Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học quốc gia: “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”
Thứ năm, 09 Tháng 3 2023 12:05
818 Lượt xem

Hội thảo khoa học quốc gia: “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023), ngày 09-3-2023, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo - Ảnh: nhandan.vn

Dự và Chủ trì Hội thảo có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan công an, các nhà khoa học; đại diện các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an và 63 điểm cầu trực tuyến của công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Với lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện để trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sinh thời, Người đã nhiều lần trực tiếp đến thăm các đơn vị công an, viết thư thăm hỏi, động viên, chỉ bảo ân cần về mọi mặt. Trong đó, Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tư cách người công an cách mạng” là những chỉ dẫn hết sức thiêng liêng, quý báu, toàn diện về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, thái độ, năng lực, tác phong, nghiệp vụ cần phải có của người công an cách mạng Việt Nam để thực hiện xuất sắc bổn phận, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Những tư tưởng, quan điểm toàn diện, sâu sắc của Người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, được toàn lực lượng Công an tổ chức nghiên cứu, học tập, thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trải qua các thời kỳ, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, chiến sĩ học tập và thực hiện.

Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” luôn đạt được những bước phát triển mới, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu; đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu tỏa sáng hình ảnh cao đẹp, phẩm chất trong sáng, mẫu mực của người chiến sỹ công an nhân dân làm theo lời Bác Hồ dạy.

Căn cứ vào kết quả thực hiện trong từng giai đoạn, từng nội dung, từng địa phương và cơ quan, đơn vị, Bộ Công an đã tiến hành các đợt sơ kết, tổng kết, trên cơ sở đó ban hành các chỉ thị, hướng dẫn để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phù hợp với tình hình mới. Quá trình thực hiện phong trào thi đua, lực lượng Công an nhân dân cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giám sát, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành và nhất là sự đồng tình, ủng hộ, động viên hết sức quý báu của các tầng lớp nhân dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, với tinh thần tiên phong và sáng tạo, phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã đạt được nhiều kết quả thật sự to lớn, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

75 năm đã đi qua, Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, mãi là tài sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân, là cấu phần quan trọng trong hệ thống lý luận của Đảng ta về cách mạng Việt Nam, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và của hệ thống chính trị có “đức”, có “tài”, có phẩm chất và năng lực, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội thảo là dịp để tiếp tục tôn vinh những giá trị quý báu, ý nghĩa sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong giai đoạn mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội thảo - Ảnh: nhandan.vn

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân cần quán triệt những tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trong đó tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu, như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, đó là: "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo"; và "gương mẫu, đi đầu", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đã khái quát toàn diện bản chất, đặc trưng của người Công an cách mạng, đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đây là nội dung cơ bản, căn cốt nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người, đạo đức cách mạng, thực hành dân chủ; là quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là nội dung cốt lõi của các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong Công an nhân dân.

Những thành tích, kết quả trong học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sớm nhất, rộng lớn, hiệu quả, thường xuyên, liên tục của lực lượng Công an. Đây là một trong 5 lời thề danh dự của Công an nhân dân Việt Nam, đó cũng là khẳng định quyết tâm sắt đá, bền bỉ, một lòng một dạ, tuyệt đối trung thành của lực lượng Công an nhân dân đối với việc học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Người trong suốt 75 năm qua.

Những thành tích, kết quả trong học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân đã chứng minh lời dạy của Người đã đi vào tiềm thức của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, là di sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, công tác, chiến đấu; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho lực lượng Công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ rõ, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Các nước lớn gia tăng đối đầu, cạnh tranh quyết liệt; xung đột, chạy đua vũ trang, tranh chấp lãnh thổ vẫn là vấn đề đáng lo ngại; các vấn đề an ninh phi truyền thống gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; các thế lực thù địch, phản động vẫn ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và hết sức nguy hiểm. Vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất cần thiết để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hơn 100 tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm sáng tỏ và sâu sắc những nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, làm rõ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân, mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc các điều dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng và đối với cán bộ, đảng viên nói chung.

Thứ hai, các tham luận tại Hội thảo đã phân tích, đánh giá kết quả học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực công tác và thực tiễn chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ; làm rõ những hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm trong quá trình học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, chiến sĩ  công an nhân dân.

Thứ ba, phân tích làm rõ hơn sự phát triển những nội hàm mới của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thiết thực vận dụng trong bối cảnh tình hình mới; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư, đề xuất phương hướng, giải pháp để tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sĩ công an nói riêng đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh: nhandan.vn

Phát biểu Kết luận Hội thảo, đồng chí Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Thực tiễn 75 năm qua đã khẳng định, Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân là di sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh như ngày hôm nay, những chiến công, thành tích của lực lượng Công an nhân dân đạt được trong gần 80 năm qua luôn có sự soi đường, chỉ dẫn, động viên, khích lệ, nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà cốt lõi, hạt nhân chính là Sáu lời dạy về tư cách người Công an cách mạng. Lực lượng Công an nhân dân luôn tự hào và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người thầy, người cha kính yêu đã dành cho lực lượng Công an nhân dân những tình cảm quý báu, những lời dạy dỗ ân cần, sự quan tâm sâu sắc để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành, tin cậy, trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Tô Lâm chỉ rõ, cùng với những kết quả to lớn đã đạt được, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong toàn lực lượng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp; tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Vì thế, một trong những yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện tốt Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách quyết liệt và sát sao hơn nữa; gắn kết phong trào học tập, thực hiện tốt Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn khắc ghi trong tâm thức mình lời thề danh dự của Công an nhân dân, ra sức học tập và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Tích cực tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện thật tốt để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ.

Cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc những quan điểm, nội dung, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19-5-2018 về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới, gắn với học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; khắc phục cho bằng được những hạn chế, yếu kém, tồn tại trong các mặt công tác của từng đơn vị, nhất là những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng lực lượng gắn với các giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân gắn kết phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Học tập và thực hiện tốt Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân sống mãi, trường tồn.

Quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc Văn kiện Đại hội XIII đã chỉ ra là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, việc học tập và làm theo Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân cần gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 08/ĐA-BCA ngày 29-9-2021 của Bộ Công an về công tác công an tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 146-KH/ĐUCA ngày 23-9-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác tuyên truyền của lực lượng Công an nhân dân góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Công an tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Công an nhân dân; kiên quyết khắc phục những tồn tại, yếu kém, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu cần phải nêu gương, tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành trong thực tế công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; thường xuyên giáo dục, cảnh báo, nhắc nhở, giúp cán bộ nhận diện rõ biểu hiện, nguy cơ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, xây dựng, giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, luôn giữ mình trong sạch, vượt qua được những cám dỗ, ham muốn vật chất tầm thường để góp phần phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, cần tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự quan tâm giúp đỡ, góp ý, giám sát của các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là ở cơ sở để phong trào trào đạt hiệu quả cao hơn, thực chất hơn.

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay, toàn lực lượng Công an nhân dân đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, coi trọng danh dự, tự giác, gương mẫu, nêu cao tính tiền phong trong thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cần cụ thể hóa nội dung Sáu điều dạy thành các tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn và tổ chức thực hiện thật tốt.

Cần tiến hành tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19-5-2018 về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới, rút ra những bài học kinh nghiệm, những hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12.

Tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để phát triển nội hàm Sáu điều dạy một cách sâu sắc hơn, coi đây là một giải pháp quan trọng để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong học tập và thực hiện Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, đồng chí Tô Lâm đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Công an nhân dâncần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ trẻ, học viên các trường Công an nhân dân hiểu sâu sắc ý nghĩa lý luận, khoa học và thực tiễn của Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân. Từ đó biến nhận thức thành hành động, vận dụng và thực hành đúng, đủ những lời dạy, huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong học tập, công tác, chiến đấu.

Lực lượng Công an nhân dân cần tích cực tuyên truyền, vận động, khích lệ các tầng lớp nhân dân học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của nhân dân đối với xây dựng lực lượng Công an, với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Trong quá trình công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, không được hách dịch, cửa quyền, xâm hại đến lợi ích và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Mỗi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an sẽ góp phần nhân lên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân mãi mãi trường tồn, luôn có sức sống mới, mang hơi thở của thời đại, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

MINH PHƯƠNG

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền