 tham luận và các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm của các chuyên gia, nhà khoa học đã khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Tọa đàm - Ảnh: LLCT

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Tọa đàm nhấn mạnh: trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sớm đưa ra yêu cầu về sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành. Qua cuốn sách này, đồng chí Tổng Bí thư tổng kết thành phương châm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phương châm này không chỉ có giá trị định hướng, chỉ đạo mà còn như một lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

GS,TSKH Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Tọa đàm  - Ảnh: LLCT

Tham luận tại Tọa đàm, GS,TSKH Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: trong cuốn sách, Tổng Bí thư khẳng định nguyên nhân sâu xa của tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ cấp cao. Do đó, phải đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, phải đánh giá, lựa chọn, bố trí đúng cán bộ, phải kiểm soát quyền lực, phải “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”.

PGS,TS Nguyễn Thị Báo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, cần thấm nhuần tư tưởng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Tổng Bí thư nhắc lại đó là: Phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.Đây là cuốn sách gối đầu giường để mỗi cá nhân rút ra được những bài học sâu sắc cho chính mình, đó là ở bất cứ vị trí nào, công việc nào cũng phải tự soi, tự sửa, hoàn thiện mình.

Từ những phân tích đa chiều, nhiều góc độ, các tham luận đã nhất trí khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề, gợi mở, định hướng và đóng góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận tại Tọa đàm - Ảnh: LLCT

Tọa đàm thống nhất bày tỏ mong muốn và đã góp phần quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, quần chúng cần nắm vững, quán triệt và tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tổng kết Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, Tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đã làm toát lên tính lý luận và tính thời sự đang đặt ra trong cuốn sách này. Đây còn là một sinh hoạt chính trị mang tính khoa học chuyên sâu, qua các ý kiến của các nhà khoa học đã làm sáng rõ nhiều vấn đề trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từ đó góp phần vào việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu tham quan khu trưng bày sách tại Tọa đàm - Ảnh: LLCT

TẠ PHƯƠNG LIÊN

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền