Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ở Tây Nam bộ hiện nay”
Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 10:41
3850 Lượt xem

Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ở Tây Nam bộ hiện nay”

Trong khuôn khổ Đề án “Bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế”, ngày 08-8-2014, tại Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân Tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ở Tây Nam bộ hiện nay”.

(Toàn cảnh Hội thảo)

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Thành phố Cần Thơ, tỉnh Bạc Liêu; hơn 40 đại biểu là lãnh đạo của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Ban chỉ đạo nhân quyền, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ (phụ trách Tôn giáo), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông…tỉnh Sóc Trăng; cùng các nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Khu vực IV (tại Cần Thơ); các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Dương Quốc Xuân, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Đồng chí Đặng Dũng Chí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Phó Chủ nhiệm Đề án chủ trì Hội thảo.

Hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm tổ chức, thực hiện công tác đấu tranh và bảo đảm nhân quyền ở các địa phương thuộc Tây Nam bộ. Thực tiễn hoạt động tại khu vực này góp phần làm giàu thêm tri thức lý luận về quyền con người, bổ sung luận cứ khoa học xác thực cho những đề xuất về hoàn thiện thể chế, tăng cường tính hiệu quả của công tác bảo đảm, đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ở nước ta trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Hội thảo là cơ hội tăng cường hơn nữa sự hợp tác, chia sẻ tri thức và thực tiễn trên lĩnh vực nhân quyền, giữa các cán bộ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với một số địa phương thuộc khu vực Tây Nam bộ…   

Với 24 tham luận và 14 ý kiến phát biểu, Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản sau: Một là, những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển hiện nay. Hai là, những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong việc bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ở khu vực Tây Nam bộ thời gian qua. Ba là,  phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong việc bảo vệ và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam), đặc biệt là tại khu vực Tây Nam Nam bộ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm và thông tin cập nhật về xu hướng dân chủ, nhân quyền trong khu vực và thế giới, cũng như những thách thức đặt ra đối với công tác bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền trong tình hình hiện nay ở Việt Nam.

Kết luận Hội thảo, các đồng chí Dương Quốc Xuân, Đặng Dũng Chí đã tổng hợp các ý kiến phát biểu, những vấn đề cần quan tâm và tiếp tục nghiên cứu, đó là: Cần thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là Chỉ thị 12/CT-TƯ (năm 1992), Chỉ thị 44/CT-TƯ (năm 2010) của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hiến pháp 2013, Quyết định 366/QĐ-TTg (năm 2011) của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần chú trọng công tác giáo dục quyền con người cho thanh niên, học sinh, đồng bào trong các dân tộc, tôn giáo; trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức…trong tình hình hiện nay; Cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm quyền con người. Đặc biệt, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa việc giữ vững ổn định và phát triển; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.

(Nguồn: hcma.vn)

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền