Trang chủ    Tin tức    Displaying items by tag: Chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng
Displaying items by tag: Chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng

(LLCT)- Sáng 13-9-2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam: 25 năm nhìn lại”.

Thông tin tuyên truyền