Trang chủ    Ảnh chính    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2021-2022
Thứ năm, 09 Tháng 9 2021 20:55
900 Lượt xem

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2021-2022

(LLCT) - Hòa trong không khí của cả nước Khai giảng năm học mới,ngày 9-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Lễ khai giảng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp Trung tâm Học viện, kết nối trực tuyến với các Học viện trực thuộc, các Tỉnh ủy được giao thí điểm mở lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại địa phương. 

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng. Ảnh: VOV

Tới dự Lễ Khai giảng có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Trung tâm Học viện cùng hàng nghìn thầy giáo, cô giáo và hơn 4.300 học viên của 95 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72, các đồng chí học viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tham dự buổi Lễ khai giảng.

Phát biểu Khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Trong năm học vừa qua, trướctình hình đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế -xã hội nói chung, lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng, chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước, Học việnChính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lựcthực hiện “mục tiêu kép”: vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa nỗlực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ravới nhiều điểm mới, có dấu ấn nổi bật.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu khai giảng năm học 2021 - 2022. Anht: TTXVN

Trong năm học 2020-2021, toàn hệ thống Học viện đã tổ chức đào tạo và cấp bằng cho 13.798 học viên hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị; tổ chức 52 lớp bồi dưỡng cho 4454 học viên là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện; Trưởng, phó các ban Đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh, thành phố; đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho 2.042 học viên, sinh viên các lớp đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó có 82 cán bộ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.Ngày 12-8-2021 vừa qua, Học viện đã tổ chức thành công Lễ bế giảng năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến trên toàn quốc cho học viên các hệ lớp theo đúng kế hoạch năm học.

Học viện đã chủ động cập nhật nội dung chương trình, giáo trình; đổi mới mạnh mẽ, phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Nhờ chủ động triển khai sớm việc chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật tinh thần các Văn kiện Đại hội XIII của Đảngtrong toàn bộ giáo trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, đào tạo cao học, nghiên cứu sinh và các tài liệu bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp nên chỉ một thời gian ngắn sau Đại hội, toàn bộ giáo trình cao cấp lý luận chính trị gồm 19 môn học; giáo trình trung cấp lý luận chính trị gồm 10 môn học; tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt đối tượng 3, đối tượng 4 đã được biên soạn và xuất bản.

Trong bối cảnh dịch bệnh, Học viện đã tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện linh hoạt các hình thức trực tiếp và trực tuyến trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng: Kịp thời ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; Tập huấn, hướng dẫn giảng viên, học viên cách thức giảng dạy, học tập, kiểm tra, giám sát các lớp học trực tuyến; Chuyển đổi các hình thức kiểm tra, đánh giá hết môn học, thi tốt nghiệp bằng các hình thức phù hợp như: chuyển từ thi viết, thi vấn đáp sang viết tiểu luận, bài thu hoạch, khóa luận tốt nghiệp, tổ chức bảo vệ luận văn, luận án, đề án tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến, bảo đảm chất lượng và thời gian kết thúc học phần, môn học và năm học theo kế hoạch đề ra; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến.

Năm học vừa qua, Học viện đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống các trường chính trị trong cả nước tổ chức triển khai sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 09 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; triển khai Quy định 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, thực hiện thống nhất việc quản lý đào tạo lý luận chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Học viện cũngđã tổ chức thành công Hội thi giảng viên giỏi trong toàn hệ thống Học viện và Hội thi giảng viên giỏi của các trường chính trị tỉnh, thành phố và các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của hệ thống trường Đảng, Trường chính trị.

Học viện đã bảo đảm tuyển sinh đúng chỉ tiêu, đúng đối tượng, thực hiện nghiêm quy định sỹ số 50 học viên đối với hệ tập trung và 60 học viên đối với hệ không tập trung, bảo đảm tỷ lệ 1;1,2 giữa hệ tập trung và hệ không tập trung nhằm tăng cường hệ đào tạo tập trung và nâng cao chất lượng đào tạo.

Tổ chức đào tạo thí điểm thành công 01 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung đặt tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh, được cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần tăng cường đào tạo hệ tập trung, giảm áp lực về nguồn lực, cơ sở vật chất-kỹ thuật đối với các cơ sở đào tạo cao cấp lý luận chính trị, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỷ luật học tập.

Học viện tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễnphục vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia KX.02 (16-20) “Nghiên cứu đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin - Cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”do Học viện chủ trì gồm 19 đề tài nhánh với nhiều nội dung quan trọng đã góp phần đổi mới, bổ sung các giáo trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và xây dựng các báo cáo kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, lần đầu tiên Học viện đã triển khai Đề án “Nghiên cứu tổ chức biên soạn bộ sách phổ thông về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước” gópphần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức chính trị phổ thông cho quần chúng nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Học viện đã huy động đông đảo đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia, chủ động tích hợp để xây dựng, bổ sung và hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng; trong xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra, đánh giá và trong từng bài giảng của giảng viên.

Có được những kết quả trên đây là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ, giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện đã vượt qua mọi khó khăn,hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại biểu tham dự buổi Lễ từ các điểm cầu trên cả nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Học viện xác định chủ đề năm học mới 2021-2022 là: “Trọng tâm - Trách nhiệm- Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Đồng chí yêu cầu Học viện tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và trực tiếp khi có điều kiện. Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý, giảng viên và học viên sử dụng thành thạo phần mềm dạy, học trực tuyến, giảng bài trực tuyến, nâng cao khả năng tương tác trong dạy học trực tuyến giữa người dạy và người học, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát ý thức, kỷ luật học tập của học viên. Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định về đào tạo trực tuyến, nhất là việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đảm bảo học thật, thi thật, kết quả thực chất, khách quan; đặc biệtlà đối với các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung thí điểm mở tại các địa phương.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án đã được Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm khoa học, hệ thống, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại gắn với khung năng lực, chức danh, vị trí việc làm, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Trọng tâm là các chương trình, giáo trình đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, các chương trình, tài liệu học tập các lớp bồi dưỡng chức danh, lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, các chương trình, giáo trình đào tạo giảng viên lý luận chính trị và các chương trình, giáo trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đặcbiệt, nghiên cứu xây dựng một số chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trọng điểm theo chức danh.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo giảng viên lý luận chính trị, nhằm chủ động tạo nguồn đầu vào có chất lượng cao và sớm khắc phục căn bản tình trạng hẫng hụt đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của hệ thống trường Đảng, các trường đào tạo cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân…

Tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; chú trọng xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức quốc tế; đẩy mạnh công tác Trường Chính trị; công tác tài chính, hành chính, hậu cần, nâng cấp cơ sở vật chất-kỹ thuật của hệ thống Học viện trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắngđề nghị mỗi cán bộ giảng viên, công chức, viên chức của Học viện không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật những nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương; bám sát thực tiễn mới trong nước, quốc tế để có các bài giảng, bài viết, công trình sâu sắc, sinh động. Mỗi cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm và nêu gương, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, tạo điều kiện tốt nhất để học viên chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

Đối với các đồng chí học viên, cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của khóa học;nhận rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được tham gia học tập, rèn luyện tại trường Đảng Trung ương mang tên Chủtịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí cần nỗ lực học tập, tu dưỡng xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy tính tự giác và ý thức trách nhiệm trong phòng,chống dịch bệnh; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật học đường, không vì học trực tuyến mà buông lỏng, ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

Toàn cảnh buổi Lễ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm học mới của Học viện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện vừa trình bày, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới. Theo đó, Học viện cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, với yêu cầu phải tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng Chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát hợp với tình hình mới nhằm bảo đảm các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chủ trương, chính sách của Học viện thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, tầm quan trọng không thể thay thế của Trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị quốc gia.

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, với niềm tự hào được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện phải gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học là để nhận thức sâu sắc hơn nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nguồn sức mạnh, động lực, to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện tiếp tục xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo quốc gia mẫu mực trong hệ thống giáo dục cả nước. “Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương chính là để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, luôn có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong mọi hoạt động của Học viện”.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Học viện cần chủ động xây dựng các phương án linh hoạt, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, vừa nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, học viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Học viện; đa dạng hóa hình thức đào tạo; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự giác, tự học, tự nghiên cứu của người học, tăng cường trao đổi, thảo luận, tranh luận trong quá trình giảng dạy và học tập… Đồng thời, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Học viện chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; có trình độ cao về chuyên môn, có năng lực sáng tạo, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các chuyên gia, các nhà giáo, các nhà khoa học đầu ngành có kinh nghiệm, có uy tín trong và ngoài Học viện. Đồng thời, hết sức coi trọng việc nâng đỡ, khuyến khích các tài năng trẻ, tạo cơ hội và động lực cho cán bộ trẻ phát triển. Đầu tư thích đáng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; có chính sách thỏa đáng nhằm thu hút, trọng dụng các chuyên gia đầu ngành. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; tăng cường cơ sở vật chất-kỹ thuật, thúc đẩy xây dựng mô hình quản trị Học viện thông minh và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của Học viện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: “Phải đấu tranh không khoan nhượng với sự tiếp thu, trích dẫn dễ dãi, sử dụng những kết quả nghiên cứu mới của các học giả, tổ chức nghiên cứu nước ngoài chưa được thử thách, kiểm định trong thực tiễn. Mỗi giảng viên, cán bộ nghiên cứu phải phấn đấu để có sản phẩm nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học xã hội mang tầm khu vực và thế giới, được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, được giới khoa học xã hội trên thế giới tham khảo và trích dẫn. Bằng nghiên cứu của mình góp phần khẳng định và làm phong phú, sâu sắc thêm giá trị lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH của Việt Nam đã được khẳng định trong thực tiễn, chứa đựng bản sắc Việt Nam, hàm chứa những giá trị phổ biến chung mà con người luôn hướng đến và theo đuổi”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mỗi đồng chí học viên phải ý thức sâu sắc, xác định trách nhiệm, vinh dự của mình khi là học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ đó cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, giàu tính tranh luận, trau dồi tri thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực tư duy để nhận thức đúng vấn đề, giúp người học có phương pháp, tự tin giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Với truyền thống và kinh nghiệm qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, quyết tâm chính trị cao, cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học gồm nhiều thế hệ, có trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng, tâm huyết, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

MP

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền