Trang chủ    Ảnh chính    Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Nam Định
Thứ hai, 18 Tháng 7 2022 16:48
800 Lượt xem

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Nam Định

(LLCT) - Chiều 13/7, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XIII); công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: nhandan.vn

Tham gia Đoàn công tác có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh khẳng định: trong những năm qua, tình hình chính trị - xã hội của tỉnh Nam Định ổn định; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, các dự án động lực đang và sẽ được triển khai đồng bộ; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. 

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TVTU đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh; tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập đạt cao. BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa và các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ thực hiện các Nghị quyết.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TVTU đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Ban TVTU thường xuyên quan tâm đến công tác phối hợp với Học viện và các đơn vị trực thuộc hệ thống Học viện để mở các lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nguồn cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, bồi dưỡng chức danh cán bộ góp phần chuẩn hóa và nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương, cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: baonamdinh.com.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; phát triển vùng kinh tế ven biển của tỉnh trở thành vùng kinh tế động lực, là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phấn đấu giữ vững thành tích nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục. Tỉnh cũng thực hiện nghiêm túc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao; tiếp tục đổi mới phương pháp, kỹ năng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng cho từng đối tượng cụ thể; duy trì thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, diện tích sử dụng cho Trường Chính trị Trường Chinh đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn mức 1, 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Học viện tiếp tục quan tâm, phối hợp với Tỉnh ủy Nam Định  trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư; chỉ đạo việc hoàn thiện và phê duyệt đề án Trường Chính trị Trường Chinh đạt chuẩn; quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh Nam Định hàng năm được phối hợp mở lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại tỉnh và các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện Ban TVTU quản lý.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bức tranh “Tháp Phổ Minh” - biểu tượng của tỉnh Nam Định - Ảnh: baonamdinh.com.vn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao cách làm linh hoạt, sáng tạo của Nam Định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Nam Định đạt được thời gian qua. 

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục tổ chức cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, Nam Định cần đặc biệt quan tâm việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ; chú trọng nâng cao nhận thức, chính trị tư tưởng thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo chính trị, hướng đến xoá bỏ hình thức học không tập trung. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định… của Trung ương bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo chất lượng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Trường Chính trị Trường Chinh đạt chuẩn theo quy định; xây dựng tổ chức bộ máy Trường tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

BBT tổng hợp từ: baonamdinh.com.vn

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền