Trang chủ    Ảnh chính    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cung cấp và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Qua khảo sát tại tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng)
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:49
4585 Lượt xem

Cung cấp và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Qua khảo sát tại tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng)

PGS, TS ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT

ThS DƯƠNG THANH HẰNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS NGUYỄN HỮU HOÀNG

Học viện Chính trị khu vực II

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một trong các nội dung quan trọng của cải cách hành chính quốc gia. Bài viết sử dụng tổ hợp phương pháp nghiên cứu hiện đại để đánh giá khả năng tiếp cận, sử dụng 2 loại dịch vụ công trực tuyến: (i) thủ tục đăng ký thường trú và (ii) liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị và Sóc Trăng. Kết quả cho thấy, chính quyền và người dân các địa phương vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn trong cung cấp, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ này theo hình thức trực tuyến. Đây là thách thức cần được giải quyết để địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số và phát triển bao trùm.

Từ khóa: chính quyền số; dịch vụ công trực tuyến; đồng bào dân tộc thiểu số.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền