Phong cách làm việc Hồ Chí Minh
(LLCT) - Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ sau một bài học quý báu: cách mạng là một khoa học, thực hành công việc là một khoa học. Nghĩa là làm cách mạng, thực hành công việc phải có phương pháp khoa học, lý thuyết khoa học thì mới thành công. Lý thuyết và phương pháp khoa học giúp Người…

Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới
(LLCT) - Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều để lại những dấu ấn riêng, đặc biệt, trong quá trình kiến tạo đời sống mới. Người không chỉ vạch ra đường lối có tính chiến lược mà còn là tấm gương sáng trong việc thực hiện lối sống mới.
Ứng dụng công nghệ “thực tại ảo” trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

(LLCT) - Công nghệ thực tại ảo (Virtual Reality - VR) là một loại hình công nghệ tích hợp các nội dung đa phương tiện để truyền tải nội dung thông tin, nó cho phép người dùng tương tác với các thành phần nội dung. VR sử dụng đồ họa máy tính để tạo ra một thế giới “như thật” theo không gian ba chiều, người tham gia có thể tương tác với môi trường ảo đó. Hơn nữa, thế giới “nhân tạo” này không tĩnh tại, mà thay đổi theo ý muốn tương tác (tín hiệu vào) của người sử dụng (nhờ hành động, lời nói,..). Điều này xác định một đặc tính chính của VR, đó là tương tác thời gian thực (real-time interactivity).

Tỉnh Hải Dương thực hiện bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

(LLCT) Hải Dương là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Trong tiến trình lịch sử, Hải Dương đã giao lưu với nhiều vùng miền, nhiều nước làm phong phú đời sống văn hóa. Nhận thức rõ vị trí của di sản văn hóa đối với phát triển, các cấp, các ngành tỉnh Hải Dương quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn quốc kháng chiến và bài học về độc lập, tự chủ trong hoạch định đường lối

(LLCT) - Cách đây 70 năm, dân tộc Việt Nam đứng trước một tình thế hết sức nghiêm trọng. Thực dân Pháp dã tâm trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Từ sau khi kẻ thù gây hấn ở Nam Bộ (23-9-1945), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách thương lượng, đàm phán, tránh cho đất nước một cuộc chiến tranh. Đêm 19-12-1946, trước tình thế không còn con đường nào khác, cả dân tộc Việt Nam nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, chính thức bắt đầu cuộc toàn quốc kháng chiến.

(LLCT) - Lịch sử loài người luôn tiến lên theo hướng tiến bộ, văn minh hơn, nhân loại đang tiến tới nấc thang mới theo hai con đường: con đường lịch sử tự nhiên và con đường rút ngắn XHCN. Con đường rút ngắn XHCN được thực hiện bởi cuộc cách mạng XHCN do Đảng Cộng sản  lãnh đạo nhằm xây dựng một xã hội mới không có người bóc lột người, có trình độ phát triển cao của LLSX. Các nước đi theo con đường rút ngắn XHCN, phải kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong quá trình phát triển lịch sử tự nhiên; khơi dậy mọi tiềm lực để phát triển.

Quan hệ Mỹ Cu Ba: Những tiến triển và trở ngại

(LLCT) - Ngày 20-3-2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm đầu tiên đến Cuba. Chuyến thăm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là bước khởi đầu cho những quan hệ . Nó cũng là sự kiện bảo đảm tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước là “không thể đảo ngược”, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước: cùng tồn tại hòa bình, hợp tác và phát triển. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro, Tổng thống Mỹ Barack Obama, không chỉ bàn bạc về chủ đề thương mại, cải tổ chính trị mà còn đề cập nhiều vấn đề nhạy cảm khác như nhân quyền, tự do ngôn luận...

Hội thảo khoa học: Động lực mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay

(LLCT) Ngày 25-5-2017, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Động lực mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội thảo. Cùng chủ trì Hội thảo có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học.

Công nghiệp văn hóa

(LLCT) - Công nghiệp văn hóa gồm các ngành sản xuất và phân phối một cách thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ có ý nghĩa văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, đa phần mọi người vẫn thường bị nhầm lẫn, chồng chéo giữa CNVH và công nghiệp sáng tạo (CNST). Bên cạnh đó, CNVH bao gồm những ngành, lĩnh vực nào? Điều này vẫn chưa được phân định rõ ràng và thống nhất.

Cùng bạn đọc

Liên kết