Trang chủ    Ảnh chính    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2022-2023
Thứ năm, 08 Tháng 9 2022 17:31
652 Lượt xem

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2022-2023

(LLCT) - Ngày 7-9-2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Lễ Khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường và trực tuyến với các điểm cầu Học viện khu vực, các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng - Ảnh: hcma.vn

Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương; các thế hệ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Học viện cùng hơn 3.400 học viên các hệ lớp cao cấp lý luận chính trị và sau đại học của Học viện.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, với phương châm “học viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng và giảng viên là động lực”, trong năm học 2021-2022, Học viện đã triển khai các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch, tổ chức thành công 86 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 4.189 học viên, phối hợp với các địa phương tổ chức bồi dưỡng cho 1.021 đồng chí giữ các chức danh bí thư cấp ủy cấp huyện, trưởng phó các ban đảng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện liên tục đổi mới, không ngừng nâng cao theo yêu cầu của Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị và phù hợp với Quy định 57 ngày 8-2-2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. 

Hiện Học viện đã đưa vào giảng dạy các bộ giáo trình mới đối với chương trình cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng chức danh trên cơ sở cấu trúc lại nội dung giảng dạy có bổ sung những nội dung, quan điểm mới của Đại hội XIII và các nghị quyết, kết luận của các hội nghị Trung ương khóa XIII, những vấn đề lý luận, thực tiễn mới trong nước và quốc tế. 

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, Học viện đã đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào trong tất cả các nội dung trọng tâm của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tập trung nghiên cứu phát triển các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết, các đồng chí quy hoạch cấp chiến lược của Đảng (nhiệm kỳ 2026-2030); tích cực hoàn thiện việc biên soạn tài liệu chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt chú trọng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phù hợp với thực tiễn của Lào.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ khai giảng - Ảnh: hcma.vn

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong năm học 2022-2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với phương châm: “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”, Học viện sẽ tiếp tục đổi mới, cập nhật nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng bám sát yêu cầu công tác, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Cùng với đó, Học viện tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm chuẩn hóa, thống nhất và đồng bộ hóa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại”, gắn với khung năng lực, chức danh, vị trí việc làm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đối với các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung thí điểm đặt tại các địa phương, Học viện sẽ tiến hành khảo sát, lựa chọn các trường chính trị sớm đạt chuẩn theo Quy định 11 của Ban Bí thư, bảo đảm đủ các điều kiện cho việc giảng dạy học tập, rèn luyện cho các lớp tập trung để mở lớp; thiết lập cơ chế, phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, các trường chính trị nhằm tăng cường quản lý sự chuyên cần, rèn luyện của học viên theo đúng Quy chế đào tạo. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương có thí điểm mở lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung đặt tại địa phương tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện, báo cáo Ban Bí thư Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Học viện cần chủ động triển khai đồng bộ, tạo đột phá trong các mặt công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chính sách, hợp tác quốc tế,… của Học viện phải thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngôi trường cao cấp nhất của Đảng. 

Học viện cần tiếp tục khẳng định là trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị, cung cấp những luận cứ, cơ sở khoa học để xây dựng những chiến lược phát triển đất nước; thể hiện tốt hơn nữa vai trò là trung tâm, đầu mối phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy địa phương và đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị của cả nước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. 

Cùng với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện cần khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. 

Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Học viện cần tiếp tục là đơn vị đi đầu, tiên phong và phải tập hợp được một đội ngũ các nhà khoa học, các nhà giáo có tâm, có tầm, có trí tuệ, tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị để định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, thù địch.

Đối với học viên từ khắp cả nước về học tập, rèn luyện tại Học viện, phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng; xác định học tập là vinh dự, nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm; thực hiện tốt phương châm gắn lý luận được học tập trên giảng đường với thực tiễn sinh động ngoài xã hội, học đi đôi với hành.

NGUYỄN THỊ LAN

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền