Trang chủ    Ảnh chính    Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại tỉnh Tây Ninh
Thứ năm, 11 Tháng 8 2022 13:32
685 Lượt xem

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại tỉnh Tây Ninh

(LLCT) - Chiều 10-8, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: nhandan.com.vn

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp đoàn.

Báo cáo với đoàn công tác, Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc (6 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố, 4 đảng ủy), với 572 tổ chức cơ sở đảng và 38.432 đảng viên, chiếm 3,22% so với dân số của tỉnh. Riêng 20 đảng bộ xã biên giới có 3.732 đảng viên, chiếm 2,15% so với dân số các xã biên giới.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đội ngũ cán bộ của tỉnh không ngừng được chuẩn hóa về lý luận chính trị, nghiệp vụ, ý thức trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ. Đây là những thuận lợi cơ bản trong triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tuy nhiên, trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng còn có quy định về chế độ chính sách chưa đồng bộ giữa công chức và viên chức, nhất là đoàn viên, hội viên ở sơ sở, chưa thực sự khuyến khích cán bộ cơ sở tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập trung.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: nhandan.com.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thực hiện tốt nội dung các chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ ban hành; chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm, người học tham gia tích cực vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng; giúp học viên tiếp tục tự học, bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cũng kiến nghị Trung ương sớm có quy định thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; quy định, cơ chế về thu hút nhân tài. Sớm điều chỉnh những quy định chồng chéo liên quan liên quan quy hoạch, đất đai, đầu tư. Có bộ chỉ tiêu thống nhất về kinh tế-xã hội cho cấp tỉnh.

Kiến nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có cơ chế, chính sách điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ có đủ điều kiện, năng lực, có trình độ tiến sĩ của Học viện đi thực tế có kỳ hạn ở địa phương, giữ chức vụ Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng trường Chính trị cấp tỉnh để hỗ trợ thực hiện Trường Chính trị đạt chuẩn. Có cơ chế về chính sách hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trường chính trị như chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức.

BBT tổng hợp từ: nhandan.com.vn

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền