Trang chủ    Ảnh chính    Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại tỉnh Kiên Giang
Thứ năm, 04 Tháng 8 2022 15:20
452 Lượt xem

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại tỉnh Kiên Giang

(LLCT) - Sáng 3-8, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang triển khai Quyết định số 541-QĐNS/TW ngày 13-6-2022 của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc - Nguồn: baokiengiang.vn

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đề cương báo cáo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết… tại Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết; việc xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào cơ quan, đơn vị, địa phương…

Mốc thời gian kiểm tra là từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay. Thời gian kiểm tra trong quý III-2022, để Đoàn xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị cuối quý III-2022. Cụ thể, tháng 8-2022, Đoàn kiểm tra làm việc với các tổ chức đảng trực thuộc đối tượng kiểm tra ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Dự kiến, Đoàn kiểm tra trực tiếp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Đảng bộ thành phố Phú Quốc và 02 đảng bộ cấp huyện.

Đại biểu dự buổi làm việc - Ảnh: baokiengiang.vn

Phát biểu tại buổi triển khai Quyết định, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đây là hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra việc triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương liên quan đến kinh tế - xã hội, công tác cán bộ, thi hành kỷ luật Đảng… tại các địa phương, đơn vị sẽ chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, bất cập, phát hiện được những nhân tố, kinh nghiệm, cách làm hay và rút ra bài học kinh nghiệm; làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò và sức mạnh của nhân dân. Từ đó, đoàn kiểm tra sẽ có đánh giá toàn diện về Kiên Giang, làm cơ sở để Bộ Chính trị chuẩn bị các luận cứ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để xây dựng báo cáo, bám sát mục tiêu đã đề ra; trọng tâm báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện được, một số nội dung chưa thực hiện được, những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất để việc triển khai thực hiện nghị quyết được hiệu quả. Các tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch kiểm tra; chuẩn bị chu đáo báo cáo tự kiểm tra và các tài liệu liên quan; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình khẳng định đợt kiểm tra này là dịp để Đảng bộ tỉnh Kiên Giang báo cáo Bộ Chính trị những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ triển khai nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra xác minh thực tế tại các cơ sở, hoàn thành xây dựng báo cáo đúng kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy làm đầu mối phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn.

BBT tổng hợp từ: baokiengiang.vn

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền