Trang chủ    Bài nổi bật    Đột phá, đổi mới, sáng tạo xứng đáng với truyền thống 70 năm vẻ vang của Học viện
Thứ năm, 27 Tháng 2 2020 15:51
730 Lượt xem

Đột phá, đổi mới, sáng tạo xứng đáng với truyền thống 70 năm vẻ vang của Học viện

(LLCT) - Ngày 5-9-2019, đồng chí PHẠM MINH CHÍNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu. Đầu đề do Tạp chí đặt.

Thưa các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng dự Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tình cảm cá nhân, xin chân thành gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí khách quý, các nhà khoa học, các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức và các đồng chí học viên Học viện lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bước vào năm học mới trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta xúc động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trên cương vị công tác của mình, tôi có điều kiện thường xuyên làm việc, gắn bó chặt chẽ và theo dõi sát sao các hoạt động của Học viện. Tôi rất vui mừng nhận thấy, cứ mỗi năm tới ngày khai giảng năm học mới, chúng ta đều chứng kiến Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lại có những tiến bộ, trưởng thành, năm sau hơn năm trước trong sự nghiệp trồng người của Đảng; xứng đáng là chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Trong năm học qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đổi mới các mặt hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Học viện đã tăng cường quản lý hệ thống, sắp xếp tinh gọn hơn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh bồi dưỡng giảng viên. Bên cạnh đó, luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và trong nhà trường. Quan hệ giữa Học viện với các trường chính trị tỉnh, thành phố, bộ, ngành gắn kết ngày càng chặt chẽ. Dưới sự chủ trì của Học viện, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được thực hiện nền nếp, có hệ thống từ Trung ương tới địa phương.

- Học viện đã đổi mới nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng bám sát tình hình thực tiễn; biên soạn mới một số chương trình, giáo trình cao cấp lý luận và bồi dưỡng phục vụ các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Phương pháp giảng dạy tích cực được áp dụng trong toàn hệ thống đã góp phần thúc đẩy việc tự nghiên cứu, tự đào tạo của học viên. Kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy và học tập ngày càng được siết chặt và đi vào nền nếp.

- Học viện đã coi trọng đúng mức và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo chức danh. Trong đó, đã phối hợp tổ chức thành công 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương, 1 lớp cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương; nhiều lớp bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện; các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tỉnh, thành phố... Hiện nay, Học viện đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện bước đầu đã được nâng cao hơn về chất lượng, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách cho Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Học viện; đồng thời tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, đề án trọng điểm do Học viện chủ trì đang được triển khai đúng tiến độ và đã có những sản phẩm được đánh giá tốt. Từ các nghiên cứu, Học viện đã có 23 báo cáo có chất lượng, kiến nghị phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Những kết quả đó đã tiếp tục củng cố vai trò, vị thế của Học viện, mái trường Đảng vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Có được những kết quả đó là nhờ công sức, trí tuệ và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, các giảng viên, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức và học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong năm học qua!

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những thành tựu nổi bật trên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục khắc phục một số hạn chế, bất cập, cụ thể là: (1) Việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn chậm so với yêu cầu thực tiễn; chưa có hệ thống giáo trình chuẩn cho các hệ đào tạo bồi dưỡng; (2) Tỷ lệ đào tạo, bồi dưỡng giữa các hệ lớp còn thiếu cân đối, nhất là giữa hệ tập trung và không tập trung; (3) Đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của Học viện vẫn có những hạn chế nhất định về số lượng, chất lượng chưa ngang tầm nhiệm vụ, chất lượng giảng dạy một số lớp chưa cao; (4) Công tác quản lý đào tạo còn chưa thật sự đồng bộ và hệ thống, nhất là quản lý học viên các lớp ở ngoài Học viện có nơi có lúc còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra giám sát; (5) Kỷ luật, kỷ cương cũng như khuyến khích đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu cần được tăng cường hơn nữa; còn ít công trình khoa học có tầm cỡ, có sức lan tỏa lớn trong hệ thống chính trị và xã hội; (6) Cơ sở vật chất - kỹ thuật còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo hiện đại.

Thưa các đồng chí!

Tôi nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Học viện do đồng chí Giám đốc trình bày. Sau đây, tôi xin nêu và nhấn mạnh thêm để các đồng chí cùng suy nghĩ và triển khai các hoạt động của mình tốt hơn trong năm học mới:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện các mặt hoạt động để phát triển Học viện theo tinh thần Quyết định số 145 ngày 8-8-2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chủ trương, chính sách của Học viện phải thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngôi trường có bề dày và cao cấp nhất của Đảng ta vì Bác Hồ đã từng nhấn mạnh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Xây dựng, phát triển Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để góp phần khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học tập lý luận chính trị. Rà soát lại, ban hành và nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định theo hướng tiếp tục chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật, kỷ cương học đường. Đồng thời, phải tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy, khuyến khích đổi mới, phát huy sáng tạo trong môi trường học tập và nghiên cứu trong hệ thống Học viện. Tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên biết làm việc trong môi trường quốc tế ngày càng nhiều hơn.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ như:

(1) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần bám sát Cương lĩnh, Điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Trung ương từ đầu khóa đến nay; hết sức chú trọng việc rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng; đồng thời phải rất thiết thực, dạy những điều mà Đảng cần, học viên cần; lý luận và thực tiễn cần gắn với quá trình công tác trước mắt, lâu dài và xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh trong thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị và đất nước.

(2) Bám sát vào 2 trọng tâm, 5 đột phá của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Năm học này, Học viện được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII. Hai lớp khóa 1 đã khai giảng ngày 6-8-2019, sau một tháng tổ chức học tập, được đánh giá cơ bản là tốt. Đề nghị các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

(3) Cùng với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, Học viện cần chủ động, tích cực tham mưu về nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bồi dưỡng chức danh, cập nhật kiến thức theo khung năng lực, vị trí việc làm, theo yêu cầu, trình độ và tính chất công việc; cần khẩn trương tập trung hoàn thiện khung chương trình cũng như tài liệu học tập cho từng loại lớp.

(4) Tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp đào tạo, với phương châm lấy học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng; chú trọng cả nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy sáng tạo, phương pháp quản lý, điều hành khoa học; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn, học đi đôi với hành và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm minh; bảo đảm tuyển sinh học lý luận chính trị nói chung, cao cấp lý luận chính trị nói riêng đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn; đáp ứng tốt hơn và chủ động hơn cho nhu cầu đào tạo cán bộ nhiệm kỳ XIII.

Thứ ba, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với các chương trình nghiên cứu về những giải pháp nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghiên cứu về tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII. Cần chú ý gắn nghiên cứu khoa học với tổng kết thực tiễn, chỉ ra những mô hình hay, cách làm mới, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, bài học cần rút ra.

Hiện nay, Trung ương đang triển khai xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng với mong muốn tiếp thu được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, nhất là nhà khoa học. Đây là cơ hội để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các nhà giáo, nhà khoa học đóng góp, cống hiến trí tuệ, công sức. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học hùng hậu, nhiệt huyết, tài năng và rất có trách nhiệm; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý có lợi thế lớn trong sự đóng góp này. Do đó, Học viện phải đóng vai trò tích cực, hiệu quả trong việc tham gia chuẩn bị nội dung các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phấn đấu có các công trình nghiên cứu mang tầm cỡ quốc gia, có sức lan tỏa xã hội lớn.

Thứ tư, phát triển nhân lực, nguồn lực cho Học viện. Đây chính là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Học viện cần đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, có tính Đảng cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu lý luận, cập nhật kiến thức, có trình độ và phương pháp sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời có kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài cho nhà trường.

Thứ năm, gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng trong Học viện, làm cho Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao để Học viện tiếp tục khẳng định là đầu tàu lãnh đạo, chỉ đạo và gắn kết hệ thống các trường chính trị trong cả nước. Công tác tư tưởng trong Đảng bộ cần chú trọng làm tốt hơn nữa. Các cấp ủy đảng trong hệ thống Học viện phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua tổ chức Đảng và đảng viên trong Học viện; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong các lĩnh vực công tác của toàn Học viện, nhất là trong đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ.

Thứ sáu, đối với các đồng chí học viên. Tự hào là học viên của ngôi trường cao cấp nhất của Đảng, từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiền bối của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay dày công chỉ đạo xây dựng, các đồng chí càng phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình. Tôi đề nghị các đồng chí: (1) Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng; xác định học tập vừa là vinh dự, vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm. Bác Hồ căn dặn: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời... Còn sống thì còn phải học... Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”. (2) Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo theo gợi mở và định hướng của giảng viên. (3) Tích cực chủ động tổ chức học tập theo nhóm. Đẩy mạnh nghiên cứu liên quan đến tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. (4) Coi trọng, tuân thủ ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lối sống, chấp hành nội quy của Học viện; nghiêm túc, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận trong học tập, nghiên cứu. (5) Vừa học tập kiến thức, vừa tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và góp phần xây dựng lý luận của Đảng.

Thưa các đồng chí!

Với truyền thống 70 năm vẻ vang, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, tôi tin tưởng rằng Học viện sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này tôi mong muốn và đề nghị các cấp ủy đảng, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Học viện, các trường chính trị của Đảng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Cá nhân tôi với tình cảm và trách nhiệm của mình sẽ luôn đồng hành cùng Học viện và trông đợi những kết quả tốt đẹp của thầy và trò Học viện trong năm học 2019 - 2020. Xin chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và công tác.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và quý vị đại biểu!

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền